אם ה-Apple TV לא נדלק

למדו מה לעשות אם ה-Apple TV לא נדלק, לא מציג וידאו או שיש לו נורת מצב מהבהבת.

נסו לבצע את השלבים הבאים

לאחר כל שלב, בדקו אם הבעיה נפתרה.

  1. נתקו את שני הקצוות של כבל ה-HDMI ואחר כך חברו אותם שוב בחוזקה. לחלופין, נסו כבל שונה של HDMI כדי לבדוק אם הכבל גרם לבעיה. לאחר מכן בתפריט הטלוויזיה, ודאו שבחרתם את קלט ה-HDMI שמתאים ליציאת ה-HDMI המחוברת ל-Apple TV. 
  2. נתקו את הטלוויזיה ואת ה-Apple TV מהחשמל ואז חברו את שניהם בחזרה.
  3. נסו לשחזר את ה-Apple TV.

עדיין זקוקים לעזרה?

  • נסו יציאת HDMI אחרת בטלוויזיה, החל מ-HDMI 1 או Input 1.
  • אם אתם משתמשים בלוגו של Apple ואז במסך שחור, החזיקו את כפתור התפריט ואת כפתור הנמכת עוצמת הקול למשך 6 שניות, ואז שחררו. ה-Apple TV יעבור לרזולוציה חדשה כל 20 שניות. בחרו 'אשר' כדי לבחור רזולוציה או 'בטל' כדי לצאת.
  • אם אתם משתמשים ברסיבר או במתג HDMI, אחד מהם עשוי להיות הגורם לבעיה. חברו את ה-Apple TV ישירות לטלוויזיה במקום להשתמש ברסיבר או במתג HDMI. אם עכשיו אתם רואים את מסך הבית של ה-Apple TV, חברו את הרסיבר או את מתג ה-HDMI, בזה אחר זה. לאחר החיבור של כל מכשיר נוסף, בדקו שאתם עדיין רואים את מסך הבית בטלוויזיה. 

אם עדיין אינכם רואים תמונה או שומעים קול בטלוויזיה, או אם אתם רואים רק את הסמל של Apple, פנו לתמיכה של Apple.

מידע על מוצרים שאינם מיוצרים על ידי Apple, או על אתרי אינטרנט עצמאיים שאינם נמצאים תחת פיקוח של Apple ולא נבדקו על ידה, מסופק ללא המלצה או הבעת תמיכה. Apple אינה אחראית לבחירה, לביצועים או לשימוש באתרי אינטרנט או במוצרים של צד שלישי. Apple לא מתחייבת לגבי מידת הדיוק או האמינות של אתרי אינטרנט של צד שלישי. פנו לספק לקבלת מידע נוסף.

תאריך פרסום: