כיצד לכפות סגירה של אפליקציה ב-iPhone, ‏iPad או iPod touch

אם אפליקציה אינה מגיבה, ניתן לכפות את סגירתה.

סגירה כפויה של אפליקציה

  1. ב-iPhone X ואילך, או ב-iPad עם iOS 12 ואילך או עם iPadOS, ממסך הבית, החליקו למעלה מתחתית המסך ועצרו לרגע במרכז המסך. ב-iPhone 8 או בגרסה קודמת, לחצו לחיצה כפולה על כפתור הבית כדי להציג את האפליקציות שהיו בשימוש לאחרונה
  2. החליקו ימינה או שמאלה כדי למצוא את האפליקציה שברצונכם לסגור.  
  3. החליקו למעלה על התצוגה המקדימה של האפליקציה כדי לסגור את האפליקציה. 

כשהאפליקציות שהיו בשימוש לאחרונה מופיעות, האפליקציות אינן פתוחות אלא במצב המתנה, כדי לעזור לכם בניווט וריבוי-משימות. יש לכפות סגירה של אפליקציה רק אם היא אינה מגיבה.

קבלת עזרה

תאריך פרסום: