שימוש ב'הודעות' ב-iPhone, ב-iPad או ב-iPod touch

הישארו מחוברים לשיחות החשובות ביותר. שלחו טקסטים, תמונות, סרטונים ועוד. אחר כך, התאימו אישית את ההודעות שלכם עם אפקטים מונפשים, הצמידו את השיחות החשובות, שלחו תשובות מוטמעות והוסיפו אזכורים.

שליחת הודעה

 1. פתחו את 'הודעות'.
 2. הקישו על הלחצן 'כתוב'  כדי להתחיל הודעה חדשה. אפשרות אחרת היא לעבור אל שיחה קיימת.
 3. הקלידו את ההודעה.
 4. הקישו על הלחצן 'שלח' לחצן שליחת הודעה.

עם iOS 14, תוכלו גם להשתמש בתשובות מוטמעות ובאזכורים כדי להפנות תשומת לב להודעות ספציפיות ולאנשים בתוך ההודעות.

שליחת תשובה ממסך הנעילה

 1. ממסך הנעילה, געו נגיעה ממושכת בהודעה שעליה תרצו להשיב. לחלופין, בהתאם למכשיר שלכם, ייתכן שתצטרכו להחליק ימינה על גבי ההודעה ולהקיש על 'הצג'*.
 2. הקלידו את ההודעה.
 3. הקישו על הלחצן 'שלח' לחצן שליחת הודעה.

אם יש לכם iPhone X ואילך, או iPad עם Face ID, ואינכם מצליחים להשיב להודעה ממסך הנעילה, עברו אל 'הגדרות' > 'Face ID וקוד גישה' והפעילו את האפשרות 'משוב באמצעות הודעה'. אם יש לכם iPhone SE (דור שני), iPhone 8 או דגם מוקדם יותר, או iPad, עברו אל 'הגדרות' > 'Touch ID וקוד גישה' > 'אפשר גישה כאשר המכשיר נעול', והפעילו את האפשרות 'משוב באמצעות הודעה'.

* נגיעה ממושכת אפשרית ברוב המכשירים שתומכים ב-iOS 13 ואילך או ב-iPadOS. ב-iPhone SE (דור שני), תצטרכו להחליק ימינה על גבי ההודעה ולהקיש על 'הצג' כדי להשיב להודעה ממסך הנעילה.

למדו כיצד לנהל עדכונים של 'הודעות' ממסך הנעילה.

iPhone המציג כיצד להצמיד הודעה על ידי החלקה שמאלה על גבי ההודעה.

הצמדת הודעות חשובות

עם 'הודעות' ב-iOS 14, תוכלו להצמיד עד תשע שיחות. כשאתם מצמידים שיחה, היא מופיעה בחלק העליון של האפליקציה 'הודעות', כך שקל להגיע אליה.

כדי להצמיד שיחה, פתחו את 'הודעות' ואז החליקו שמאלה על גבי השיחה. או בצעו את השלבים הבאים:

 1. פתחו את 'הודעות', ואז הקישו על הלחצן 'עריכה' או על הלחצן 'עוד' .
 2. הקישו על Edit Pins , ואז הקישו על הלחצן 'הצמד' .
 3. הקישו על 'סיום'.


iPhone המציג כיצד לשנות את השם או את התמונה שלכם ב'הודעות'.

שינוי השם והתמונה

עם iOS 13 ואילך או iPadOS, תוכלו לשתף את השם והתמונה שלכם כשאתם יוצרים הודעה או משיבים להודעה חדשה. תוכלו להשתמש ב-Memoji או בתמונה מותאמת אישית בתור התמונה שלכם. כך עושים זאת:

 1. פתחו את 'הודעות' והקישו על 'עריכה' בפינה הימנית-עליונה.
 2. הקישו על 'עריכת שם ותמונה' הקישו על 'עריכת שם ותמונה'
 3. ערכו את שמכם. או הקישו על עיגול התמונה כדי לבחור תמונה, צילום, אמוג'י או Memoji.
 4. הקישו על 'סיום'.

תוכלו לשתף את השם והתמונה שלכם עם כל אחד באמצעות iMessage, אבל תתבקשו לאשר שאתם רוצים לשתף עם מישהו כשתשלחו הודעה או תשיבו להודעה חדשה. אפשר גם להפעיל ולהשבית את השיתוף. השלימו את שלבים 1-2 והפעילו או השביתו את האפשרות 'שיתוף שם ותמונה'.

מחיקת הודעה או שיחה

כשמוחקים הודעה או שיחה, לא ניתן לשחזר אותן. הקפידו, אם כן, לשמור מידע חשוב מההודעות שלכם. כדי למחוק הודעה אחת:

 1. געו נגיעה ממושכת בבועת ההודעה שאתם רוצים למחוק, ואז הקישו על 'עוד' .
 2. הקישו על הלחצן 'פח אשפה' , ואז הקישו על 'מחק הודעה'. אם תרצו למחוק את כל ההודעות בשרשור, הקישו על 'מחק הכול' בפינה הימנית העליונה. לאחר מכן, הקישו על 'מחק שיחה זו'.

כל עוד השיחה לא מוצמדת, תוכלו גם להחליק ימינה על גבי השיחה, להקיש על 'מחק' ואז להקיש שוב על 'מחק' כדי לאשר. כדי למחוק יותר משיחה אחת, פתחו את 'הודעות' והקישו על 'עריכה' בפינה הימנית העליונה. הקישו על 'בחירת הודעות', ואז הקישו על העיגול ליד השיחות והקישו על 'מחק' בפינה השמאלית התחתונה.

כדי לשמור את ההודעות שלכם לפרק זמן מסוים, עברו אל 'הגדרות' > 'הודעות' > 'שמור הודעות'. לאחר מכן בחרו למשך כמה זמן תרצו לשמור את ההודעות.

 

iPhone המציג כיצד להפעיל את האפשרות 'הסתר התראות' על ידי החלקה ימינה על גבי הודעה.

הפעלת 'הסתר התראות'

 1. פתחו את 'הודעות'.
 2. החליקו ימינה על גבי השיחה שתרצו להשתיק.
 3. הקישו על הלחצן 'התראות' .

כאשר האפשרות 'הסתר התראות' מופעלת, סמל של ירח בצורת חצי סהר ירח בצורת חצי סהר מציין שהאפשרות 'הסתר התראות' מופעלת עבור שרשור הודעות מסוים. יופיע לצד השיחה. העדכונים יופסקו רק עבור אותה השיחה ולא עבור המכשיר. עדיין תקבלו את כל ההודעות האחרות ותראו עדכונים עבורן במסך הנעילה.

למדו כיצד לנהל עדכונים של 'הודעות' ממסך הנעילה.

איתור קבצים מצורפים משיחה

 1. פתחו את ההודעה.
 2. הקישו על שם איש הקשר בראש ההודעה, ואז הקישו על הלחצן 'מידע' 
 3. יופיעו 'תמונות' ו'קישורים'. געו נגיעה ממושכת בתמונה או בקובץ מצורף כדי להציג אפשרויות כמו 'שמור', 'העתק', 'שתף' ו'מחק'.

כדי לשמור קובץ מצורף מחוץ ל'הודעות', הקישו על הקובץ המצורף, הקישו על הלחצן 'שתף' , ואז בחרו אפשרות, כגון 'שמור תמונה' או 'שמור בקבצים'‏. כשתקישו על 'שמור תמונה', היא תישמר באפליקציה 'תמונות'.

 

iPhone המציג כיצד לשלוח ולשתף את המיקום שלכם ב'הודעות'.

שליחת המיקום שלכם ושיתופו

 1. הקישו על שם איש הקשר בראש השיחה. 
 2. הקישו על הלחצן 'מידע' 
 3. הקישו על 'שלח את פרטי המיקום שלי'. הנמען יראה את המיקום שלכם במפה. או הקישו על 'שתף את המיקום שלי'. לאחר מכן בחרו את משך הזמן שבו ברצונכם לשתף את המיקום שלכם.

עושים יותר עם 'הודעות'

תאריך פרסום: