מערכות הפעלה ודפדפנים נתמכים עבור Pages, ‏Numbers ו-Keynote עבור iCloud

למדו אילו מערכות הפעלה ודפדפנים נתמכים לשימוש עם Pages, ‏Numbers ו-Keynote עבור iCloud.

מערכות הפעלה נתמכות

  • OS X 10.9 ואילך
  • Windows 7 ואילך

דפדפנים נתמכים

  • Safari 9.1.3 ואילך (macOS)
  • Google Chrome (‏macOS או Windows)
  • Microsoft Edge ‏(Windows) 

ייתכן שדפדפני אינטרנט אחרים לא יעבדו עם Pages, ‏Numbers או Keynote עבור iCloud.

מידע נוסף

מידע על מוצרים שאינם מיוצרים על ידי Apple, או על אתרי אינטרנט עצמאיים שאינם נמצאים תחת פיקוח של Apple ולא נבדקו על ידה, מסופק ללא המלצה או הבעת תמיכה. Apple אינה אחראית לבחירה, לביצועים או לשימוש באתרי אינטרנט או במוצרים של צד שלישי. Apple לא מתחייבת לגבי מידת הדיוק או האמינות של אתרי אינטרנט של צד שלישי. פנו לספק לקבלת מידע נוסף.

תאריך פרסום: