הוספה או הסרה של מספר הטלפון ב'הודעות' או ב-FaceTime

ניתן להשתמש במספר הטלפון של ה-iPhone עם 'הודעות' ו-FaceTime ב-Mac, ב-iPad או ב-iPod touch.

הגדרת מספר הטלפון

ב-iPhone:

 1. עברו אל 'הגדרות' > 'הודעות', וודאו ש-iMessage מופעל. ייתכן שיהיה עליכם להמתין רגע עד שהוא יופעל.
 2. הקישו על 'שליחה וקבלה'. אם מופיעה ההודעה 'התחבר/י ל-iMessage באמצעות Apple ID', הקישו עליה והתחברו עם אותו Apple ID שבו השתמשתם ב-Mac, ב-iPad וב-iPod touch.
  iPhone שמראה כיצד לבחור הגדרות עבור iMessage
 3. במקטע 'ניתן לקבל הודעות iMessage אל, ולהגיב דרך', ודאו שמספר הטלפון וה-Apple ID מסומנים.
 4. עברו אל 'הגדרות' > FaceTime וודאו שמספר הטלפון וה-Apple ID שלכם נבחרו במקטע 'ניתן ליצור עמך קשר דרך FaceTime ב-'.

במכשירים האחרים שלכם, עכשיו אתם יכולים להפעיל את מספר הטלפון שהגדרתם זה עתה:

אם אתם משתמשים בתכונה הזו ומשתפים את ה-Apple ID עם מישהו, לא תוכלו למנוע ממנו לראות את השיחות שלכם. במקום להשתמש באותו Apple ID שבו משתמש מישהו אחר, הגדירו 'שיתוף משפחתי'.

הסרת מספר הטלפון

אם אינכם מעוניינים ששיחות או הודעות המיועדות ל-iPhone יגיעו ל-iPad, ל-iPod touch או ל-Mac, אתם יכולים להסיר את מספר הטלפון. יש שתי דרכים לעשות זאת:

 • ב-iPhone, עברו אל 'הגדרות' > 'הודעות' > 'שליחה וקבלה'. בחרו את ה-Apple ID בתחתית המסך והקישו על 'התנתק'. אחר כך עברו אל 'הגדרות' > 'FaceTime', בחרו את ה-Apple ID שלכם והקישו על 'התנתק'.
 • אם מספר הטלפון שאתם רוצים להסיר שייך ל-iPhone שאין לכם גישה אליו, שנו את הסיסמה של ה-Apple ID. זה יביא להסרת כל מספרי הטלפון מה-iPad, מה-iPod touch ומה-Mac. שיחות או הודעות עבור המספרים שהוסרו לא יופיעו יותר במכשירים הללו.

אם יש לכם שאלות, פנו לתמיכה של Apple.

הפעלה או השבתה של מספר הטלפון עבור ה-Mac

אחרי שתגדירו את מספר הטלפון, תוכלו להפעיל או להשבית אותו עבור 'הודעות' ו-FaceTime ב-Mac.

 1. פתחו את 'הודעות' או את FaceTime. אם תתבקשו לעשות זאת, התחברו עם ה-Apple ID שבו אתם משתמשים עם 'הודעות' ו-FaceTime ב-iPhone.
 2. עבור 'הודעות', בחרו 'הודעות' > 'העדפות' ואז לחצו על iMessage. עבור FaceTime, בחרו ב-FaceTime ‏> 'העדפות' ואז לחצו על 'הגדרות'.
 3. הפעילו או השביתו את מספר הטלפון:
 4. אם אתם רוצים שנמענים יראו את מספר הטלפון ולא את ה-Apple ID שלכם, בחרו את מספר הטלפון מתוך התפריט הקופץ 'התחל שיחות חדשות מתוך' או 'מקור לשיחות יוצאות'.

מסך Mac שרואים בו איך להפעיל או להשבית את מספר הטלפון עבור ה-Mac

למדו כיצד לגרום להודעות שאתם שולחים ומקבלים ב-iPhone להופיע ב-Mac, ב-iPad וב-iPod touch‏.

הפעלה או השבתה של מספר הטלפון עבור ה-iPad או ה-iPod touch

אחרי שתגדירו את מספר הטלפון, תוכלו להפעיל או להשבית אותו עבור 'הודעות' ו-FaceTime ב-iPad או ב-iPod touch.

 1. עבור 'הודעות', עברו אל 'הגדרות' > 'הודעות', וודאו ש-iMessage מופעל. אם תתבקשו לעשות זאת, התחברו עם ה-Apple ID שבו אתם משתמשים עם 'הודעות' ו-FaceTime ב-iPhone. אחר כך הקישו על 'שליחה וקבלה'.
 2. עבור FaceTime, עברו אל 'הגדרות' > 'FaceTime'. אם תתבקשו לעשות זאת, התחברו עם ה-Apple ID שבו אתם משתמשים עם 'הודעות' ו-FaceTime ב-iPhone.
 3. הפעילו או השביתו את מספר הטלפון:

iPad שרואים בו איך להפעיל או להשבית את מספר הטלפון

למדו כיצד לגרום להודעות שאתם שולחים ומקבלים ב-iPhone להופיע גם ב-Mac, ב-iPad וב-iPod touch.

אם אינכם יכולים לראות את המספר או לבחור אותו ב'הודעות' או ב-FaceTime

 1. ודאו שאתם משתמשים בתוכנה החדשה עבור ה-Mac או המכשיר עם iOS
 2. ודאו שביצעתם בצורה נכונה את השלבים כדי להגדיר את מספר הטלפון ב-iPhone. אתם אמורים להשתמש באותו Apple ID בכל המכשירים שלכם.
 3. במקטע 'ניתן ליצור עמך קשר' בהגדרות של 'הודעות' ו-FaceTime, ודאו שיש סימני ביקורת לצד מספר הטלפון וה-Apple ID שלכם:
  iPhone שרואים בו איך לבחור היכן ניתן להשיג אתכם

אם מספר הטלפון אינו מסומן ואינכם יכולים לבחור אותו, או אם ישנה בעיה אחרת, בצעו את השלבים הבאים:

 1. ב-Mac:
  • ב'הודעות', בחרו ב'הודעות' > 'העדפות' ולאחר מכן לחצו על iMessage. לחצו על 'התנתק'.
  • ב-FaceTime, בחרו ב-'FaceTime'‏ > 'העדפות', ואחר כך הקליקו על 'התנתק'.
 2. ב-iPhone,‏ ב-iPad וב-iPod touch:
  • עברו אל 'הגדרות' > 'הודעות' > 'שליחה וקבלה'. הקישו על ה-Apple ID, ואחר כך הקישו על 'התנתק'.
  • עברו אל 'הגדרות' > FaceTime. הקישו על ה-Apple ID, ואחר כך הקישו על 'התנתק'.
 3. ב-iPhone:
  • חזרו אל 'הגדרות' > 'הודעות', וודאו ש-iMessage מופעל.
  • הקישו על 'שליחה וקבלה', ואחר כך בחרו באפשרות 'התחבר/י ל-iMessage באמצעות Apple ID' והתחברו עם ה-Apple ID.
 4. באמצעות אותו Apple ID, התחברו שוב ל'הודעות' ול-FaceTime במכשירים האחרים. 

אם אתם עדיין זקוקים לעזרה, שנו את הסיסמה של ה-Apple ID וחזרו על שלבי ההגדרה. אם זה לא עובד, פנו לתמיכה של Apple.

תאריך פרסום: