העברת תוכנית AppleCare

אם אתם מוכרים או מוסרים את המכשיר שלכם ואתם מעוניינים להעביר את תוכנית AppleCare לבעלים חדשים, פנו לתמיכה של Apple.

העברת תוכנית AppleCare לבעלים חדשים

  1. התחברו ל-My Support לקבלת המספר של הסכם AppleCare, המספר הסידורי של המכשיר והוכחת הכיסוי עבור תוכנית AppleCare.
  2. מצאו את הקבלה המקורית עבור רכישת המכשיר.
  3. קבלו את השם, הכתובת, כתובת הדוא"ל ומספר הטלפון של הבעלים החדשים.
  4. פנו לתמיכה של Apple.

בחלק מהמדינות ומהאזורים לא ניתן להעביר תוכנית AppleCare לבעלים חדשים. עיינו בתנאים וההתניות לקבלת פרטים.

אם אתם משלמים מדי חודש

אם אתם מבצעים תשלומים חודשיים עבור תוכנית AppleCare, התוכנית מקושרת ל-Apple ID שלכם ולא ניתן להעביר אותה לבעלים חדשים.

אם אתם מקבלים מכשיר חלופי

אם אנחנו מחליפים את המכשיר שלכם במקום לתקן אותו, נעביר באופן אוטומטי את התוכנית למכשיר החדש. אם העברת הכיסוי אינה אפשרית, נציע אפשרויות אחרות.

תאריך פרסום: