בדיקת השימוש בנתונים סלולריים ב-iPhone וב-iPad

גלו באיזה היקף של נתונים סלולריים אתם משתמשים, ולמדו כיצד להפעיל או להשבית נתונים סלולריים עבור כל האפליקציות או עבור אפליקציות בודדות.

הפעלה או השבתה של נתונים סלולריים

כדי להפעיל או להשבית נתונים סלולריים, עברו אל 'הגדרות' ולאחר מכן הקישו על 'סלולרי' או על Mobile Data. אם אתם משתמשים ב-iPad, ייתכן שתופיע האפשרות 'הגדרות' > 'נתונים סלולריים'. אם אתם משתמשים ב-iPhone עם SIM כפול, עליכם להגדיר אחת מהתוכניות שלכם בתור המספר הראשי לנתונים כדי לראות באיזה היקף של נתונים סלולריים השתמשתם.

בהתאם למפעיל הסלולרי ולמכשיר, ייתכן שיופיעו אפשרויות נוספות תחת 'אפשרויות נתונים סלולריים':

  • 'הפעל LTE', הפעל שירותי דור רביעי' או 'הפעל ‎3G'. אתם יכולים לבחור באיזה סוג של חיבור רשת להשתמש עבור שיחות קוליות ונתונים. קבלו מידע נוסף על האפשרויות הללו.
  • 'הפעל/י שיחות בעת נדידה' או 'בטל/י שיחות בעת נדידה': עם רשתות CDMA, ניתן לבטל שיחות בעת נדידה כדי למנוע חיובים עקב שימוש ברשתות של מפעילים סלולריים אחרים.
  • 'הפעל/י נתונים בנדידה' או 'בטל/י נתונים בנדידה': כשאתם בנסיעה לחו"ל, אתם יכולים לבטל נתונים בעת נדידה כדי למנוע חיובים בגין נדידה. אם יש לכם תוכנית נתונים בינלאומית, ייתכן שתצטרכו להשאיר את 'נתונים בנדידה' במצב פעיל. קבלו מידע נוסף על נסיעות לחו"ל עם ה-iPhone או ה-iPad.

בהתאם למפעיל הסלולרי שלכם, ייתכן שייעשה שימוש בנתונים בנדידה גם אם אתם בנסיעה פנים-ארצית. פנו למפעיל הסלולרי לקבלת מידע נוסף על המדיניות בנושא נתונים בנדידה או בנושא הגדרות אחרות של נתונים סלולריים. אתם יכולים להפעיל או להשבית נתונים סלולריים, כדי להגביל את השימוש של אפליקציות ושירותים ברשת הסלולרית על מנת להתחבר לאינטרנט. כאשר מופעלים נתונים סלולריים, אפליקציות ושירותים ישתמשו בחיבור הסלולרי כאשר ה-Wi-Fi אינו זמין. כתוצאה מכך, ייתכן שתחויבו בגין השימוש בתכונות ובשירותים מסוימים עם נתונים סלולריים. פנו למפעיל הסלולרי שלכם לקבלת מידע נוסף על חיובים אפשריים.


הצגת היקף הנתונים שבהם אתם משתמשים

כדי לראות באיזה היקף של נתונים סלולריים השתמשתם, עברו אל 'הגדרות' > 'סלולרי' או אל 'הגדרות' > Mobile Data. אם אתם משתמשים ב-iPad, ייתכן שבמקום זאת תופיע האפשרות 'הגדרות' > 'נתונים סלולריים'.

גללו למטה כדי לגלות אילו אפליקציות משתמשות בנתונים סלולריים. אם אינכם מעוניינים שאפליקציה מסוימת תשתמש בנתונים סלולריים, אתם יכולים להשבית אותם עבור אפליקציה זו. כאשר הנתונים הסלולריים מושבתים, האפליקציות ישתמשו אך ורק ב-Wi-Fi עבור נתונים.

כדי לבדוק את השימוש בנתונים סלולריים עבור שירותי מערכת ספציפיים, עברו אל 'הגדרות' > 'סלולרי' או אל 'הגדרות' > Mobile Data. אחר כך גללו אל תחתית המסך והקישו על 'שירותי מערכת'. לא ניתן להפעיל או להשבית נתונים סלולריים עבור שירותי מערכת ספציפיים.

ניתן להציג את הסטטיסטיקה של השימוש בנתונים עבור אפליקציה לתקופה נוכחית, או להציג סטטיסטיקה של נתוני אפליקציות עבור אפליקציות שהשתמשו בנתונים כשהייתם בנדידה. כדי לאפס את הנתונים הסטטיסטיים האלה, עברו אל 'הגדרות' > 'סלולרי' או אל 'הגדרות' > Mobile Data, והקישו על 'אפס נתוני שימוש'.


קבלת עזרה

  • אם עדיין אינכם מצליחים להתחבר לרשת סלולרית, גלו מה עליכם לעשות.
  • אם אתם משתמשים בחשבון Exchange ActiveSync, הוא עשוי להמשיך להשתמש בנתונים סלולריים גם אם הם הושבתו עבור 'דואר' ו'לוח שנה'. כדי לבדוק את השימוש בנתונים סלולריים של חשבון Exchange ActiveSync, עברו אל 'הגדרות' > 'סלולרי' > 'שירותי מערכת'.
  • אם 'סיוע לרשת אלחוטית' מופעל, הוא יעבור באופן אוטומטי להשתמש בנתונים סלולריים כאשר קישוריות ה-Wi-Fi ירודה. התכונה 'סיוע לרשת אלחוטית' מופעלת כברירת מחדל. זה עשוי להוביל לשימוש נוסף בנתונים סלולריים, שעלול לגרור חיובים נוספים בהתאם לתוכנית הנתונים שלכם. ניתן להשבית את 'סיוע לרשת אלחוטית' ב'הגדרות'. למידע נוסף, ראו אודות 'סיוע לרשת אלחוטית'.
תאריך פרסום: