המרה של מסמכי Pages ל-PDF,‏ Microsoft Word ועוד

כדי לפתוח מסמכי Pages ביישומים אחרים, המירו תחילה את המסמכים באמצעות היישום Pages. אפשר גם לפתוח מסמכי Microsoft Word וקבצים מסוגים אחרים ב-Pages.

אתם יכולים להמיר ולפתוח מסמכים באמצעות Pages ב-iPhone, ב-iPad, ב-iPod touch או ב-Mac. אם אין לכם מכשיר של Apple, תוכלו להשתמש ב-Pages באינטרנט, באתר iCloud.com.

המרה ופתיחה של מסמכים באמצעות Pages ב-iPhone או ב-iPad

אתם יכולים לעבוד עם מגוון תבניות קבצים באמצעות Pages ב-iPhone או ב-iPad. בדקו אילו תבניות קבצים תואמות ל-Pages ב-iPhone וב-iPad.

המרה של מסמך Pages באמצעות Pages ב-iPhone או ב-iPad

אם תרצו לפתוח מסמך Pages ביישום אחר, כגון Microsoft Word, השתמשו ב-Pages כדי להמיר את המסמך לתבנית מתאימה.

 1. פתחו את המסמך שברצונכם להמיר, ולאחר מכן הקישו על הלחצן 'עוד' .
 2. הקישו על 'ייצא'.
 3. בחרו תבנית עבור המסמך.
 4. אם בחרתם ב-EPUB,‏ הגדירו אפשרויות נוספות.
 5. בחרו כיצד תרצו לשלוח את המסמך, למשל באמצעות 'דואר' או 'הודעות'.

פתיחת קובץ באמצעות Pages ב-iPhone או ב-iPad

כדי לפתוח קובץ כגון מסמך Microsoft Word באמצעות Pages ב-iPhone או ב-iPad, הקישו על הקובץ במנהל המסמכים. אם אינכם רואים את מנהל המסמכים, הקישו על 'מסמכים' (ב-iPad) או על הלחצן 'הקודם'  (ב-iPhone), ולאחר מכן הקישו על הקובץ שברצונכם לפתוח. אם קובץ מסוים מעומעם, הוא אינו בתבנית תואמת.

תוכלו גם לפתוח קובץ באמצעות Pages מיישום אחר כמו היישום 'קבצים', או מתוך הודעת דוא"ל:

 1. פתחו את היישום האחר, ולאחר מכן בחרו את המסמך או את הקובץ המצורף.
 2. הקישו על הלחצן 'שתף' .
 3. הקישו על 'העתק אל Pages'. הקובץ המקורי נשאר ללא שינוי.

כאשר הקובץ ייפתח, ייתכן שתקבלו הודעה שהמסמך ייראה שונה. למשל, Pages יודיע לכם אם חסרים גופנים. הקישו על 'סיום' לפתיחת המסמך ב-Pages.


המרה ופתיחה של מסמכים ב-Pages עבור Mac

אתם יכולים לעבוד עם מגוון תבניות קבצים ב-Pages עבור Mac. בדקו אילו תבניות קבצים תואמות.

המרת מסמך Pages באמצעות Pages עבור Mac

אם תרצו לפתוח מסמך Pages ביישום אחר, כגון Microsoft Word, השתמשו ב-Pages כדי להמיר את המסמך לתבנית מתאימה.

 1. פתחו את מסמך Pages שברצונכם להמיר.
 2. בחרו ב'קובץ' > 'ייצא אל', ולאחר מכן בחרו את התבנית.
 3. בחלון שיופיע, תוכלו לבחור תבנית אחרת או להגדיר אפשרויות נוספות. למשל, תוכלו לדרוש הזנת סיסמה לשם פתיחת קובץ PDF מיוּצא, לבחור להשתמש בתוכן העניינים בספר מיוּצא בתבנית EPUB, או לבחור את התבנית עבור מסמך ה-Word המיּוצא.
 4. לחצו על 'הבא'. 
 5. הזינו שם לקובץ ובחרו מיקום עבורו.
 6. לחצו על 'ייצא'.

כדי לשלוח קובץ בתבנית מסוימת באמצעות 'דואר', 'הודעות', AirDrop או 'פתקים', בחרו ב'שתף' > 'שלח עותק', בחרו איך תרצו לשלוח את המסמך, ולאחר מכן בחרו תבנית.

פתיחת קובץ ב-Pages עבור Mac

אפשר לפתוח קובץ מתוך ה-Finder או מתוך היישום Pages:

 • מתוך ה-Finder, לחצו על הקובץ תוך כדי הקשה על מקש Control, ולאחר מכן בחרו ב'פתח באמצעות' > ‏Pages. אם Pages הוא מעבד התמלילים היחיד ב-Mac שלכם, תוכלו פשוט ללחוץ פעמיים על הקובץ.
 • מתוך היישום Pages עבור Mac, בחרו ב'קובץ' > 'פתח', בחרו את הקובץ, ולאחר מכן לחצו על 'פתח'. אם קובץ מסוים מעומעם, הוא אינו בתבנית תואמת.

כאשר הקובץ ייפתח, ייתכן שתקבלו הודעה שהמסמך ייראה שונה. למשל, Pages יודיע לכם אם חסרים גופנים. ייתכן שתראו גם אזהרות כאשר תפתחו קבצים שנוצרו באמצעות גרסאות ישנות יותר של Pages.


פתיחה והמרה של מסמכים ב-Pages עבור iCloud

Pages עבור iCloud מאפשר לכם לפתוח, לערוך ולשתף קבצים מתוך דפדפן נתמך ב-Mac או ב-PC. בדקו אילו תבניות קבצים תואמות ל-Pages עבור iCloud. אם אין לכם מכשיר של Apple, למדו כיצד ליצור Apple ID.

המרת מסמך של Pages באמצעות Pages עבור iCloud

 1. היכנסו אל iCloud.com עם ה-Apple ID שלכם.
 2. לחצו על Pages.
 3. במנהל המסמכים, לחצו על הלחצן 'עוד' על הקובץ שברצונכם להמיר, ולאחר מכן בחרו ב'הורד עותק'. אם המסמך פתוח, לחצו על הלחצן 'כלים' בסרגל הכלים ולאחר מכן בחרו ב'הורד עותק'.*
 4. בחרו תבנית קובץ עבור המסמך. הקובץ יתחיל לרדת אל מיקום ההורדות של הדפדפן.

* כדי להמיר את המסמך לספר EPUB, פתחו את המסמך, לחצו על הלחצן 'כלים'  בסרגל הכלים, ולאחר מכן בחרו ב'הורד עותק'.

פתיחת קובץ ב-Pages עבור iCloud

 1. היכנסו אל iCloud.com עם ה-Apple ID שלכם.
 2. לחצו על Pages.
 3. גררו את הקובץ שברצונכם להעלות למנהל המסמכים של Pages בדפדפן שלכם. לחלופין, לחצו על הלחצן 'העלה' , בחרו את הקובץ, ולאחר מכן לחצו על 'בחר'.
 4. לחצו פעמיים על הקובץ במנהל המסמכים.


בדיקת התאימות של תבנית הקובץ

תבניות קבצים שניתן לפתוח ב-Pages

תוכלו לפתוח את תבניות הקבצים הבאות באמצעות Pages ב-iPhone, ב-iPad, ב-Mac ובאינטרנט באתר iCloud.com:

 • כל גרסאות Pages
 • Microsoft Word:‏ Office Open XML ‏(‎.docx) וכן Office 97 ואילך (‎.doc)
 • Rich Text Format ‏(‎.rtf/.rtfd)
 • קובצי Plain Text ‏(‎.txt)

תבניות קבצים שניתן להמיר מסמכי Pages אליהן

Pages ב-iPhone או iPad:

 • Microsoft Word:‏ Office Open XML ‏(‎.docx) 
 • Rich Text Format‏ (‎.rtf/.rtfd)
 • PDF
 • EPUB

Pages עבור Mac:

 • Microsoft Word:‏ Office Open XML ‏(‎.docx) וכן Office 97 ואילך (‎.doc)
 • Rich Text Format‏ (‎.rtf/.rtfd)
 • קובצי Plain Text ‏(‎.txt)
 • PDF
 • EPUB
 • Pages ‘09

Pages עבור iCloud:

 • Microsoft Word:‏ Office Open XML ‏(‎.docx) 
 • PDF
 • EPUB


מידע נוסף

 • Pages ב-iPhone, ב-iPad, ב-Mac ובאינטרנט באתר iCloud.com עושה שימוש באותה תבנית קובץ. אם יצרתם או ערכתם מסמך באמצעות Pages באחת הפלטפורמות, תוכלו לפתוח את המסמך באמצעות Pages בכל אחת מהפלטפורמות האחרות.
 • תוכלו לעדכן לגרסה העדכנית של Pages ב-iPhone או ב-iPad מה-App Store. כדי לעדכן את Pages ב-Mac, השתמשו ביישום App Store ב-Mac.
 • אם אתם ממירים מסמך Pages למסמך תואם Pages ’09,‏ כדאי לכם לקרוא מידע נוסף על השינויים שמתרחשים בעת ייצוא אל iWork ’09.

מידע על מוצרים שאינם מיוצרים על ידי Apple, או על אתרי אינטרנט עצמאיים שאינם נמצאים תחת פיקוח של Apple ולא נבדקו על ידה, מסופק ללא המלצה או הבעת תמיכה. Apple אינה אחראית לבחירה, לביצועים או לשימוש באתרי אינטרנט או במוצרים של צד שלישי. Apple לא מתחייבת לגבי מידת הדיוק או האמינות של אתרי אינטרנט של צד שלישי. פנו לספק לקבלת מידע נוסף.

תאריך פרסום: