אודות ניצול סוללה ב-iPhone, ב-iPad וב-iPod touch

למדו כיצד לבדוק כמה סוללה צורכת כל אחת מהאפליקציות ב-iPhone, ב-iPad או ב-iPod touch.

iPhone מציג את המסך 'סוללה' ב'הגדרות' 

בדיקת ניצול סוללה

כדי לראות סקירה כללית של רמת הסוללה והפעילות שלכם ב-24 השעות האחרונות ועד עשרת הימים האחרונים, עברו אל 'הגדרות' > 'סוללה'.

כאשר תקישו על אחת העמודות במסך, תוכלו לראות אילו אפליקציות תרמו לניצול הסוללה במהלך תקופה זו, ואת אחוז הסוללה שהאפליקציה השתמשה בו.

כדי לראות כמה זמן הייתה אפליקציה בשימוש במסך או ברקע, הקישו על 'הצג פעילות'. תחת כל אפליקציה, ייתכן שתראו את סוגי השימוש הבאים:

  • 'פעילות ברקע' פירושה שנעשה שימוש בסוללה בזמן שהאפליקציה ביצעה דבר מה ברקע.
  • 'שמע' פירושו שהאפליקציות מפעילות שמע בזמן שהן פועלות ברקע.
  • ההגדרות 'ללא כיסוי סלולרי' ו'קליטה חלשה' פירושן שהמכשיר מחפש אות או שנעשה בו שימוש בזמן קליטה חלשה.
  • ההגדרה 'גיבוי ושחזור' מציינת שהמכשיר מבצע גיבוי ל-iCloud או שחזור מגיבוי ב-iCloud.
  • המשמעות של 'מחובר למטען' היא שנעשה שימוש באפליקציה רק בזמן שהמכשיר נטען.

תוכלו גם לראות מתי המכשיר היה מחובר למטען לאחרונה ומה הייתה רמת הטעינה האחרונה.

התאמת הגדרות לשיפור חיי הסוללה

בזמן שאתם בוחנים את ניצול הסוללה, ייתכן שתופיע הצעה כמו 'כיוון בהירות אוטומטי' או 'התאם בהירות תצוגה'. זאת משום שהתוכנה זיהתה ששינוי ההגדרות הללו עשוי לשפר את חיי הסוללה.

קבלו מידע נוסף על הגדלת ביצועי הסוללה ומשך החיים של iPhone,‏ iPad או iPod touch.

שימוש ב'מצב סוללה חלשה'

אם אתם רוצים להאריך את חיי הסוללה ב-iPhone, הפעילו את 'מצב סוללה חלשה'. זה יביא להפחתה בצריכת האנרגיה עד שתכבו את ה-iPhone או עד שתטענו אותו ל- 80%. כאשר 'מצב סוללה חלשה' מופעל, הגדרות ותכונות מסוימות, כמו עדכוני אפליקציות, הורדות של תוכניות טלוויזיה חדשות או פרקים בפודקאסט, טעינת דואר ואפקטים חזותיים מסוימים כמו True Tone, יצומצמו או יושבתו.

קבלו מידע נוסף על 'מצב סוללה חלשה'.

מידע נוסף

עם iOS 11.3 ואילך, תוכלו לבדוק את תקינות הסוללה ואם יש צורך להחליף אותה. גלו עוד במאמר העזרה הסוללה וביצועי ה-iPhone.

תאריך פרסום: