המגבלות החלות על 'זרם התמונות שלי' ו'אלבומים משותפים'

iCloud מגביל את מספר התמונות שאפשר להעלות ל'זרם התמונות שלי' או לאלבומים משותפים בשעה, ביום או בחודש כדי למנוע שימוש מוגזם או בלתי מכוון.

מגבלות ההעלאה ל'זרם התמונות שלי'

המגבלות של זרם התמונות שלי המפורטות בהמשך מבוססות על דפוסי העלאה צפויים. מגבלות ההעלאה ל'זרם התמונות שלי' הן:

 • מספר העלאות ל'זרם התמונות שלי' בשעה: 1,000 תמונות
 • מספר העלאות ל'זרם התמונות שלי' ביום: 10,000 תמונות
 • מספר העלאות ל'זרם התמונות שלי' בחודש: 25,000 תמונות

אם תחרגו מאחת המגבלות האלה, ההעלאות שלכם ל'זרם התמונות שלי' יושהו זמנית, וייתכן שתוצג הודעה במכשיר שלכם. ההעלאות יחודשו באופן אוטומטי כאשר לא תחרגו יותר מהמגבלה, למשל בשעה או ביום שלאחר מכן.

הגבלות על 'הצעות שיתוף'

'הצעות שיתוף' מוגבלות ל-5,000 פריטים עם גודל שיתוף מקסימלי של 1GB.

מגבלות של 'אלבומים משותפים'

המגבלות לשעה וליום לגבי אלבומים משותפים הן:

 • המספר המקסימלי של תמונות וסרטונים מתורם יחיד בכל האלבומים המשותפים, לשעה: 1,000
 • המספר המקסימלי של תמונות וסרטונים מתורם יחיד בכל האלבומים המשותפים, ליום: 10,000

מגבלות השיתוף האלה לא קשורות למגבלות ההעלאה שצוינו למעלה. לדוגמה, אתם יכולים להעלות באותו יום 10,000 תמונות ל'זרם התמונות שלי' ולשתף את 10,000 התמונות האלה או 10,000 תמונות אחרות.

כמה מגבלות נוספות לגבי אלבומים משותפים:

 • מספר האלבומים המשותפים המקסימלי שהבעלים יכול לשתף: 200
 • מספר האלבומים המשותפים המקסימלי שאליהם משתמש יכול להירשם: 200
 • מספר המנויים המקסימלי לאלבום משותף: 100 (מספר המנויים בכל אלבום משותף)
 • המספר המשולב המקסימלי של תמונות וסרטונים מכל התורמים באלבום משותף מסוים: 5,000
 • המספר המקסימלי של תגובות לתמונה או לסרטון באלבום משותף: 200 (תגובה יכולה להיות סימון 'אהבתי' או טקסט)
 • מספר התווים המקסימלי בתגובה: 1,024
 • מספר ההזמנות המקסימלי שהבעלים של אלבום משותף יכול לשלוח ביום: 200

מידע נוסף

קבלו מידע נוסף על זרם התמונות שלי ואלבומים משותפים.

תמונות שתעלו ל'זרם התמונות שלי' או ל'אלבומים משותפים' לא ייספרו כחלק משטח האחסון שלכם ב-iCloud. ‏iCloud ישמור את התמונות שתעלו ל'זרם התמונות שלי' למשך 30 יום, כדי לתת למכשירים שלכם מספיק זמן להתחבר ל-iCloud ולהוריד אותן. למדו כיצד לשמור תמונות מ'זרם התמונות שלי' או מאלבום משותף למכשיר שלכם.

סוגי הקבצים הנתמכים הם:

 • תמונות שמעלים ל'זרם התמונות שלי': JPEG‏, TIFF‏, PNG ורוב הפורמטים של RAW.
 • פורמטים של קבצים וסרטונים שמעלים ל'אלבומים משותפים': סוגי הקבצים MP4 ו-QuickTime, והפורמטים H.264 ו-MPEG-4 של סרטונים. סרטונים יכולים להיות באורך 15 דקות לכל היותר.

כשמייבאים תמונות, חשוב לזכור את הדברים הבאים:

 • כאשר מייבאים תמונות ל-iPad או ל-iPhone באמצעות ערכת חיבור למצלמה, התמונות נשמרות ישירות בכרטיסיה 'תמונות'. אם 'זרם התמונות שלי' מופעל ואם מחוברים לרשת אלחוטית, אתם עשויים להגיע לאחת המגבלות שלעיל. כדי למנוע זאת, כדאי להשבית את 'זרם התמונות שלי' כשמייבאים תמונות ל-iPad או ל-iPhone באמצעות ערכת החיבור למצלמה.
 • כשמייבאים מספר גדול של תמונות ל-iPhoto או ל-Aperture, אתם עלולים להגיע למגבלות המפורטות לעיל אם בחרתם באפשרות 'העלאה אוטומטית' בהעדפות של 'זרם התמונות שלי'. גם iPhoto וגם Aperture ישהו את ההעלאה ל'זרם התמונות שלי' כאשר יגיעו למספר המקסימלי המותר. ההעלאה תתחדש באופן אוטומטי בשעה, ביום או בחודש שלאחר מכן, בהתאם למגבלה שאליה הגעתם.
 • אם הפעלתם את 'תמונות iCloud' במכשיר iOS 8.3 או ב-OS X Yosemite v10.10.3, 'זרם התמונות שלי' יעלה את רוב התמונות האחרונות שלכם כדי לשתף אותן עם מכשירים שלא משתמשים ב'תמונות iCloud'. 'זרם התמונות שלי' יתווסף באופן אוטומטי לאלבום 'כל התמונות' במכשירים שבהם מופעלת התכונה 'תמונות iCloud'.

עקב מגבלות אחסון, Apple TV עשוי להציג רק את התמונות האחרונות שלכם.

Published Date: