קביעת מספר מחזורי הסוללה של מחשבי המחברת Mac

למדו כיצד לקבוע את מספר המחזורים שיש לסוללת מחשב המחברת Mac שברשותכם.

אודות מחזורי סוללה

כשמשתמשים במחשב המחברת Mac, הסוללה שלו עוברת מחזורי טעינה. מחזור טעינה מתרחש כשמשתמשים בכל הסוללה – אך זה לא בהכרח מתייחס לטעינה יחידה.

לדוגמה, ניתן להשתמש בחצי מהטעינה של מחשב מחברת ביום אחד, ולאחר מכן לטעון אותו מחדש עד הסוף. אם תפעלו באופן דומה ביום שלמחרת, הפעולה תיספר כמחזור טעינה אחד, ולא כשניים. בדוגמה זו, ייתכן שיעברו כמה ימים עד להשלמת מחזור.

לסוללות יש מספר מוגבל של מחזורי טעינה עד לירידה צפויה ברמת הביצועים שלהן. מרגע שהסוללה הגיעה למספר המחזורים הנקוב, מומלץ להחליף סוללה לשמירה על רמת הביצועים. ניתן להשתמש בסוללה לאחר שהגיעה למספר המחזורים המרבי, אך יתכן שחיי הסוללה יתקצרו. ב-macOS Catalina 10.5.5 ואילך, תוכלו להפעיל טעינה ממוטבת של הסוללה כדי להפחית את התיישנות הסוללה. זה יאפשר ל-Mac להכיר את שגרת הטעינה שלכם ולהמתין עם הטעינה ל-80% עד שתצטרכו להשתמש בו. 

הכרת מספר מחזורי הטעינה של הסוללה וכמה מחזורים נותרו עשויה לסייע לכם לזהות מתי נדרשת החלפת הסוללה. הסוללה מתוכננת לשמור על עד 80 אחוז מקיבולת הטעינה המקורית במספר המחזורים המרבי. לקבלת הביצועים הטובים ביותר, החליפו את הסוללה כשהיא מגיעה למספר המחזורים המרבי.

בצעו את השלבים הבאים כדי לגשת למידע על סוללת מחשב המחברת Mac, כולל מספר המחזורים שלה:

  1. לחצו לחיצה ממושכת על המקש Option ולחצו על תפריט Apple ‏, ואז בחרו באפשרות נתוני המערכת.
  2. תחת סעיף 'חומרה' של חלון 'נתוני המערכת', בחרו 'הספק'. מספר המחזורים הנוכחי רשום בסעיף 'פרטי סוללה'.
    חלון 'נתוני המערכת' ב-MacBook Pro עם מספר מחזורי הסוללה מודגש

זיהוי המחשב שלכם

מגבלת מספר המחזורים משתנה בין דגמי Mac. לעזרה בזיהוי מחשב המחברת Mac שלכם, השתמשו בדף 'מפרטים טכניים' או במאמרים הבאים: 

זיהוי מספר המחזורים עבור הסוללה

השתמשו בטבלה הבאה כדי להציג את מגבלת מספר המחזורים עבור סוללת המחשב שלכם. הסוללה נחשבת גמורה לאחר שהגיעה למגבלה.

מחשב מספר המחזורים המרבי
MacBook
MacBook ‏(Retina, ‏12 אינץ', 2017)
MacBook ‏(Retina, ‏12 אינץ', תחילת 2016)
MacBook ‏(Retina, ‏12 אינץ', תחילת 2015)
MacBook ‏(13 אינץ', אמצע 2010)
MacBook‏ (13 אינץ', סוף 2009)
1,000
MacBook ‏(13 אינץ', אלומיניום, סוף 2008) 500
MacBook (אמצע 2009)
MacBook (תחילת 2009)
MacBook (סוף 2008)
MacBook (תחילת 2008)
MacBook (סוף 2007)
MacBook (אמצע 2007)
MacBook (סוף 2006)
MacBook‏ (13 אינץ')
300
MacBook Pro
MacBook Pro‏ (13 אינץ', M2,‏ 2022)
MacBook Pro ‏(14 אינץ', 2021)
MacBook Pro ‏(16 אינץ', 2021)
MacBook Pro ‏(13 אינץ', M1, ‏2020)
MacBook Pro ‏(13 אינץ', 2020, שתי יציאות Thunderbolt 3)
MacBook Pro ‏(13 אינץ', 2020, ארבע יציאות Thunderbolt 3)
MacBook Pro ‏(16 אינץ', 2019)
MacBook Pro ‏(15 אינץ', 2019)
MacBook Pro ‏(13 אינץ', 2019, ארבע יציאות Thunderbolt 3)
MacBook Pro ‏(13 אינץ', 2019, שתי יציאות Thunderbolt 3)
MacBook Pro ‏(15 אינץ', 2018)
MacBook Pro ‏(13 אינץ', 2018, ארבע יציאות Thunderbolt 3)
MacBook Pro ‏(15 אינץ', 2017)
MacBook Pro ‏(13 אינץ', 2017, ארבע יציאות Thunderbolt 3)
MacBook Pro ‏(13 אינץ', 2017, שתי יציאות Thunderbolt 3)
MacBook Pro ‏(15 אינץ', 2016)
MacBook Pro ‏(13 אינץ', 2016, ארבע יציאות Thunderbolt 3)
MacBook Pro ‏(13 אינץ', 2016, שתי יציאות Thunderbolt 3)
MacBook Pro ‏(Retina, ‏13 אינץ', תחילת 2015)
MacBook Pro ‏(Retina,‏ 13 אינץ', אמצע 2014)
MacBook Pro ‏(Retina, ‏13 אינץ', סוף 2013)
MacBook Pro ‏(Retina, ‏13 אינץ', תחילת 2013)
MacBook Pro ‏(Retina, ‏13 אינץ', סוף 2012)
MacBook Pro ‏(13 אינץ', אמצע 2012)
MacBook Pro ‏(‏13 אינץ', סוף 2011)
MacBook Pro ‏(‏13 אינץ', תחילת 2011)
MacBook Pro‏ (13 אינץ', אמצע 2010)
MacBook Pro‏ (13 אינץ', אמצע 2009)
MacBook Pro ‏(Retina,‏ 15 אינץ', אמצע 2015)
MacBook Pro ‏(Retina,‏ 15 אינץ', אמצע 2014)
MacBook Pro ‏(Retina, ‏15 אינץ', סוף 2013)
MacBook Pro ‏(Retina, ‏15 אינץ', תחילת 2013)
MacBook Pro ‏(Retina, אמצע 2012)
MacBook Pro ‏(15 אינץ', אמצע 2012)
MacBook Pro ‏(‏15 אינץ', סוף 2011)
MacBook Pro ‏(‏15 אינץ', תחילת 2011)
MacBook Pro ‏(15 אינץ', אמצע 2010)
MacBook Pro ‏(15 אינץ', ‏‎2.53GHz, אמצע 2009)
MacBook Pro ‏(15 אינץ', אמצע 2009)
MacBook Pro ‏(17 אינץ', סוף 2011)
MacBook Pro ‏(‏17 אינץ', תחילת 2011)
MacBook Pro ‏(17 אינץ', אמצע 2010)
MacBook Pro‏ (17 אינץ', אמצע 2009)
MacBook Pro‏ (17 אינץ', תחילת 2009)
1,000
MacBook Pro ‏(‏15 אינץ', סוף 2008) 500
MacBook Pro‏ (15 אינץ', תחילת 2008)
MacBook Pro‏ (15 אינץ', ‎2.4/2.2GHz)
MacBook Pro‏ (15 אינץ', Core 2 Duo)
MacBook Pro ‏(15 אינץ' מבריק)
MacBook Pro ‏(15 אינץ')
MacBook Pro‏ (17 אינץ', סוף 2008)
MacBook Pro‏ (17 אינץ', תחילת 2008)
MacBook Pro‏ (17 אינץ', ‎2.4GHz)
MacBook Pro ‏(17 אינץ' ‎Core 2 Duo)
MacBook Pro‏ (17 אינץ')
300
MacBook Air
MacBook Air‏ (M2, ‏2022)
MacBook Air‏ (M1, ‏2020)
MacBook Air ‏(Retina, ‏13 אינץ', 2020)
MacBook Air ‏(Retina, ‏13 אינץ', 2019)
MacBook Air ‏(Retina, ‏13 אינץ', 2018)
MacBook Air ‏(13 אינץ', 2017)
MacBook Air ‏(11 אינץ', תחילת 2015)
MacBook Air ‏(11 אינץ', תחילת 2014)
MacBook Air ‏(11 אינץ', אמצע 2013)
MacBook Air ‏(11 אינץ', אמצע 2012)
MacBook Air ‏(11 אינץ', אמצע 2011)
MacBook Air‏ (11 אינץ', סוף 2010)
MacBook Air ‏(13 אינץ', תחילת 2015)
MacBook Air ‏(13 אינץ', תחילת 2014)
MacBook Air ‏(13 אינץ', אמצע 2013)
MacBook Air ‏(13 אינץ', אמצע 2012)
MacBook Air ‏(13 אינץ', אמצע 2011)
MacBook Air‏ (13 אינץ', סוף 2010)
1,000
MacBook Air (אמצע 2009) 500
MacBook Air (סוף 2008)
MacBook Air
300

מידע נוסף

לקבלת מידע נוסף על הסוללות במחשב המחברת Apple שלכם, עיינו במשאבים הבאים.

תאריך פרסום: