איתור המספר הסידורי של ה-Magic Keyboard, ה-Magic Mouse או ה-Magic Trackpad

למדו כיצד לאתר את המספר הסידורי של ה-Magic Keyboard, ה-Magic Mouse או ה-Magic Trackpad ל-Mac.

המקלדות האלחוטיות של Apple

Magic Keyboard

המספר הסידורי של ה-Magic Keyboard נמצא על-גבי המשטח התחתון של המכשיר, יחד עם סימונים אחרים. זוהי מחרוזת של 17 אותיות ומספרים.

תרשים של מיקום המספר הסידורי של Magic Keyboard

מקלדות אלחוטיות מוקדמות יותר

תוכלו למצוא את המספר הסידורי של דגמי מקלדות אלחוטיות מוקדמות יותר של Apple בצד התחתון של המכשיר, בסמוך לכפתור ההפעלה:

תרשים של מיקום המספר הסידורי של מקלדת אלחוטית

העכברים האלחוטיים של Apple

Magic Mouse

המספר הסידורי של ה-Magic Mouse נמצא על-גבי המשטח התחתון של המכשיר, יחד עם סימונים אחרים. זוהי מחרוזת של 17 אותיות ומספרים.

תרשים של חלקו התחתון של Magic Mouse 2

עכברים אלחוטיים מוקדמים יותר

תוכלו למצוא את המספר הסידורי של דגמי עכברים אלחוטיים מוקדמים יותר של Apple בתוך תא הסוללה של המכשיר:

תרשים של מיקום המספר הסידורי של Magic Mouse

משטחי המגע האלחוטיים של Apple

Magic Trackpad

המספר הסידורי של ה-Magic Trackpad נמצא על-גבי המשטח התחתון של המכשיר, יחד עם סימונים אחרים. זוהי מחרוזת של 17 אותיות ומספרים.

תרשים של מיקום המספר הסידורי של Magic Trackpad 2

משטחי מגע אלחוטיים מוקדמים יותר

תוכלו למצוא את המספר הסידורי של דגמי משטחי מגע אלחוטיים מוקדמים יותר של Apple בצד התחתון של המכשיר:

תרשים של מיקום המספר הסידורי של Magic Trackpad

Published Date: