אם השיחה נכשלת או אם אינכם מצליחים לקבל שיחות ב-iPhone

ייתכן שלא תוכלו להוציא שיחות מה-iPhone או לקבל בו שיחות אם הגדרות מסוימות מופעלות, אם התוכנה לא מעודכנת או אם יש בעיה ברשת.

יצירת קשר עם המפעיל הסלולרי

בעת יצירת קשר עם המפעיל הסלולרי, ודאו:

 • שהחשבון שלכם מוגדר לשימוש ב-iPhone.

 • שאין תקלות שירות מקומיות.

 • שאין חסימה הקשורה לחיובים בחשבון.

 • שאין שגיאות הקשורות לשיחות שלכם במערכת של המפעיל.

עדכון התוכנה

 1. בדקו אם יש עדכון להגדרות המפעיל.

 2. בדקו אם יש עדכון תוכנה ל-iOS. עדכונים מסוימים דורשים חיבור לרשת אלחוטית.

בדיקת ההגדרות

אם לא ניתן להוציא שיחות מה-iPhone או לקבל בו שיחות, יש לבצע את השלבים הבאים ולבדוק לאחר כל שלב.

בדיקת הגדרות הרשת

 1. אפסו את הגדרות הרשת. עברו אל 'הגדרות' > 'כללי' > 'העברה או איפוס של ה-iPhone' > 'איפוס' > 'אפס הגדרות רשת'. פעולה זו תמחק את כל ההגדרות השמורות הנוכחיות, לרבות סיסמאות לרשת אלחוטית, רשתות מועדפות, והגדרות VPN ו-APN שבהן השתמשתם בעבר.

 2. נסו להוציא או לקבל שיחות במיקום אחר.

בדיקת הגדרות ה-iPhone

 1. הפעילו וכבו את 'מצב טיסה'. עברו אל 'הגדרות' והפעילו את 'מצב טיסה', המתינו חמש שניות ולאחר מכן כבו אותו.

 2. בדקו את ההגדרות של התכונה 'נא לא להפריע'. עברו אל 'הגדרות' > 'ריכוז' > 'נא לא להפריע', וודאו שמצב זה מושבת. למדו כיצד להשתמש ב'ריכוז' ב-iPhone או ב-iPad.

 3. בדקו אם יש מספרי טלפון חסומים. עברו אל 'הגדרות' > 'טלפון' > 'אנשי קשר חסומים'.

 4. כדי למנוע החמצת שיחות מאיש קשר, הוסיפו את המספר שלהם ל'אנשי קשר' כדי לוודא שהטלפון יצלצל.

 5. בדקו את ההגדרות של התכונה 'הפניית שיחות'. עברו אל 'הגדרות' > 'טלפון' > 'הפניית שיחות', וודאו שמצב זה מושבת.

 6. בדקו את ההגדרות של התכונה 'השתקת מספרים לא מוכרים'. עברו אל 'הגדרות' > 'טלפון' > 'השתקת מספרים לא מוכרים'. אם ההגדרה מופעלת, המתקשר חייב להופיע ברשימה 'אנשי קשר' או 'אחרונים'. לחלופין, המתקשר היה צריך לשתף את המספר שלו ב'דואר' או לשלוח לכם הודעה באמצעות מספר זה כדי שהשיחה שלו תעבור. הוסיפו את המספר שלו ל'אנשי קשר' כדי לוודא שהטלפון יצלצל. ייתכן ששיחות מיישומי צד שלישי מסוימים לא יעברו.

מידע נוסף

Published Date: