אם ה-Apple TV לא נדלק

למדו מה לעשות אם ה-Apple TV לא נדלק, לא מציג וידאו או אם אין נורת מצב מהבהבת.

אם ה-Apple TV אינו פועל כצפוי, אתרו את נורת המצב בחזית ה-Apple TV בפינה הימנית התחתונה. לאחר מכן היעזרו בשלבים שמופיעים אחרי התיאור של נורת המצב. 

אם נורת המצב כבויה


אם נורת המצב כבויה ב-Apple TV, בצעו את השלבים הבאים. לאחר כל שלב, בדקו אם נורת המצב נדלקת.

  1. לחצו על Menu או על כפתור האפליקציה Apple TV‏/כפתור הבית  ב-Siri Remote הטעון כדי להעיר את ה-Apple TV
  2. נתקו את כבל החשמל מה-Apple TV, המתינו 30 שניות, ולאחר מכן חברו בחזרה את כבל החשמל.
  3. נסו להשתמש בשקע חשמל אחר. אם ה-Apple TV מחובר למפצל חשמל, ודאו שהמפצל מופעל.

אם נורת המצב עדיין לא נדלקת, פנו לתמיכה של Apple

אם נורת המצב דולקת, אך אינכם רואים וידאו

אם נורת המצב דולקת אך אינכם רואים וידאו, בצעו את השלבים הבאים. לאחר כל שלב, בדקו אם מופיע וידאו במסך הטלוויזיה שלכם.

  1. נתקו את שני הקצוות של כבל ה-HDMI ואחר כך חברו אותם שוב בחוזקה.
  2. כבו את הטלוויזיה ונתקו את ה-Apple TV מהחשמל. אחר כך חברו את ה-Apple TV שוב והפעילו את הטלוויזיה.
  3. בתפריט הטלוויזיה, ודאו שאתם בוחרים את קלט ה-HDMI התואם ליציאת ה-HDMI המחוברת ל-Apple TV. 

אם עדיין אינכם רואים וידאו, פנו לתמיכה של Apple

אם נורת המצב מהבהבת

אם אינכם רואים וידאו ונורת המצב מהבהבת במשך למעלה משלוש דקות, שחזרו את ה-Apple TV להגדרות היצרן.

אם אתם רואים את הסמל של Apple ולאחריו מסך שחור

אם אתם רואים את הסמל של Apple ולאחריו מסך שחור, לחצו לחיצה ממושכת על Menu ועל הלחצן להפחתת עוצמת הקול במשך 5 שניות, ואז שחררו. ה-Apple TV יעבור לרזולוציה חדשה כל 20 שניות. בחרו 'אשר' כדי לבחור רזולוציה או 'בטל' כדי לצאת.

עדיין זקוקים לעזרה?

  • נסו יציאת HDMI אחרת בטלוויזיה, החל מ-HDMI 1 או Input 1.
  • השתמשו בכבל HDMI אחר כדי לראות אם הכבל גורם לבעיה.
  • אם אתם משתמשים ברסיבר או במתג HDMI, אחד מהם עשוי להיות הגורם לבעיה. חברו את ה-Apple TV ישירות לטלוויזיה במקום להשתמש ברסיבר או במתג HDMI. אם כעת אתם רואים את מסך הבית של ה-Apple TV, חברו את הרסיבר או את מתג ה-HDMI בזה אחר זה. לאחר החיבור של כל מכשיר נוסף, בדקו שאתם עדיין רואים את מסך הבית בטלוויזיה. 

אם עדיין אינכם רואים תמונה או שומעים קול בטלוויזיה, או אם אתם רואים רק את הסמל של Apple, פנו לתמיכה של Apple.

קבלת עזרה נוספת

יש לכם בעיה נוספת שאתם צריכים עזרה בנוגע אליה? מצאו את הבעיה שלכם להלן כדי לקבל עזרה:

מידע על מוצרים שאינם מיוצרים על ידי Apple, או על אתרי אינטרנט עצמאיים שאינם נמצאים תחת פיקוח של Apple ולא נבדקו על ידה, מסופק ללא המלצה או הבעת תמיכה. Apple אינה אחראית לבחירה, לביצועים או לשימוש באתרי אינטרנט או במוצרים של צד שלישי. Apple לא מתחייבת לגבי מידת הדיוק או האמינות של אתרי אינטרנט של צד שלישי. פנו לספק לקבלת מידע נוסף.

תאריך פרסום: