שינוי של תמונת הרקע ב-iPhone

רוצים לשנות את תמונת הרקע ב-iPhone? תוכלו לבחור תמונה של Apple או את אחת התמונות שלכם. למדו כיצד.

פתיחת 'הגדרות' ב-iPhone

עברו אל 'הגדרות', הקישו על 'רקע' ואז הקישו על 'בחירת תמונת רקע חדשה'.

בחירת תמונה

בחרו תמונה מתוך 'דינמיות', 'סטילס', 'תמונות חיות' או אחת התמונות שלכם. תמונת הרקע שמופיעה כברירת מחדל משתנה בכל עדכון של iOS.

כדי לבחור תמונת רקע חיה או Live Photo, נדרש iPhone 6s ואילך.

iPhone XR ו-iPhone SE לא תומכים בתמונת רקע חיה.

הזזת התמונה ובחירת אפשרות תצוגה

גררו כדי להזיז את התמונה. או בצעו Pinch כדי להגדיל או להקטין, כך שהתמונה תתאים למסך. 

ייתכן כי חלק מהתמונות לא ניתנות להזזה או להגדלה / הקטנה.

תוכלו לבחור באפשרות 'פרספקטיבה', כך שתמונת הרקע תזוז כאשר תטו את המסך. או שתוכלו לבחור באפשרות 'קבועה', כך שתמונת הרקע לא תזוז. אפשרות התצוגה 'פרספקטיבה' אינה זמינה כאשר מצב 'הפחת תזוזות' פעיל  או כאשר 'מצב סוללה חלשה' פעיל.

כאשר סיימתם להתאים את התמונה, הקישו על 'הגדר'. או הקישו על 'ביטול' כדי להתחיל שוב.

הגדרה של תמונת הרקע ובחירה היכן היא תופיע

תוכלו להגדיר את תמונת הרקע עבור מסך הבית, מסך הנעילה או שניהם. מסך הבית מופיע לאחר ביטול הנעילה של ה-iPhone. מסך הנעילה מופיע כאשר אתם מעירים את ה-iPhone. כמו כן, תוכלו להפעיל את האפשרות 'מראה כהה', בה ה-iPhone מעמעם את תמונת הרקע בהתאם לתאורה שסביבכם. עברו אל 'הגדרות' > 'רקע', ואז בחרו באפשרות 'מראה כהה מעמעם את הרקע' כדי להפעילה.

כדי לראות את תמונת הרקע החדשה, נעלו את ה-iPhone או בדקו את מסך הבית.

תאריך פרסום: