אם הזנתם בצורה שגויה את קוד האבטחה שלכם עבור iCloud יותר מדי פעמים

למדו מה לעשות אם שכחתם את קוד האבטחה שלכם ל-iCloud עבור 'צרור המפתחות של iCloud'. 

מאמר זה אוחסן בארכיון ואינו מתעדכן עוד על-ידי Apple.

אם הפעלתם לאחרונה אימות דו-גורמי, ייתכן שעליכם להזין קוד אבטחה של iCloud על מנת להתחבר ל-iCloud. אחרי שתתחברו, המכשיר שלכם ייחשב מהימן ולא תצטרכו להזין קוד אבטחה של iCloud על מנת להשתמש ב'צרור המפתחות של iCloud'‏.

אם תזינו קוד אבטחה שגוי עבור iCloud יותר מדי פעמים בזמן השימוש ב'צרור המפתחות של iCloud', 'צרור המפתחות של iCloud' יושבת במכשיר זה, וצרור המפתחות שלכם ב-iCloud יימחק. ייתכן שתופיע אחת מההודעות הבאות:

 • 'קוד האבטחה הוקש בצורה שגויה יותר מדי פעמים. אשר/י iPhone זה מאחד מהמכשירים האחרים שלך באמצעות צרור המפתחות של iCloud. אם אין מכשירים זמינים, אפס/י את צרור המפתחות של iCloud.'
 • 'קוד האבטחה שלך עבור iCloud הוקלד יותר מדי פעמים. אשר/י Mac זה מאחד מהמכשירים האחרים שלך המשתמשים בצרור המפתחות של iCloud. אם אין מכשירים זמינים, אפס/י את צרור המפתחות של iCloud.'

אם אתם יכולים לגשת למכשיר שאושר ועושה שימוש ב'צרור המפתחות של iCloud'

ניתן ליצור קוד אבטחה חדש עבור iCloud ממכשיר אחר שגם הוא משתמש ב'צרור המפתחות של iCloud'.

ב-iPhone,‏ ב-iPad או ב-iPod touch עם iOS 12 או גרסה קודמת:

 1. הקישו על 'הגדרות' > [שמכם] > iCloud‏ > 'צרור מפתחות' > 'מתקדם'.
 2. הקישו על 'שנה/י את קוד האבטחה'.
  iPhone שבו מוצגת האפשרות 'אשר באמצעות קוד אבטחה' כשהיא מופעלת
 3. כשתתבקשו לעשות זאת, הזינו את הסיסמה שלכם ל-Apple ID.
 4. הזינו קוד אבטחה חדש עבור iCloud. 
  iPhone שבו מוצג המסך 'צור/י קוד אבטחה'

ב-Mac עם Mojave או גרסה קודמת:

 1. בחרו בתפריט Apple‏ ‏ > 'העדפות המערכת', ולאחר מכן לחצו על iCloud.
 2. לחצו על 'אפשרויות' לצד 'צרור מפתחות'.
 3. לחצו על 'שנה קוד אבטחה' והזינו קוד אבטחה חדש עבור iCloud.

במכשיר שבו הושבת 'צרור המפתחות של iCloud', צרו צרור מפתחות חדש של iCloud שמכיל את שם המשתמש, הסיסמאות ופריטים אחרים של צרור מפתחות מהמכשיר:

 • ב-iPhone, ב-iPad או ב-iPod touch עם iOS 12 או גרסה קודמת: הקישו על 'הגדרות' > [שמכם] > iCloud‏ > 'צרור מפתחות' והפעילו את 'צרור המפתחות של iCloud'.
 • ב-Mac: בחרו בתפריט Apple‏ ‏ > 'העדפות המערכת'. לחצו על 'iCloud', ואחר כך בחרו באפשרות 'צרור מפתחות'.

במכשיר שבו השתמשתם כדי ליצור את קוד האבטחה החדש של iCloud תופיע בקשה לאישור. אשרו כדי להוסיף את צרור המפתחות החדש של iCloud למכשיר שלכם.


אם אינכם יכולים לגשת למכשיר שמשתמש ב'צרור המפתחות של iCloud'

בצעו את השלבים הבאים על מנת לאפס את 'צרור המפתחות של iCloud'.

ב-iPhone,‏ ב-iPad או ב-iPod touch עם iOS 12 או גרסה קודמת:

 1. הקישו על 'הגדרות' > [שמכם] > 'iCloud'‏ > 'צרור מפתחות' והפעילו את האפשרות 'צרור המפתחות של iCloud'. ייתכן כי תתבקשו להזין את סיסמת ה-Apple ID שלכם.
 2. אם אתם מגינים על החשבון שלכם עם אימות דו-גורמי, הקישו על 'שחזר/י בעזרת קוד אבטחה'. אם אינכם משתמשים באימות דו-גורמי, הקישו על 'אשר באמצעות קוד אבטחה'.
 3. הקישו על 'שכחת את הקוד?'.
  iPhone שבו מוצג המסך 'קוד אבטחה'
 4. הקישו על האפשרות 'אפס/י את צרור המפתחות של iCloud' כדי להחליף את צרור המפתחות שלכם ב-iCloud ב'צרור המפתחות של iCloud' שבמכשיר שלכם.
 5. הקישו על 'אפס' לאישור.
 6. בצעו את השלבים המופיעים במסך כדי ליצור קוד אבטחה חדש עבור iCloud.

ב-Mac עם Mojave או גרסה קודמת:

 1. בחרו בתפריט Apple‏ ‏ > 'העדפות המערכת'.
 2. לחצו על 'iCloud', ואחר כך בחרו באפשרות 'צרור מפתחות'. ייתכן כי תתבקשו להזין את סיסמת ה-Apple ID שלכם. 
 3. לחצו על 'השתמש בקוד', ואחר כך בחרו באפשרות 'שכחת את הקוד?' כשתתבקשו להזין את קוד האבטחה של iCloud.
 4. לחצו על האפשרות 'אפס צרור מפתחות' כדי להחליף את צרור המפתחות שלכם ב-iCloud ב'צרור המפתחות של iCloud' שבמכשיר שלכם.
 5. לחצו על 'אפס את צרור המפתחות של iCloud' כדי לאשר.
 6. בצעו את השלבים המופיעים במסך כדי ליצור קוד אבטחה חדש עבור iCloud.
תאריך פרסום: