אם אתם לא מצליחים לחבר אביזר Bluetooth ל-iPhone, ל-iPad או ל-iPod touch

במאמר זה מוסבר מה לעשות אם אתם לא מצליחים לקשר או לחבר אביזר Bluetooth למכשיר iOS או iPadOS.

אם אתם לא מצליחים להתחבר לאחד מהמכשירים האלה

אם נתקלתם בבעיות בקישור אביזר Bluetooth – כגון מקלדת אלחוטית – למכשיר iOS או iPadOS, נסו לבצע את השלבים הבאים:

 1. ודאו שאביזר ה-Bluetooth ומכשיר ה-iOS או ה-iPadOS קרובים זה לזה.
 2. כבו את אביזר ה-Bluetooth והפעילו אותו שוב.
 3. ודאו שאביזר ה-Bluetooth פועל וטעון במלואו, או מחובר לחשמל. אם האביזר משתמש בסוללות, בדקו אם צריך להחליף אותן.
 4. אם יש אפליקציה שבה אתם משתמשים עם אביזר ה-Bluetooth, עברו ל'הגדרות' > 'פרטיות' > Bluetooth במכשיר ה-iOS או ה-iPadOS וודאו ש-Bluetooth הופעל עבור האפליקציה.

אם אתם עדיין לא מצליחים לקשר או לחבר את אביזר ה-Bluetooth

 1. אם חיברתם בעבר את אביזר ה-Bluetooth למכשיר ה-iOS או ה-iPadOS, בטלו את הקישור לאביזר, העבירו אותו למצב גילוי ולאחר מכן נסו לקשר ולחבר אותו שוב.
 2. אם אתם מצליחים לקשר את האביזר למכשירים מסוימים אבל לא למכשיר ה-iOS או ה-iPadOS, בטלו את הקישור של האביזר למכשירים האחרים. לאחר מכן נסו לקשר אותו שוב למכשיר ה-iOS או ה-iPadOS.
 3. בררו אצל יצרן האביזר אם האביזר תומך במכשיר ה-iOS או ה-iPadOS שלכם.
 4. אם אחת מהבעיות האלה עדיין נמשכת, פנו לתמיכה של Apple
  • אתם לא מצליחים להפעיל את Bluetooth או שההגדרה מופיעה באפור.
  • אתם לא מצליחים לחבר אף אביזר Bluetooth למכשיר שלכם.
  • יצרן האביזר אישר שהאביזר שלכם עובד באופן תקין.

מידע נוסף

אם אתם זקוקים לעזרה בקישור אביזר Bluetooth ל-Apple TV, עיינו במאמר זה.

מידע על מוצרים שאינם מיוצרים על ידי Apple, או על אתרי אינטרנט עצמאיים שאינם נמצאים תחת פיקוח של Apple ולא נבדקו על ידה, מסופק ללא המלצה או הבעת תמיכה. Apple אינה אחראית לבחירה, לביצועים או לשימוש באתרי אינטרנט או במוצרים של צד שלישי. Apple לא מתחייבת לגבי מידת הדיוק או האמינות של אתרי אינטרנט של צד שלישי. פנו לספק לקבלת מידע נוסף.

תאריך פרסום: