כיצד להעביר אפליקציות וליצור תיקיות ב-iPhone, ב-iPad או ב-iPod touch

אתם יכולים לארגן את האפליקציות במסך הבית, לסדר אותן בתיקיות ולהעביר אותן לדפים או למסכים אחרים. אתם יכולים גם לשנות את סדר הדפים.

ארגון האפליקציות שלכם

  

אפליקציות במסך הבית של iPhone

געו נגיעה ממושכת באפליקציה כלשהי במסך, ולאחר מכן הקישו על 'ערוך את מסך הבית' ערוך את מסך הבית.

 

תמונת iPhone שמראה כיצד להעביר אפליקציות

כעת אתם יכולים לגרור כל אפליקציה למיקום אחר, כולל אל ה-Dock בתחתית המסך. 
 

מסך הבית של iPhone לאחר העברת אפליקציות

ב-iPhone X ואילך, הקישו על 'סיום' כדי לשמור. ב-iPhone 8 ובמכשירים קודמים, לחצו על כפתור הבית.

 

העברת אפליקציות לתיקיה

אם יש לכם אפליקציות רבות, תוכלו להעביר לתיקיות אפליקציות שיש ביניהן קשר.

תמונת iPhone שמראה כיצד ליצור תיקיה

כדי ליצור תיקיה, גררו אפליקציה מעל אפליקציה אחרת.

 

תמונת iPhone שמראה איך לתת שם לתיקיה

אם אתם רוצים לשנות את שם התיקיה, הקישו על שדה השם או על  ואחר כך הזינו את השם החדש.

 

התיקיה עם השם שלה ב-iPhone

עכשיו כשיש לכם תיקיה, אתם יכולים לגרור אפליקציות לתוכה. תיקיות יכולות להכיל יותר מדף אחד.

 

 

הגדלה של נקודות הדפים במסך הבית של iPhone

העברת אפליקציה לדף אחר

אתם מתחילים עם דף אחד של אפליקציות. כדי ליצור דף חדש, גררו אפליקציה לקצה השמאלי של המסך. ייתכן שתצטרכו להמתין כמה שניות עד שהדף החדש יופיע. כדי למחוק דף, אחדו את כל האפליקציות במסך בית אחר. כאשר לא יהיו יותר אפליקציות בדף, הוא יימחק.

כשיש יותר מדף אחד, הנקודה הבולטת בשורה של נקודות מעל ה-Dock מראה לכם באיזה דף אתם נמצאים. אתם יכולים להעביר אפליקציה לדף אחר וליצור דפים חדשים:
 


אם יש נקודות משמאל או מימין לנקודה הבולטת, תוכלו לגרור אפליקציה לצד השמאלי של המסך כדי להעביר את האפליקציה לדף הבא בכיוון זה. לחלופין, אתם יכולים להחליק ימינה כדי לראות את האפליקציות שנמצאות בדף ההוא.
 


אם אין נקודות משמאל לנקודה הבולטת, גרירת אפליקציה לכיוון זה של המסך תביא ליצירת דף חדש.
 

למידע נוסף על אפליקציות במסך הבית

תאריך פרסום: