העברת תוכנית AppleCare

אם מכרתם או מסרתם את המכשיר שלכם, ייתכן שתוכלו להעביר את תוכנית AppleCare לבעלים החדשים.

העברת תוכנית AppleCare לבעלים חדשים

  1. התחברו ל-My Support לקבלת המספר של הסכם AppleCare, המספר הסידורי של המכשיר והוכחת הכיסוי עבור תוכנית AppleCare.
  2. מצאו את הקבלה המקורית עבור רכישת המכשיר.
  3. קבלו את השם, הכתובת, כתובת הדוא"ל ומספר הטלפון של הבעלים החדשים.
  4. פנו לתמיכה של Apple.

עבור סוגים מסוימים של תוכניות AppleCare, ובמדינות או באזורים מסוימים, ייתכן שלא תוכלו להעביר את תוכנית AppleCar לבעלים חדשים. לקבלת פרטים, עיינו בתנאים וההתניות המתאימים של AppleCare. אם אינכם יודעים בוודאות איזו תוכנית יש לכם, בדקו את הכיסוי שלכם.

אם אתם משלמים מדי חודש

אם אתם מבצעים תשלומים חודשיים* עבור תוכנית AppleCare, התוכנית מקושרת ל-Apple ID שלכם ולא ניתן להעביר אותה לבעלים חדשים.

* במדינות ובאזורים מסוימים, ייתכן שתהיה לכם האפשרות לבצע תשלומים חודשיים עבור תוכנית AppleCare. אפשרות זו אינה זמינה עבור כל תוכניות AppleCare או בכל המדינות והאזורים.

אם אתם מקבלים מכשיר חלופי

אם אנחנו מחליפים את המכשיר שלכם במקום לתקן אותו, נעביר באופן אוטומטי את התוכנית למכשיר החדש. אם העברת הכיסוי אינה אפשרית, נציע אפשרויות אחרות.

תאריך פרסום: