כיצד ליצור תוכנת התקנה הניתנת לאתחול עבור macOS

ניתן להשתמש בכונן חיצוני או באמצעי אחסון משני בתור כונן הפעלה שממנו תוכלו להתקין את מערכת ההפעלה של Mac.

השלבים המתקדמים הבאים מיועדים בעיקר למנהלי מערכת ולמשתמשים אחרים שמכירים את שורת הפקודה. אין צורך בתוכנת התקנה כדי לשדרג ל-macOS או להתקין מחדש את macOS, אבל היא עשויה להיות שימושית כשאתם רוצים להתקין בכמה מחשבים, בלי שתצטרכו להוריד את תוכנת ההתקנה בכל פעם.

הורדת macOS

אתרו את הקישור המתאים להורדה בהוראות השדרוג עבור כל גרסה של macOS:

 • macOS Catalina,‏ macOS Mojave ו-macOS High Sierra יורדו היישר לתיקיה 'יישומים' בתור אפליקציה בשם 'התקנת macOS Catalina', 'התקנת macOS Mojave' או 'התקנת macOS High Sierra'. אם תוכנת ההתקנה נפתחת לאחר ההורדה, צאו ממנה בלי להמשיך בהתקנה.
  לקבלת תוכנת ההתקנה הדרושה, הורידו מ-Mac עם macOS Sierra 10.12.5 ואילךאו עם El Capitan 10.11.6. מנהלי מערכת בארגונים - עליכם להוריד מ-Apple, ולא משרת לעדכון תוכנות המתארח באופן מקומי. 
 • macOS Sierra תרד בתור דמות כונן המכילה קובץ בשם InstallOS.pkg. פתחו קובץ זה ופעלו בהתאם להוראות המופיעות במסך. הוא יבצע התקנה של אפליקציה בשם 'התקנת macOS Sierra' בתיקיה 'יישומים'.
 • OS X El Capitan תרד כדמות כונן המכילה קובץ בשם InstallMacOSX.pkg. פתחו קובץ זה ופעלו בהתאם להוראות המופיעות במסך. הוא יבצע התקנה של אפליקציה בשם 'התקנת OS X El Capitan' בתיקיה 'יישומים'. 

שימוש בפקודה createinstallmedia ב'מסוף'

 1. חברו את כונן ההבזק מסוג USB או אמצעי אחסון אחר שבו אתם משתמשים עבור תוכנת ההתקנה הניתנת לאתחול. ודאו שיש בו לפחות ‎12GB של שטח אחסון פנוי ושהוא מפורמט כ-'Mac OS מורחב'.
 2. פתחו את 'מסוף', שנמצא בתיקיה 'כלי עזר' שבתיקיה 'יישומים'.
 3. הקלידו או הדביקו את אחת מהפקודות הבאות ב'מסוף'. פקודות אלה מבוססות על ההנחה שתוכנת ההתקנה עדיין בתיקיה 'יישומים', והשם של כונן ההבזק מסוג USB או של אמצעי אחסון אחר שבו אתם משתמשים הוא MyVolume. אם יש לו שם אחר, החליפו את MyVolume שבפקודות הללו בשם של אמצעי האחסון שלכם.

  Catalina:*
  sudo /Applications/Install\ macOS\ Catalina.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
  

  Mojave:*
  sudo /Applications/Install\ macOS\ Mojave.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
  

  High Sierra:*
  sudo /Applications/Install\ macOS\ High\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
  

  Sierra:
  sudo /Applications/Install\ macOS\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ macOS\ Sierra.app
  

  El Capitan:
  sudo /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app
  

 4. אחרי הקלדת הפקודה, לחצו על Return.
 5. כאשר תתבקשו לעשות זאת, הקלידו את הסיסמה של מנהל המערכת ולחצו על Return שוב. בזמן הקלדת הסיסמה, לא יופיעו תווים ב'מסוף'.
 6. כאשר תתבקשו לעשות זאת, הקלידו Y כדי לאשר שאתם רוצים למחוק את אמצעי האחסון, ואחר כך לחצו על Return. ההתקדמות ביצירת תוכנת ההתקנה הניתנת לאתחול תוצג ב'מסוף'.  
 7. כאשר מופיעה ב'מסוף' ההודעה שהתהליך הסתיים, השם של אמצעי האחסון יהיה זהה לשם של תוכנת ההתקנה שהורדתם, לדוגמה 'התקנת macOS Catalina'. עכשיו אתם יכולים לצאת מ'מסוף' ולשלוף את אמצעי האחסון.

* אם ב-Mac נעשה שימוש ב-macOS Sierra או בגרסה קודמת, עליכם לכלול את הארגומנט ‎--applicationpath, בדומה לאופן שבו הארגומנט הזה משמש בפקודות עבור Sierra ו-El Capitan‏.

שימוש בתוכנת ההתקנה הניתנת לאתחול

לאחר יצירת תוכנת ההתקנה הניתנת לאתחול, בצעו את השלבים הבאים כדי להשתמש בה:

 1. חברו את תוכנת ההתקנה הניתנת לאתחול ל-Mac תואם.
 2. השתמשו בהעדפות של Startup Manager או של 'כונן הפעלה' כדי לבחור את תוכנת ההתקנה הניתנת לאתחול בכונן ההפעלה, ואחר כך בצעו הפעלה ממנו. ה-Mac יופעל ל-macOS Recovery
  קבלו מידע על בחירת כונן הפעלה, כולל מה צריך לעשות אם לא מתרחשת ממנו הפעלת ה-Mac‏.
 3. אם תתבקשו לעשות זאת, בחרו את השפה.
 4. תוכנת התקנה הניתנת לאתחול לא מורידה את macOS מהאינטרנט, אבל האינטרנט דרוש לה על מנת לקבל מידע הספציפי לדגם Mac שברשותכם, כגון עדכוני קושחה. אם עליכם להתחבר לרשת Wi-Fi, השתמשו בתפריט Wi-Fi‏  בשורת התפריטים. 
 5. בחרו באפשרות 'התקנת macOS' (או 'התקנת OS X') בחלון 'כלי עזר', ואחר כך לחצו על 'המשך' ובצעו את ההוראות המופיעות במסך.

מידע נוסף

למידע נוסף על הפקודה createinstallmedia ועל הארגומנטים שבהם ניתן להשתמש איתה, ודאו שתוכנת ההתקנה של macOS נמצאת בתיקיה 'יישומים', ואחר כך הזינו את הנתיב הבא ב'מסוף':

Catalina:

/Applications/Install\ macOS\ Catalina.app/Contents/Resources/createinstallmedia

Mojave:

/Applications/Install\ macOS\ Mojave.app/Contents/Resources/createinstallmedia

High Sierra:

/Applications/Install\ macOS\ High\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia

Sierra:

/Applications/Install\ macOS\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia

El Capitan:

/Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app/Contents/Resources/createinstallmedia
תאריך פרסום: