אם מופיעה ההודעה 'אין קליטה', 'חיפוש' או SOS ב-iPhone או ב-iPad

אם אתם רואים את האפשרות 'אין קליטה' או 'חיפוש' בשורת המצב ב-iPhone או ב-iPad ‏(Wi-Fi + Cellular), המכשיר אינו מחובר לרשת סלולרית כלשהי. אם אתם רואים בשורת המצב 'SOS' או 'חירום בלבד', המכשיר עדיין יכול לבצע שיחות חירום.

בדיקת אזור הכיסוי

 • ודאו שאתם באזור עם כיסוי של רשת סלולרית.
 • כבו את הנתונים הסלולריים ואז הפעילו אותם שוב. עברו אל 'הגדרות' והקישו על 'סלולרי' או על 'נתונים סלולריים'. אם אתם משתמשים ב-iPad, ייתכן שיופיעו האפשרויות 'הגדרות' > 'נתונים סלולריים'.
 • אם אתם בחו"ל, ודאו שבמכשיר שלכם הוגדרה נדידת נתונים. עברו אל 'הגדרות' > 'סלולרי' > 'אפשרויות נתונים סלולריים' > 'נתונים בנדידה'.
  חלק עליון של מסך iPhone המציג הגדרות סלולריות

אם אתם רואים 'SOS' או 'חירום בלבד'

אם אתם רואים בשורת המצב 'SOS' או 'חירום בלבד', המכשיר לא מחובר לרשת אבל אתם עדיין יכולים לבצע שיחות חירום. התכונה הזו זמינה באוסטרליה, בקנדה ובארה"ב.

החלק העליון של מסך iPhone עם הכיתוב 'חירום בלבד' בשורת המצב

אם אתם ברשת 3G של AT&T

חברת AT&T מוציאה בהדרגה את רשת ה-3G שלה משימוש. אם אתם רואים 'אין שירות' בשורת המצב של המכשיר ויש לכם iPhone 5s‏, iPhone 5c או גרסה מוקדמת יותר, או iPad 2 Wi-Fi + Cellular או גרסה מוקדמת יותר, צרו קשר עם המפעיל כדי לדון באפשרויות שלכם. אם יש לכם iPhone 6 ואילך או iPad (דור שלישי) ואילך, בצעו את השלבים הבאים:

 1. עדכנו את ה-iPhone או ה-iPad לגרסה האחרונה של iOS או iPadOS.
 2. עברו אל 'הגדרות' > 'סלולרי'. לאחר מכן:
  • עבור iPhone, הקישו על 'אפשרויות נתונים סלולריים' ולאחר מכן הקישו על 'הפעל LTE'.
  • עבור iPad, הפעילו את LTE.

אם אתם עדיין רואים 'אין שירות' לאחר ביצוע השלבים הבאים, צרו קשר עם המפעיל.

מכשירי iPhone ו-iPad התומכים ברשתות 5G אינם מושפעים מההפסקה ההדרגתית של רשתות 3G.

הפעלה מחדש של iPhone או iPad

הפעילו את המכשיר מחדש. אם אינכם בטוחים כיצד לעשות זאת, בצעו את השלבים הבאים כדי להפעיל מחדש את ה-iPhone או להפעיל מחדש את ה-iPad.

 

בדיקה אם קיימים עדכונים של מפעיל השירות הסלולרי

כדי לבדוק ולהתקין באופן ידני עדכונים של מפעיל סלולרי:

 1. ודאו שהמכשיר מחובר לרשת Wi-Fi או לרשת סלולרית.
 2. הקישו על 'הגדרות' > 'כללי' > 'אודות'. אם קיים עדכון זמין, תראו אפשרות לעדכן את הגדרות המפעיל הסלולרי שלכם.
 3. כדי לראות את הגרסה של הגדרות מפעיל השירות הסלולרי במכשיר, הקישו על 'הגדרות' > 'כללי' > 'אודות' ועיינו במידע שליד שמו של המפעיל הסלולרי.

אם הכנסתם כרטיס SIM חדש ל-iPhone או iPad, עליכם להוריד את ההגדרות עבור המפעיל הסלולרי החדש.

 

כבו והפעילו שוב את הקו הסלולרי

עברו אל 'הגדרות' > 'סלולרי' ובדקו אם הקו הסלולרי מופעל. אם הקו הסלולרי כבוי, הפעילו אותו שוב. לאחר מכן בדקו אם יש לכם קליטה.

אם אינכם רואים את הקו הסלולרי תחת 'הגדרות' > 'סלולרי', עליכם להגדיר eSIM או להכניס כרטיס SIM פיזי. אם אתם משתמשים בכרטיס SIM פיזי, הוציאו את כרטיס ה-SIM והחזירו אותו פנימה.

אם כרטיס ה-SIM פגום או אינו נכנס למגש ה-SIM או אם אתם מעבירים כרטיס SIM פיזי ממכשיר אחר, בקשו מהמפעיל הסלולרי כרטיס SIM חדש. 

קבלו מידע נוסף על הוצאת כרטיס SIM של iPhone או כרטיס SIM של iPad.

 

איפוס הגדרות הרשת

עברו אל 'הגדרות' > 'כללי' > 'העברת או איפוס ה[מכשיר]' > 'איפוס' > 'אפס הגדרות רשת'. פעולה זו תביא גם לאיפוס רשתות ה-Wi-Fi והסיסמאות, הגדרות החיבור הסלולרי והגדרות ה-VPN וה-APN שבהן השתמשתם קודם לכן.

 

עדכון ה-iPhone או ה-iPad

עדכנו את ה-iPhone או ה-iPad לגרסה העדכנית ביותר של iOS או iPadOS.

 

יצירת קשר עם המפעיל הסלולרי

בעיות עם המפעיל הסלולרי או עם חשבונכם עלולות להשפיע על השירות. עליכם ליצור קשר עם המפעיל הסלולרי כדי:

 • לוודא שהחשבון שלכם פעיל ובמצב תקין.
 • לוודא שאין הפסקות שירות באזורכם.
 • לוודא שהמכשיר שלכם אינו חסום לקבלת שירותים סלולריים וכולל את חבילת הגלישה הנכונה.

רק המפעיל הסלולרי שלכם יכול לגשת לפרטים אודות חשבונכם ולנהל אותו:

 

קבלת עזרה נוספת

אם המפעיל אישר שאין כל בעיה בחשבון או ברשת, אך עדיין אינכם יכולים להתחבר לשום רשת סלולרית, עליכם ליצור קשר עם התמיכה של Apple.

אם מוצגת התראה ליד ההודעה 'אין שירות', לימדו מה ניתן לעשות.

תאריך פרסום: