כיצד להשתמש במיקומי רשת ב-Mac

השתמשו בתכונת מיקום הרשת ב-macOS Monterey או בגירסאות קודמות כדי לעבור במהירות בין קבוצות שונות של הגדרות רשת.

היכולת לעבור בין קבוצות שונות של הגדרות רשת (מיקומים) יכולה להיות שימושית בנסיבות כמו אלה:

 • אתם משתמשים ברשת מאותו סוג (כגון Ethernet) בעבודה ובבית, אך ההגדרות שבהן אתם משתמשים בעבודה אינן מאפשרות ל-Mac להתחבר באופן אוטומטי לרשת מאותו סוג בבית.
 • ה-Mac מתחבר למספר סוגים של שירותי רשת (כמו Wi-Fi וגם Ethernet) בעבודה ובבית, אבל בעבודה אתם רוצים שה-Mac ינסה להתחבר תחילה לרשת Ethernet, ובבית אתם רוצים שה-Mac ינסה להתחבר תחילה לרשת Wi-Fi. כלומר, אתם רוצים להגדיר סדר שירותים שונה עבור כל מיקום.
 • ה-Mac לא מתחבר לרשת שלכם, ואתם רוצים לאפס במהירות את הגדרות הרשת לשם בדיקה, בלי לאבד את הגדרות הרשת הנוכחיות.


כיצד להוסיף או להסיר מיקום רשת

 1. ב-macOS Monterey או בגירסאות קודמות, בחרו בתפריט Apple  > 'העדפות המערכת' ולאחר מכן לחצו על 'רשת'. 
 2. התפריט הקופצני 'מיקום' מציג את השם של קבוצת הגדרות הרשת הנוכחית שנבחרה. מיקום ברירת המחדל נקרא 'אוטומטי'. בחרו באפשרות 'ערוך מיקומים' מתפריט זה.
  'העדפות רשת' המציגות את התפריט הקופצני 'מיקומים'
 3. לחצו על לחצן ההוספה (+) מתחת לרשימת המיקומים, והקלידו שם עבור המיקום החדש, כגון 'עבודה' או 'בית' או 'נייד'. (כדי להסיר מיקום, השתמשו בלחצן ההסרה (-) מתחת לרשימה).
  העדפות 'רשת' - החלון המודאלי 'מיקומים' המציג מיקום חדש שנוסף בשם 'בית'
 4. לחצו על 'סיום'. התפריט 'מיקום' אמור להציג כעת את שם המיקום החדש שלכם. כל שינוי שתבצעו כעת ב-Wi-Fi, ב-Ethernet או בהגדרות רשת אחרות יישמר במיקום זה כשתלחצו על 'החל'. הגדרות הרשת במיקום הקודם שלכם נשארות ללא שינוי, כך שתוכלו להשתמש בתפריט 'מיקום' כדי לחזור אליהן בכל עת.
 5. לחצו על 'החל' כדי לשמור את ההגדרות ולהשלים את המעבר מהמיקום הקודם למיקום החדש. לאחר מכן ה-Mac ינסה באופן אוטומטי לקבוע מהן ההגדרות הנכונות עבור כל סוג רשת. אם אתם צריכים לשנות את ההגדרות באופן ידני, זכרו ללחוץ שוב על 'החל' לאחר ביצוע השינויים.


כיצד לעבור בין מיקומי רשת

אם יש לכם מספר מיקומים, תוכלו להשתמש באחת משתי השיטות הבאות כדי לעבור ביניהם:

 • השתמשו בתפריט הקופצני 'מיקום' ב'העדפות רשת', כפי שמתואר למעלה. זכרו ללחוץ על 'החל' לאחר בחירת מיקום.
 • לחלופין, בחרו בתפריט Apple‏ > 'מיקום' משורת התפריטים, ואז בחרו את המיקום שלכם מתפריט המשנה.


כיצד לשנות את הסדר של שירותי הרשת או להפוך שירות ללא פעיל

אם אתם משתמשים במיקומי רשת כיוון שאתם רוצים שכל מיקום יעדיף שירות רשת אחר (כגון Wi-Fi או Ethernet) בעת ההתחברות, תוכלו להשתמש בתפריט 'פעולה' ב'העדפות רשת' כדי לשנות את סדר השירותים (המכונה גם עדיפות יציאות) בכל מיקום:

שנו את סדר יציאות הרשת שבהן ה- Mac משתמש

אם אתם רוצים לוודא שה- Mac לא משתמש בשירות רשת מסוים, כגון Wi-Fi, תוכלו להשתמש בתפריט 'פעולה' כדי להפוך שירות זה ללא פעיל בכל אחד ממיקומי הרשת שלכם. 

תאריך פרסום: