שימוש ב'וילון מסך' עם VoiceOver ב-Mac, ב-iPhone, ב-iPad, ב-iPod touch וב-Apple Watch

אם אתם משתמשים ב-VoiceOver במכשיר, 'וילון מסך' מאפשר לכם לכבות את הצג להגברת הפרטיות, או אם אתם לא צריכים את הצג כדי לתפעל את המכשיר. 

אודות 'וילון מסך'

כאשר 'וילון מסך' מופעל, המכשיר וניווט VoiceOver ממשיכים לפעול, למרות שהצג כבוי. לדוגמה, אם ברצונכם לבדוק את חשבון הבנק שלכם במקום ציבורי, 'וילון מסך' מכבה את המסך כך שהמידע אינו גלוי. 

יש להפעיל את VoiceOver כדי להשתמש ב'וילון מסך' במכשיר.

שימוש ב'וילון מסך' ב-Mac

כאשר VoiceOver מופעל, השתמשו בפקודת מקש זו כדי להפעיל את 'וילון מסך':

  • לחצו על ‏VO-Shift-Fn-_‎

השתמשו באותה פקודה כדי לכבות את 'וילון מסך'.

אם אתם משתמשים ב'פקד משטח העקיבה' ב-Mac

  1. השתמשו בשלוש אצבעות כדי לבצע הקשה משולשת על משטח העקיבה.
  2. כדי לכבות את 'וילון מסך', חזרו על ההקשה המשולשת בשלוש אצבעות על משטח העקיבה.

למדו כיצד לשלוט ב-VoiceOver עם 'פקד משטח העקיבה' ‏כאן.

שימוש במדריך העזרה של פקודות VoiceOver ב-Mac כדי להפעיל את 'וילון מסך'

  1. לחצו על VO-HH כדי להיכנס למדריך העזרה של פקודות VoiceOver.
  2. הקלידו את המילים "וילון מסך" ולחצו על המקש Return.

שימוש ב'וילון מסך' ב-iPhone, ב-iPad וב-iPod touch

כדי להפעיל או לכבות את 'וילון מסך' באמצעות מחווה:

  1. העירו את המכשיר.
  2. בשלוש אצבעות, בצעו במהירות הקשה משולשת על המסך. אם התכונה 'הגדלה' נמצאת בשימוש עם VoiceOver, הקישו על המסך ארבע פעמים בשלוש אצבעות.

אם אתם משתמשים במקלדת Bluetooth עם המכשיר, לחצו על Control-Option-Shift-S כדי להפעיל או לכבות את 'וילון מסך'.

שימוש ב'וילון מסך' ב-Apple Watch

השתמשו ב-iPhone כדי להפעיל את 'וילון מסך' עבור ה-Apple Watch:

  1. ב-iPhone, פתחו את האפליקציה Apple Watch ועברו אל 'השעון שלי'.
  2. הקישו על 'נגישות' > VoiceOver‏ > 'וילון מסך'. הגדרה זו תבטיח ש'וילון מסך' יהיה פעיל בכל פעם ש-VoiceOver מופעל.
  3. כדי לכבות את 'וילון מסך', חזרו על שלבים אלה.

מידע נוסף

אתם עדיין יכולים לבצע צילומי מסך במכשיר ה-iOS כאשר 'וילון מסך' מופעל. 

תאריך פרסום: