שימוש במכשירי שמיעה מסוג Made for iPhone

אתם יכולים לחבר מכשירי שמיעה מסוג Made for iPhone ל-iPhone, ל-iPad או ל-iPod touch כדי להזרים שמע, לענות לשיחות טלפון, להתאים הגדרות ועוד.

כדי להשתמש במכשירי שמיעה מסוג Made for iPhone, דרוש אחד מהמכשירים הבאים:

קישור וחיבור

כשאתם מחברים מכשיר שמיעה מסוג Made for iPhone למכשיר Apple, השמע ממכשיר Apple עובר למכשיר השמיעה. אם תכבו את מכשיר השמיעה, תצטרכו לחבר אותו מחדש כשתרצו לשוב ולהשתמש בו עם מכשיר Apple.

כדי לקשר את מכשיר השמיעה, בצעו את השלבים הבאים:

 1. ודאו שה-Bluetooth מופעל. עברו אל 'הגדרות' ובחרו Bluetooth.
 2. פתחו את מגשי הסוללה במכשיר השמיעה.
 3. במכשיר Apple, עברו אל 'הגדרות' > 'נגישות' > 'שמיעה', ובחרו 'מכשירי שמיעה'.
 4. סגרו את מגשי הסוללה במכשיר השמיעה. מכשיר Apple ינסה לאתר את מכשיר השמיעה.
 5. תחת 'מכשירי שמיעה MFi', הקישו על השם של מכשיר השמיעה.
 6. כשתראו את בקשת הקישור במסך, הקישו על 'קשר'. אם יש לכם שני מכשירי שמיעה, תקבלו שתי בקשות. פעולת הקישור עשויה להימשך עד דקה.

כשתראו את מכשיר השמיעה תחת 'מכשירי שמיעה MFi' עם סימן ביקורת, תוכלו להתחיל להשתמש במכשיר השמיעה. האפשרות 'שליטה ממסך הנעילה' תהיה במצב פעיל. השאירו אותה במצב פעיל כדי לשלוט במכשיר השמיעה ממסך הנעילה (באמצעות 'קיצור דרך למאפייני נגישות') ומ'מרכז הבקרה' ב-iPhone או ב-iPod touch, או מ'מרכז הבקרה' ב-iPad.

     

קישור עם כמה מכשירים

כשאתם מקשרים את מכשירי השמיעה עם כמה מכשירי Apple, החיבור עבור מכשירי השמיעה עובר ממכשיר אחד לאחר כשאתם משתמשים בשמע. החיבור עובר גם כשאתם מקבלים שיחה ב-iPhone. אם תבצעו שינויים בהגדרות של מכשיר השמיעה במכשיר אחד, הם יישלחו לשאר המכשירים. 

כדי לקשר עם iPhone,‏ iPad או iPod touch נוספים, בצעו את השלבים הבאים:

 1. ודאו שכל המכשירים מחוברים לאותה רשת Wi-Fi ומחוברים ל-iCloud באמצעות אותו Apple ID.
 2. בצעו את השלבים לקישור מכשיר השמיעה.

חיבור בעת הפעלת מכשיר השמיעה

כשאתם מכבים את מכשיר השמיעה, הוא מתנתק מהמכשיר שלכם. כשאתם מפעילים את מכשיר השמיעה, פתחו וסגרו את מגשי הסוללה במכשיר השמיעה כדי לשוב ולהתחבר.


שליטה במכשיר השמיעה MFi

אתם יכולים להשתמש במכשיר Apple כדי לבחור מצבי האזנה סביבתיים, להתאים את עוצמת השמע, להפעיל את 'האזנה בזמן אמת' ועוד. כדי לשלוט במכשיר השמיעה, השתמשו ב'הגדרות' או ב'קיצור דרך למאפייני נגישות'.

הגדירו העדפות לתכונות שבהן אתם שולטים בעזרת מכשיר Apple על ידי מעבר אל 'הגדרות' > 'נגישות' > 'מכשירי שמיעה'. אחר כך הקישו על 'מכשירי שמיעה'.

השמע צלצולים
אתם יכולים להשמיע צלצולים דרך מכשירי שמיעה מחוברים.

ניתוב שמע
בחרו במכשיר ברירת המחדל להפעלת שמע.

שלוט במכשירים סמוכים
השתמשו במכשיר Apple כדי להתאים את ההגדרות של מכשירי השמיעה שנמצאים באותה רשת Wi-Fi ומחוברים לחשבון שלכם ב-iCloud.

Handoff שמע
המשיכו להאזין למדיה דרך מכשיר השמיעה בזמן שאתם עוברים בין מכשירי Apple. לדוגמה, אם מכשיר השמיעה שלכם מחובר ל-iPhone אבל אתם מתחילים לצפות בסרט ב-iPad, מכשיר השמיעה יעבור באופן אוטומטי ל-iPad.

שליטה ממסך הנעילה
בצעו במהירות שינויים במצב ההאזנה ובעוצמת השמע במכשיר השמיעה ישירות ממסך הנעילה בעזרת 'קיצור דרך למאפייני נגישות' או לחצן השמיעה ב'מרכז הבקרה'.

אתם יכולים גם להקיש על השם של מכשיר השמיעה ב'הגדרות' כדי:

 • להציג את מצב החיבור
 • להתאים את עוצמות השמע עבור אחד ממכשירי השמיעה או עבור שניהם
 • לבחור במצב האזנה של שמע
 • להפעיל את 'האזנה בזמן אמת'
 • לבטל את הקישור של מכשיר השמיעה

למדו כיצד להשתמש ב'קיצור דרך למאפייני נגישות' כדי לשלוט במכשירי השמיעה.


מידע נוסף

קבלו מידע נוסף על תאימות עם מכשירי שמיעה אחרים.

מידע על מוצרים שאינם מיוצרים על ידי Apple, או על אתרי אינטרנט עצמאיים שאינם נמצאים תחת פיקוח של Apple ולא נבדקו על ידה, מסופק ללא המלצה או הבעת תמיכה. Apple אינה אחראית לבחירה, לביצועים או לשימוש באתרי אינטרנט או במוצרים של צד שלישי. Apple לא מתחייבת לגבי מידת הדיוק או האמינות של אתרי אינטרנט של צד שלישי. פנו לספק לקבלת מידע נוסף.

תאריך פרסום: