חסימה של מספרי טלפון, אנשי קשר והודעות דוא"ל ב-iPhone או ב-iPad

אתם יכולים לחסום מספרי טלפון, אנשי קשר והודעות דוא"ל במכשיר. תוכלו גם לסנן הודעות iMessage משולחים לא ידועים ולדווח על הודעות iMessage שנראות כספאם או כדואר זבל.

חסימה של מספר טלפון, איש קשר או דוא"ל

ישנן כמה דרכים לחסום מספרי טלפון, אנשי קשר ודוא"ל.

טלפון

לחצן המידע גללו מטה והקישו על 'חסום מספר זה'.

FaceTime

ביישום FaceTime, הקישו על כפתור המידעכפתור המידע שמוצג לצד מספר הטלפון, איש הקשר או כתובת הדוא"ל שברצונכם לחסום. גללו מטה והקישו על 'חסום מספר זה'.

הודעות

באפליקציה 'הודעות', פתחו את השיחה והקישו על איש הקשר בחלק העליון של השיחה. הקישו על כפתור המידעמידע, גללו למטה, ואז הקישו על 'חסום אדם זה'.

דואר

באפליקציה 'דואר', פתחו את הדוא"ל הכולל את איש הקשר שברצונכם לחסום, ואחר כך הקישו על איש הקשר בחלק העליון. הקישו על 'חסום איש קשר זה'.

אפשר גם להוסיף מספר טלפון או כתובת דוא"ל ישירות לרשימה 'אנשי קשר חסומים' ביישום 'הגדרות'.

  1. הוסיפו ל'אנשי קשר' את המספר או את כתובת הדוא"ל שברצונכם לחסום.

  2. עבור מספרי טלפון, עברו אל 'הגדרות' 'טלפון' 'אנשי קשר חסומים' 'הוספת חדש'. עבור כתובות דוא"ל, עברו אל 'הגדרות' 'דואר' 'חסומים' 'הוספת חדש'.

  3. בחרו את איש הקשר שברצונכם לחסום.

כשאתם חוסמים מספר טלפון או איש קשר, הם עדיין יכולים להשאיר הודעה קולית, אך לא תקבלו עדכון. הודעות שנשלחות או שמתקבלות לא יועברו. כמו כן, איש הקשר לא יקבל עדכון על כך שהשיחה או ההודעה נחסמו. כשאתם חוסמים כתובת דוא"ל מ'דואר', היא עוברת לתיקיית 'פח האשפה'. חסימת הדוא"ל פועלת בכל מכשירי Apple שברשותכם.

הפעלת ההגדרות לחסימת שיחות ספאם

ניהול של מספרי הטלפון, אנשי הקשר והדוא"ל שחסמתם

כדי להציג את מספרי הטלפון, אנשי הקשר וכתובות הדוא"ל שחסמתם מ'טלפון', מ-FaceTime, מ'הודעות' או מ'דואר':

טלפון

עברו אל 'הגדרות' 'טלפון' והקישו על 'אנשי קשר חסומים' כדי לראות את הרשימה.

FaceTime

עברו אל 'הגדרות' > FaceTime. תחת 'שיחות', הקישו על 'אנשי קשר חסומים'.

הודעות

עברו אל 'הגדרות' > 'הודעות'. תחת 'הודעות SMS ו-MMS', הקישו על 'אנשי קשר חסומים'.

דואר

עברו אל 'הגדרות' 'דואר'. תחת 'שרשור', הקישו על 'חסום'.

סינון הודעות שמתקבלות משולחים לא ידועים

אתם יכולים לסנן הודעות שמתקבלות מאנשים שלא שמורים ברשימת אנשי הקשר שלכם.

מסך iPhone שבו ניתן לראות שהאפשרות 'סינון שולחים לא ידועים' מופעלת

כדי לסנן הודעות, עברו אל 'הגדרות' 'הודעות', גללו מטה והפעילו את האפשרות 'סנן שולחים לא ידועים'.

iPhone שבו ניתן לראות היכן מוצגות הודעות מסוננות משולחים לא מוכרים

באפליקציה 'הודעות', הקישו על  לא תקבלו עדכונים על ההודעות האלו. לא תקבלו עדכונים על ההודעות האלו.

דיווח על ספאם או דואר זבל באפליקציה 'הודעות'

באפשרותכם לדווח על הודעות iMessage שנראות כספאם או כדואר זבל מהאפליקציה 'הודעות'. אם אתם מקבלים הודעת iMessage ממישהו שאינו שמור באנשי הקשר שלכם, יוצג מתחת להודעה קישור 'דווח כזבל'.

iPhone שבו מוצגת האפשרות לדווח על הודעת iMessage כהודעת זבל

הקישו על 'דווח כזבל', ולאחר מכן הקישו על 'מחק ודווח כזבל'. היישום 'הודעות' יעביר את פרטי השולח ואת ההודעה ל-Apple, וימחק את ההודעה.

דיווח על זבל אינו חוסם את האפשרות של השולח לשלוח הודעה אחרת. אם אינכם רוצים לקבל הודעות אלה, עליכם לחסום את איש הקשר.

כדי לדווח על הודעות SMS ו-MMS‏, פנו למפעיל הסלולרי שלכם.

Published Date: