הגדרת ה-Mac להתחברות אוטומטית במהלך הפעלה

אם תפעילו התחברות אוטומטית עבור חשבון משתמש של macOS, ה-Mac יתחבר באופן אוטומטי לחשבון זה במהלך ההפעלה.

בחירת חשבון להתחברות אוטומטית

  1. בחרו בתפריט Apple‏ ‏ > 'העדפות המערכת', ולאחר מכן לחצו על 'משתמשים וקבוצות'.
  2. הקליקו על המנעול  , ואחר כך הזינו את הסיסמה של החשבון.
    אם לא התחברתם כמנהל מערכת, תתבקשו להזין שם וסיסמה של מנהל מערכת.
  3. הקליקו על 'אפשרויות התחברות' בפינה הימנית-התחתונה.
  4. בחרו חשבון מתוך התפריט 'התחברות אוטומטית', ואחר כך הזינו את הסיסמה עבור חשבון זה.

כעת החשבון מוגדר להתחברות אוטומטית כשה-Mac מופעל. ייתכן שעדיין תתבקשו להתחבר אוטומטית לאחר יציאה ידנית, חזרה מחשבון משתמש אחר או נעילת המסך.

אם התחברות אוטומטית אינה זמינה

כאשר נדרשת התחברות ידנית, התפריט 'התחברות אוטומטית' יהיה מעומעם או שהוא לא יציג את שם החשבון. לדוגמה:

  • אם האפשרות FileVault מופעלת, נדרשת התחברות ידנית עבור כל החשבונות. ניתן להשבית את FileVault.
  • אם חשבון עושה שימוש בסיסמה של iCloud כדי להתחבר, דרושה התחברות ידנית עבור חשבון זה. ייתכן גם שתוצג ההודעה A user with an encrypted home folder can't log in automatically. כאשר אתם משנים את סיסמת החשבון, אתם יכולים לבחור שלא להשתמש בסיסמת iCloud.


התחברות אחרי שינה או אחרי ששומר המסך התחיל לפעול

כשה-Mac מתעורר משינה או מפסיק להשתמש בשומר המסך, ייתכן שעדיין יהיה עליכם להזין את הסיסמה. אתם יכולים לשנות את ההתנהגות הזאת:

  1. בחרו בתפריט Apple  > 'העדפות המערכת', ולאחר מכן לחצו על 'אבטחה ופרטיות'.
  2. בחלונית 'כללי', בטלו את הבחירה באפשרות Require password after sleep or screen saver begins. אתם יכולים גם להשאיר את הבחירה באפשרות זו, אבל לבחור מרווח זמן מהתפריט הקופץ:
תאריך פרסום: