שימוש ב-Apple Diagnostics לבדיקת ה-Mac

Apple Diagnostics, שנקרא בעבר Apple Hardware Test, יכול לבדוק בעיות חומרה ב-Mac.

אם יש לכם סיבה להאמין שה-Mac סובל מבעיית חומרה, תוכלו להשתמש ב-Apple Diagnostics כדי לקבוע אילו רכיבי חומרה עשויים להיות פגומים. הכלי Apple Diagnostics גם מציע פתרונות ועוזר לפנות לתמיכה של Apple לקבלת סיוע.

הכנת ה-Mac

 1. כבו את ה-Mac.
 2. נתקו את כל ההתקנים החיצוניים פרט למקלדת, לעכבר, לצג, לחיבור ה-Ethernet (אם רלוונטי) ולחיבור לשקע חשמל AC.
 3. ודאו שה-Mac מונח על משטח יציב, קשיח ושטוח ושפתחי האוורור שלו אינם חסומים.


הפעלת Apple Diagnostics

בדקו אם אתם משתמשים ב-Mac עם Apple silicon ולאחר מכן בצעו את השלבים המתאימים:

Apple silicon

 1. הפעילו את ה-Mac תוך כדי לחיצה ממושכת על כפתור ההפעלה בזמן אתחול ה-Mac.
 2. שחררו את הכפתור כשמופיע חלון אפשרויות האתחול, שכולל סמל גלגל שיניים בשם 'אפשרויות'.
 3. הקישו על Command (⌘)-D במקלדת.
   

מעבד Intel

 1. הפעילו את ה-Mac ומיד לחצו לחיצה ממושכת על המקש D במקלדת בזמן אתחול ה-Mac. 
 2. שחררו את המקש כשיופיע מד התקדמות או כשתתבקשו לבחור שפה.
   

הצגת תוצאות הבדיקה

Apple Diagnostics מציג מד התקדמות בזמן בדיקת ה-Mac:

מד התקדמות פעיל של אבחון macOS

לאחר השלמת הבדיקה, Apple Diagnostics מציג את התוצאות, כולל קוד הפניה אחד או יותר. קבלו מידע על קודי ההפניה של Apple Diagnostics.

תוצאות אבחון macOS. לא נמצאו בעיות.

כדי לחזור על הבדיקה, לחצו על 'הפעל/י שוב את הבדיקה' או הקישו על Command-R.

כדי להפעיל מחדש את ה-Mac, לחצו על 'הפעל מחדש' או הקישו על R.

כדי לכבות, לחצו על 'כיבוי' או הקישו על S. 

כדי לקבל מידע על אפשרויות התמיכה והשירות, ודאו שה-Mac מחובר לאינטרנט ולחצו על 'התחלה' או הקישו על Command-G. ה-Mac יופעל מחדש ויציג דף אינטרנט עם מידע נוסף. בסיום, בחרו באפשרויות 'הפעל מחדש' או 'כיבוי' מתפריט Apple.


מידע נוסף

במחשב Mac מבוסס Intel, אם אינכם מצליחים להפעיל את Apple Diagnostics באמצעות המקש D, נסו את הפתרונות הבאים:

 • לחצו לחיצה ממושכת על Option-D במהלך האתחול כדי להשתמש ב-Apple Diagnostics דרך האינטרנט.
 • ודאו שה-Mac לא משתמש בסיסמת קושחה.
Published Date: