כיצד להעביר אפליקציות וליצור תיקיות ב-iPhone, ב-iPad, או ב-iPod touch

אתם יכולים לארגן את האפליקציות במסך הבית, לסדר אותן בתיקיות ולהעביר אותן לדפים או למסכים אחרים. אתם יכולים גם לשנות את סדר הדפים.

ארגון האפליקציות שלכם

  

געו נגיעה ממושכת באפליקציה כלשהי במסך, ואחר כך הקישו על 'ערוך את מסך הבית'.

 

כעת אתם יכולים לגרור כל אפליקציה למיקום אחר, כולל ה-Dock בתחתית המסך. 
 

ב-iPhone X ואילך, הקישו על 'סיום' כדי לשמור. ב-iPhone 8 ובמכשירים קודמים, לחצו על לחצן הבית.

 

העברת אפליקציות לתיקיה

אם יש לכם אפליקציות רבות, תוכלו להעביר לתיקיות אפליקציות שיש ביניהן קשר.

כדי ליצור תיקיה, גררו אפליקציה מעל אפליקציה אחרת.

 

אם אתם רוצים לשנות את שם התיקיה, הקישו על שדה השם או על  ואחר כך הזינו את השם החדש.

 

עכשיו כשיש לכם תיקיה, אתם יכולים לגרור אפליקציות לתוכה. תיקיות יכולות להכיל יותר מדף אחד.

 

 

    
 

העברת אפליקציה לדף אחר

אתם מתחילים עם דף אחד של אפליקציות. כדי ליצור דף חדש, גררו אפליקציה לקצה השמאלי של המסך. ייתכן שתצטרכו להמתין כמה שניות עד שהדף החדש יופיע. כדי למחוק דף, מזגו את כל האפליקציות למסך בית אחר. כאשר אין יותר אפליקציות בדף, הוא יימחק.

כשיש יותר מדף אחד, נקודה בולטת בשורה של נקודות מעל ה-Dock מראה לכם באיזה דף אתם נמצאים. אתם יכולים להעביר אפליקציה לדף אחר וליצור דפים חדשים:
 


אם יש נקודות משמאל או מימין לנקודה הבולטת, תוכלו לגרור אפליקציה לצד השמאלי של המסך כדי להעביר את האפליקציה לדף הבא בכיוון זה. לחלופין, אתם יכולים להחליק ימינה כדי לראות את האפליקציות שנמצאות בדף ההוא.
 


אם אין נקודות משמאל לנקודה הבולטת, גרירת אפליקציה לכיוון זה של המסך תביא ליצירת דף חדש.
 

תאריך פרסום: