העברת גיבויים של Time Machine מדיסק גיבוי אחד לאחר

באפשרותכם להעביר גיבוי של Time Machine מדיסק אחד לאחר, ואז להשתמש בדיסק החדש כדי להמשיך ליצור גיבויים של Time Machine.

חיבור שני דיסקי הגיבוי ל-Mac

בתור התחלה, ודאו שגם דיסק הגיבוי הישן שלכם וגם דיסק הגיבוי החדש מחוברים ל-Mac ומותקנים. פירוש הדבר ששניהם אמורים להופיע בשולחן העבודה או בסרגל הצד של חלונות Finder.

אם דיסק הגיבוי הישן או החדש הוא AirPort Time Capsule או דיסק גיבוי אחר שמתחבר לרשת, חברו אותו ל-Mac באמצעות Ethernet לקבלת מהירות ההעברה הגבוהה ביותר.


בדיקת הפורמט של דיסק הגיבוי החדש

בצעו את הפעולות הבאות רק אם דיסק הגיבוי החדש הוא כונן USB‏, Thunderbolt או FireWire חיצוני המחובר ישירות ל-Mac. (דלגו עליהן אם דיסק הגיבוי החדש הוא דיסק גיבוי רשת.)

 1. פתחו את נתוני המערכת, ולאחר מכן בחרו באפשרות 'אחסון' בסרגל הצד.
 2. מרשימת התקני האחסון שבצד, בחרו את שם דיסק הגיבוי החדש. אם מערכת הקבצים המוצגת עבור אותו דיסק היא 'HFS+‎ מתועד' וסוג מפת המחיצות הוא 'GPT (טבלת מחיצות GUID)', הדיסק החדש מפורמט כהלכה עבור Time Machine. דלגו אל הסעיף הבא, למטה.
 3. אם הדיסק אינו מפורמט כנדרש עבור Time Machine‏, השתמשו ב'כלי העזר לכוננים' כדי למחוק (לפרמט) את הדיסק. כאשר 'כלי העזר לכוננים' מבקש את הפורמט ואת הסכימה, בחרו 'Mac OS מורחב (מתועד)' בתור הפורמט ו'מפת מחיצות GUID' בתור הסכימה.


הגדרת הרשאות בדיסק הגיבוי החדש

בצעו את הפעולות הבאות רק אם דיסק הגיבוי החדש הוא כונן USB‏, Thunderbolt או FireWire חיצוני המחובר ישירות ל-Mac. (דלגו עליהן אם דיסק הגיבוי החדש הוא דיסק גיבוי רשת.)

 1. בחרו את הדיסק החדש ב-Finder, למשל על ידי לחיצה על הסמל שלו בשולחן העבודה או בסרגל הצד של חלון Finder. 
 2. בחרו 'קובץ' > 'קבל מידע' משורת התפריטים. ייפתח חלון מידע לגבי הדיסק.
 3. לחצו על משולש החשיפה לצד 'שיתוף והרשאות' כדי להציג את ההגדרות במקטע זה.
 4. אם המנעול שבתחתית החלון סגור , לחצו על המנעול והזינו את שם מנהל המערכת ואת הסיסמה.
 5. ודאו שתיבת הסימון 'התעלם מהרשאות הבעלות בכונן זה' אינה מסומנת.


כיבוי Time Machine

 1. פתחו את העדפות Time Machine מתפריט Time Machine‏ בשורת התפריטים. לחלופין, בחרו את תפריט Apple‏ ‏ > 'העדפות מערכת' ולאחר מכן לחצו על Time Machine.
 2. בטלו את הבחירה ב'בצע גיבוי אוטומטית' או לחצו על מתג הכיבוי/ההפעלה, בהתאם למה שאתם רואים בהעדפות Time Machine.


העתקת נתוני הגיבוי לדיסק החדש

 1. ב-Finder, פתחו חלון חדש עבור כל אחד מדיסקי הגיבוי, כך שתוכלו לגרור קבצים ביניהם.
 2. בהתאם לסוג דיסק הגיבוי שבו אתם משתמשים, דיסק הגיבוי הישן אמור להכיל את אחד הקבצים הבאים ברמה העליונה של הדיסק:
 3. גררו קובץ זה מדיסק הגיבוי הישן לרמה העליונה של דיסק הגיבוי החדש.
 4. הזינו את שם מנהל המערכת והסיסמה, אם תתבקשו, ואז המתינו להשלמת ההעתקה.


בחירת דיסק הגיבוי החדש ב-Time Machine

לאחר העתקת קובץ הגיבוי הישן לדיסק החדש, בחרו את הדיסק החדש בהעדפות Time Machine וודאו ש-Time Machine מופעל. לאחר מכן כל הגיבויים הישנים יהיו זמינים מהדיסק החדש, וגיבויים חדשים יישמרו בדיסק זה.

תאריך פרסום: