הוספת מספרי עמודים וטקסט לכותרות עליונות ותחתונות ב-Pages ב-Mac, ב-iPhone או ב-iPad

הוסיפו מספרי עמודים וטקסט לכותרות עליונות ותחתונות, ואחר כך הגדירו היכן תרצו שיופיעו במסמך.

הוספת מספרי עמודים וטקסט לכותרות עליונות ותחתונות ב-Mac

 1. לחצו על 'מסמך' בסרגל הכלים. במסמך עיבוד תמלילים, עליכם ללחוץ גם על הכרטיסיה 'מסמך'.

 2. כדי להפעיל כותרות עליונות או כותרות תחתונות, בחרו בתיבות הסימון 'כותרת' או 'כותרת תחתונה'.

 3. העבירו את המצביע מעל לחלק העליון או התחתון של העמוד עד שתראו את שלושת שדות הכותרת העליונה או התחתונה ולחצו על אחד מהם.

  • אם אתם עובדים במסמך עיבוד תמלילים ואם אינכם רואים את השדות, לחצו על הכרטיסיה 'מקטע' בחלק העליון של סרגל הצד 'מסמך' וודאו שהאפשרות 'הסתר בעמוד הראשון של המקטע' לא מסומנת.

 4. כדי להוסיף מספרי עמודים, לחצו על 'הוסף מספר עמוד' ובחרו סגנון מספור.

  • אם אינכם רואים את התפריט הקופצני, לחצו על 'הכנס' בסרגל הכלים ובחרו 'מספר עמוד'.

 5. כדי להוסיף טקסט, לחצו באחד משדות הכותרת העליונה או התחתונה והתחילו להקליד.

 6. כדי לשנות את מראה הטקסט או מספרי העמודים, בחרו את מספר העמוד בכותרת העליונה או בכותרת התחתונה, לחצו על הלחצן 'עיצוב' בסרגל הכלים ועצבו את הטקסט.

 7. כדי לשנות את המרחק של הכותרות העליונות או התחתונות מהקצה העליון או התחתון של העמוד, לחצו על החצים או הזינו ערכים בתיבות שמתחת לתיבות הסימון 'כותרת עליונה' או 'כותרת תחתונה' בכרטיסיה 'מסמך' שבסרגל הצד.

 8. כדי למחוק כותרת עליונה או כותרת תחתונה, בטלו את הבחירה בתיבת הסימון 'כותרת עליונה' או 'כותרת תחתונה' בכרטיסיה 'מסמך' שבסרגל הצד. פעולה זו תסיר את התוכן מכל הכותרות העליונות או התחתונות במסמך.

כשאתם מוסיפים מספרי עמודים, הם עולים באופן אוטומטי ככל שאתם מוסיפים עמודים. במסמכי עיבוד תמלילים בעלי יותר ממקטע אחד, ניתן לשנות את המספר הפותח עבור כל מקטע. במסמכי פריסת עמודים, ניתן להגדיר מספר פותח שונה עבור עמוד. ניתן להוסיף מספרי עמודים גם מחוץ לכותרות עליונות ותחתונות. קבלו מידע נוסף על הוספת מספרי עמודים ב-Pages ב-Mac.

הוספת מספרי עמודים וטקסט לכותרות עליונות ותחתונות ב-iPhone או ב-iPad

כדי להתחיל לעבוד עם כותרות עליונות ותחתונות במסמך, יש להפעיל את הכותרות העליונות או את הכותרות התחתונות. לאחר מכן, תוכלו להוסיף מספרי עמודים, טקסט ותמונות. תוכלו גם לקבוע היכן תרצו שהכותרות העליונות והכותרות העליונות יופיעו במסמך Pages.

הפעלת כותרות עליונות או כותרות תחתונות

כדי להתחיל לעבוד עם כותרות עליונות ותחתונות במסמך, יש להפעיל את הכותרות העליונות או את הכותרות התחתונות.

 1. פתחו את המסמך ב-Pages.

 2. ב-iPhone, הקישו על הלחצן 'עוד'לא סופק טקסט חלופי לתמונה. ב-iPad, הקישו על שם המסמך או על הלחצן 'עוד', בהתאם למה שמופיע בסרגל הכלים.

 3. הקישו על 'אפשרויות המסמך' ולאחר מכן הקישו על 'הגדרת המסמך'.

 4. הפעילו את 'כותרות עליונות' או את 'כותרות תחתונות'.

 5. כדי למחוק כותרת עליונה או כותרת תחתונה, בטלו את 'כותרות עליונות' או 'כותרות תחתונות'. פעולה זו תסיר את התוכן מהכותרות העליונות או התחתונות במסמך.

הוספת מספרי עמודים למסמך

 1. פתחו את המסמך ב-Pages.

 2. הפעלת כותרות עליונות או כותרות תחתונות.

 3. ב-iPhone, הקישו על הלחצן 'עוד'לא סופק טקסט חלופי לתמונה. ב-iPad, הקישו על שם המסמך או על הלחצן 'עוד', בהתאם למה שמופיע בסרגל הכלים.

 4. הקישו על 'אפשרויות המסמך' ולאחר מכן הקישו על 'הגדרת המסמך'.

 5. הקישו על 'אפשרויות נוספות' בחלק התחתון של הפקדים.

 6. הקישו באחד משלושת השדות עבור הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה. ניתן להשתמש בכל שילוב של השדות.

 7. אם אתם עובדים עם מסמך עיבוד תמלילים ואינכם רואים את השדות:

  • הקישו על שם המסמך בסרגל הכלים. אם אינכם רואים את שם המסמך, הקישו על הלחצן 'עוד'.

  • הקישו על 'אפשרויות המסמך' ולאחר מכן הקישו על 'הגדרת המסמך'.

  • הקישו על 'מקטע' וודאו שהאפשרות 'הסתר בעמוד הראשון' אינה פעילה.

 8. הקישו על 'מספרי עמודים', ואחר כך הקישו על אפשרות של מספור עמודים.

 9. כדי לשנות את המראה של מספרי העמודים, בחרו את מספר העמוד בכותרת העליונה או התחתונה, הקישו על הלחצן 'עיצוב'לא סופק טקסט חלופי לתמונה, ואז עצבו את הטקסט.

מספרי העמודים עולים באופן אוטומטי ככל שאתם מוסיפים עמודים. במסמכי עיבוד תמלילים בעלי יותר ממקטע אחד, ניתן לשנות את המספר הפותח עבור כל מקטע. במסמכי פריסת עמודים, ניתן להגדיר מספר פותח שונה עבור עמוד. קבלו מידע נוסף על הוספת מספרי עמודים למסמך.

הוספת טקסט ותמונות לכותרות עליונות ולכותרות תחתונות

 1. פתחו את המסמך ב-Pages.

 2. ב-iPhone, הקישו על הלחצן 'עוד'לא סופק טקסט חלופי לתמונה. ב-iPad, הקישו על שם המסמך או על הלחצן 'עוד', בהתאם למה שמופיע בסרגל הכלים.

 3. הקישו על 'אפשרויות המסמך' ולאחר מכן הקישו על 'הגדרת המסמך'.

 4. הקישו על 'אפשרויות נוספות' בחלק התחתון של הפקדים.

 5. הקישו באחד משלושת השדות עבור הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה (תוכלו להשתמש בכל שילוב של השדות).

 6. כדי להוסיף או לערוך טקסט בכותרות העליונות או בכותרות התחתונות, הקלידו את הטקסט של הכותרת העליונה או התחתונה, או בחרו טקסט שברצונכם לערוך.

 7. כדי לשנות את המראה של הטקסט, בחרו את הטקסט, הקישו על הלחצן 'עיצוב'לא סופק טקסט חלופי לתמונה, ואז עצבו את הטקסט.

הגדרת המיקום של כותרות עליונות ותחתונות

 1. פתחו את המסמך ב-Pages.

 2. ב-iPhone, הקישו על הלחצן 'עוד'לא סופק טקסט חלופי לתמונה. ב-iPad, הקישו על שם המסמך או על הלחצן 'עוד', בהתאם למה שמופיע בסרגל הכלים.

 3. הקישו על 'אפשרויות המסמך' ולאחר מכן הקישו על 'הגדרת המסמך'.

 4. הקישו על 'אפשרויות נוספות'.

 5. כדי להגדיר את המרחק מהקצה העליון והתחתון של העמוד, גררו את החצים שמעל לכותרת העליונה ומתחת לכותרת התחתונה.

רוחב הכותרות העליונות והתחתונות תלוי בשוליים הימניים והשמאליים של העמוד. כשאתם מתאימים את השוליים, אתם מתאימים גם את הרוחב של הכותרות העליונות והתחתונות.

מידע נוסף

Published Date: