אם אתם רואים את ההודעה 'אין קליטה' או 'מחפש' ב-iPhone או iPad

אם אתם רואים את ההודעה 'אין קליטה' או 'מחפש' ב-iPhone או iPad (‏Wi-Fi + Cellular), או אם אינכם מצליחים להתחבר לרשת סלולרית או לנתונים סלולריים, פעלו בהתאם לשלבים הבאים:

בדיקת אזור הכיסוי

ודאו שאתם באזור עם כיסוי של רשת סלולרית. לאחר מכן פעלו בהתאם לשלבים הבאים:

  • כדי להפעיל או לכבות נתונים סלולריים, עברו אל 'הגדרות' ולאחר מכן הקישו על 'סלולרי' או 'נתונים ניידים'. אם אתם משתמשים ב-iPad‏, יתכן שתראו את האפשרות 'הגדרות' > 'נתונים סלולריים'.
  • אם אתם בחו"ל, ודאו שבמכשיר שלכם הוגדרה נדידת נתונים. עברו אל 'הגדרות' > 'סלולרי' > 'אפשרויות נתונים סלולריים' > 'נתונים בנדידה'.

הפעלה מחדש של iPhone או iPad

הפעילו מחדש את המכשיר שלכם. אם אינכם בטוחים כיצד לבצע זאת, פעלו בהתאם לשלבים הבאים.


בדיקה אם קיימים עדכונים של ספק השירות הסלולרי

כדי לבדוק ולהתקין באופן ידני עדכונים של ספק השירות הסלולרי:

  1. ודאו שהמכשיר מחובר לרשת Wi-Fi או לרשת סלולרית.
  2. הקישו על 'הגדרות' > 'כללי' > 'אודות'. אם קיים עדכון זמין, תראו אפשרות לעדכן את הגדרות ספק השירות הסלולרי שלכם.
  3. כדי לראות את הגרסה של הגדרות ספק השירות הסלולרי במכשיר, הקישו על 'הגדרות' > 'כללי' > 'אודות' ועיינו במידע שליד שמו של ספק השירות הסלולרי.

אם הכנסתם כרטיס SIM חדש ל-iPhone או iPad, עליכם להוריד את ההגדרות עבור ספק השירות הסלולרי החדש.


הוציאו את כרטיס ה-SIM

לאחר הסרתו, החזירו אותו שוב למקומו. יתכן שיהיה עליכם ליצור קשר עם ספק השירות הסלולרי:

  • אם כרטיס ה-SIM פגום או אם הוא אינו מתאים למגש ה-SIM, עליכם לבקש מספק השירות הסלולרי כרטיס SIM חדש.
  • אם העברתם את כרטיס ה-SIM ממכשיר אחר, שאלו את ספק השירות הסלולרי שלכם אם כרטיס ה-SIM עובד עם iPhone או iPad.

לקבלת מידע נוסף אודות הוצאת כרטיס SIM‏.


איפוס הגדרות הרשת.

עברו אל 'הגדרות' > 'כללי' > 'איפוס' > 'אפס הגדרות רשת'. פעולה זו גם מאפסת את רשתות ה-Wi-Fi והסיסמאות, ההגדרות הסלולריות וכן את ה-VPN ואת הגדרות ה-APN שבהם השתמשתם בעבר.


עדכון ה-iPhone או ה-iPad

עדכנו את ה-iPhone או ה-iPad שלכם לגרסה העדכנית ביותר של iOS‏.


יצירת קשר עם ספק השירות הסלולרי

בעיות עם ספק השירות הסלולרי או עם חשבונכם עלולות להשפיע על השירות. עליכם ליצור קשר עם ספק השירות הסלולרי כדי:

  • לוודא שהחשבון שלכם פעיל ובמצב תקין.
  • לוודא שאין הפסקות שירות באזורכם.
  • לוודא שהמכשיר שלכם אינו חסום לקבלת שירותים סלולריים וכולל את תוכנית הנתונים הנכונה.

רק ספק השירות הסלולרי שלכם יכול לגשת לפרטים אודות חשבונכם ולנהל אותו. אם אתם זקוקים לעזרה עם איתור דף השירות של הספק הסלולרי שלכם, עיינו במאמר ‏תמיכה של ספקי שירות ב-Apple או חפשו אותו באינטרנט באמצעות מנוע חיפוש.


קבלת עזרה נוספת

אם ספק השירות הסלולרי שלכם אישר שאין כל בעיה בחשבון או ברשת, אך עדיין אינכם יכולים להתחבר לרשת סלולרית, עליכם ליצור קשר עם התמיכה של Apple‏.

אם מוצגת התראה ליד ההודעה 'אין שירות', לימדו מה ניתן לעשות.

תאריך פרסום: