המרה של מסמכי Pages ל-PDF,‏ Microsoft Word ועוד

כדי לפתוח מסמכי Pages באפליקציות אחרות, המירו אותם תחילה באמצעות האפליקציה Pages. תוכלו לפתוח מסמכי Microsoft Word וקבצים מסוגים אחרים ב-Pages.

תוכלו להמיר ולפתוח מסמכים ב-Pages ב-iPhone, ב-iPad, ב-iPod touch או ב-Mac. אם אין לכם מכשיר של Apple, תוכלו להשתמש ב-Pages באינטרנט, באתר iCloud.com.

המרה ופתיחה של מסמכים ב-Pages ב-iPhone או ב-iPad

תוכלו לעבוד עם מגוון מבני קבצים ב-Pages ב-iPhone או ב-iPad. בדקו איזה מבני קובץ תואמים ל-Pages ב-iPhone וב-iPad.

המרה של מסמך Pages באמצעות Pages ב-iPhone או ב-iPad

אם תרצו לפתוח מסמך Pages באפליקציה אחרת, כגון Microsoft Word, השתמשו ב-Pages כדי להמיר אותו למבנה הקובץ המתאים.

 1. פתחו את המסמך שברצונכם להמיר, ואז הקישו על הלחצן 'עוד' .
 2. הקישו על 'יצא'.
 3. בחרו מבנה קובץ עבור המסמך. 
 4. אם תבחרו EPUB,‏ הגדירו אפשרויות נוספות.
 5. בחרו כיצד תרצו לשלוח את המסמך, למשל באמצעות 'דואר' או 'הודעות'.

פתיחת קובץ באמצעות Pages ב-iPhone או ב-iPad

כדי לפתוח קובץ כגון מסמך Microsoft Word באמצעות Pages ב-iPhone או ב-iPad, הקישו על הקובץ במנהל המסמכים. אם אינכם רואים את מנהל המסמכים, הקישו על 'מסמכים' (ב-iPad) או על הלחצן 'חזור' על הלחצן 'מסמכים' (ב-iPhone), ואז הקישו על הקובץ שברצונכם לפתוח. אם קובץ מופיע במעומעם, מבנה הקובץ שלו אינו תואם.

תוכלו גם לפתוח קובץ באמצעות Pages מאפליקציה אחרת, כגון מהאפליקציה 'קבצים' או מתוך הודעת דוא"ל:

 1. פתחו את האפליקציה האחרת, ואז בחרו את המסמך או את הקובץ המצורף.
 2. הקישו על הלחצן 'שתף' .
 3. הקישו על 'העתק אל Pages'. הקובץ המקורי נותר ללא שינוי.

כאשר הקובץ ייפתח, אתם עשויים לקבל הודעה כי המסמך ייראה שונה. למשל, Pages מודיע לכם כאשר חסרים גופנים. הקישו על 'סיום' לפתיחת המסמך ב-Pages.


המרה ופתיחה של מסמכים ב-Pages עבור Mac

תוכלו לעבוד עם מגוון מבני קבצים ב-Pages עבור Mac. בדקו איזה מבני קבצים הם תואמים.

המרת מסמך של Pages באמצעות Pages עבור Mac

אם תרצו לפתוח מסמך Pages באפליקציה אחרת, כגון Microsoft Word, השתמשו ב-Pages כדי להמיר אותו למבנה הקובץ המתאים.

 1. פתחו את מסמך Pages שברצונכם להמיר.
 2. בחרו 'קובץ' > 'יצא אל' ואז בחרו את מבנה הקובץ.
 3. בחלון שמופיע תוכלו לבחור מבנה קובץ אחר או להגדיר אפשרויות נוספות. למשל, תוכלו לדרוש הזנת סיסמה לשם פתיחת קובץ מיוצא במבנה PDF, או לבחור להשתמש בתוכן העניינים בספר מיוצא במבנה EPUB, או לבחור מבנה קובץ עבור מסמך Word מיוצא.
 4. הקליקו על 'הבא'. 
 5. הזינו שם לקובץ ובחרו מיקום עבורו.
 6. הקליקו על 'יצא'.

כד לשלוח קובץ במבנה קובץ מסוים באמצעות 'דואר', 'הודעות', AirDrop או Notes, בחרו 'שתף' > 'שלח עותק', בחרו איך תרצו לשלוח את המסמך ואז בחרו מבנה קובץ.

פתיחת קובץ ב-Pages עבור Mac

תוכלו לפתוח קובץ מתוך Finder או מתוך האפליקציה Pages:

 • מתוך Finder, הקליקו על הקובץ תוך כדי הקשה על מקש Control ואז בחרו 'פתח באמצעות' > Pages. אם Pages הוא מעבד התמלילים היחיד ב-Mac שלכם, תוכלו פשוט להקליק פעמיים על הקובץ.
 • מתוך האפליקציה Pages עבור Mac, בחרו 'קובץ' > 'פתח', בחרו את הקובץ ואז הקליקו על 'פתח'. אם קובץ מופיע במעומעם, מבנה הקובץ שלו אינו תואם.

כאשר הקובץ ייפתח, אתם עשויים לקבל הודעה כי המסמך ייראה שונה. למשל, Pages מודיע לכם כאשר חסרים גופנים. ייתכן כי תראו גם התראות כאשר תפתחו קבצים שנוצרו באמצעות גרסאות ישנות יותר של Pages.


פתיחה והמרה של מסמכים ב-Pages עבור iCloud

Pages עבור iCloud מאפשר לכם לפתוח, לערוך ולשתף קבצים מתוך דפדפן נתמך ב-Mac או ב-PC. בדקו איזה מבני קובץ תואמים ל-Pages עבור iCloud. אם אין לכם מכשיר של Apple, למדו כיצד ליצור Apple ID.

המרת מסמך של Pages באמצעות Pages עבור iCloud

 1. התחברו ל-iCloud.com באמצעות ה-Apple ID שלכם.
 2. הקליקו על Pages.
 3. במנהל המסמכים, הקליקו על הלחצן 'עוד' על הקובץ שברצונכם להמיר, ואז בחרו 'הורד עותק'. אם המסמך פתוח, הקליקו על הלחצן 'כלים' בסרגל הכלים ואז בחרו 'הורד עותק'.*
 4. בחרו מבנה קובץ עבור המסמך. הורדת הקובץ תתחיל, למיקום ההורדות של הדפדפן שלכם.

* כדי להמיר את המסמך לספר במבנה EPUB, פתחו את המסמך, הקליקו על הלחצן 'כלים'  בסרגל הכלים, ואז בחרו 'הורד עותק'.

פתיחת קובץ ב-Pages עבור iCloud

 1. התחברו ל-iCloud.com באמצעות ה-Apple ID שלכם.
 2. הקליקו על Pages.
 3. גררו את הקובץ שברצונכם להעלות למנהל המסמכים של Pages בדפדפן שלכם. או הקליקו על הלחצן 'העלה' , בחרו את הקובץ, ואז הקליקו על 'בחר'.
 4. הקליקו פעמיים על הקובץ במנהל המסמכים.


בדיקת התאימות של מבנה הקובץ

מבני קובץ שניתן לפתוח ב-Pages

תוכלו לפתוח את מבני הקובץ הבאים באמצעות Pages ב-iPhone, ב-iPad, ב-Mac ובאינטרנט באתר iCloud.com:

 • כל גרסאות Pages
 • Microsoft Word:‏ Office Open XML (.docx) וכן Office 97 ואילך (.doc)
 • מלל עשיר (.rtf/.rtfd)
 • קובצי מלל פשוט (.txt)

מבני קבצים שאליהם ניתן להמיר מסמכי Pages

Pages ב-iPhone או iPad:

 • Microsoft Word:‏ Office Open XML (.docx) 
 • מלל עשיר (.rtf/.rtfd)
 • PDF
 • EPUB

Pages עבור Mac:

 • Microsoft Word:‏ Office Open XML (.docx) וכן Office 97 ואילך (.doc)
 • מלל עשיר (.rtf/.rtfd)
 • קובצי מלל פשוט (.txt)
 • PDF
 • EPUB
 • Pages ‘09

Pages עבור iCloud:

 • Microsoft Word: Office Open XML (.docx) 
 • PDF
 • EPUB


מידע נוסף

 • Pages ב-iPhone, ב-iPad, ב-Mac ובאינטרנט באתר iCloud.com עושה שימוש באותו מבנה קובץ. אם יצרתם או ערכתם מסמך באמצעות Pages באחת הפלטפורמות, תוכלו לפתוח אותו באמצעות Pages בכל אחת מהפלטפורמות האחרות.
 • תוכלו לעדכן לגרסה העדכנית של Pages ב-iPhone או iPad מ-App Store. כדי לעדכן את Pages ב-Mac, השתמשו באפליקציה App Store ב-Mac.
 • אם תמירו מסמך Pages למסמך תואם Pages ’09,‏ למדו עוד על שינויים שמתרחשים בעת ייצוא אל iWork ’09.

מידע על מוצרים שאינם מיוצרים על ידי Apple, או אתרי אינטרנט עצמאיים שאינם נמצאים תחת פיקוח של Apple ולא נבדקו על ידה, מסופקים ללא המלצות או חסות. Apple לא תישא באחריות לבחירה, לביצועים או לשימוש באתרי אינטרנט או במוצרים של צד שלישי. Apple לא מייצגת את מידת הדיוק או האמינות של אתרי אינטרנט של צד שלישי. הסיכונים כרוכים בעצם השימוש באינטרנט. צור קשר עם הספק לקבלת מידע נוסף. שמות של חברות ומוצרים אחרים עשויים להוות סימנים מסחריים של בעליהם, בהתאמה.

תאריך פרסום: