שימוש בתכונה 'זיהוי נפילה' עם Apple Watch

אם ה-Apple Watch מזהה נפילה קשה, הוא יכול לקשר אתכם אל שירותי החירום במקרה הצורך.

כך זה עובד

אם ה-Apple Watch SE, ה-Apple Watch Series 4 ואילך או ה-Apple Watch Ultra ואילך מזהה נפילה קשה בזמן שאתם עונדים אותו, הוא יבצע נקישה על פרק כף היד שלכם, ישמיע אזעקה ויציג התראה. אתם יכולים לבחור אם ליצור קשר עם שירותי החירום או לבטל את ההתראה על ידי לחיצה על ה-Digital Crown, הקשה על 'סגירה' בפינה הימנית העליונה או הקשה על 'אני בסדר'.

watchos-10-series-8-fall-detection-notification

אם ה-Apple Watch מזהה שאתם זזים, הוא ימתין עד שתגיבו להתראה ולא יחייג באופן אוטומטי לשירותי החירום. אם השעון מזהה שלא זזתם במשך כדקה, הוא יבצע את השיחה באופן אוטומטי1

בסיום השיחה, השעון ישלח לאנשי הקשר שלכם לשעת חירום הודעה שתכלול את המיקום שלכם ומידע על כך שזוהתה נפילה קשה וששירותי החירום קיבלו דיווח על כך בשיחת טלפון. השעון מקבל את אנשי הקשר שלכם לשעת חירום מהכרטיס הרפואי שלכם.

אם לא זזתם וקיימים כמה מספרי חירום במדינה או באזור שלכם, ה-Apple Watch יבחר באופן אוטומטי מספר חירום אחד ויחייג אליו.

אם יש לכם iPhone 14 ואילך (כל הדגמים), ייתכן שעדכוני 'זיהוי נפילה' יישלחו אל שירותי החירום בעזרת המערכת 'חירום SOS באמצעות לוויין' כשאתם נמצאים באזור ללא כיסוי של רשת סלולרית או אלחוטית, היכן שהמערכת 'חירום SOS באמצעות לוויין' זמינה. למידע נוסף על 'חירום SOS באמצעות לוויין'.

כיצד לבצע שיחה

כדי לחייג לשירותי החירום, גררו את המחוון 'שיחת חירום' בהתראה.

סיום שיחה שהפעלתם בטעות

אם השיחה נעשתה אבל אין לכם צורך בשירותי החירום, אל תנתקו. המתינו למענה ולאחר מכן הסבירו שאין לכם צורך בעזרה. אם התקשרתם לשירותי החירום, תוכלו לסיים את השיחה לאחר שתסיימו לדבר.

מה קורה אם Apple Watch מזהה שלא זזתם

אם Apple Watch מזהה שלא זזתם במשך כדקה, הוא מתחיל בספירה לאחור של 30 שניות, בזמן שהוא מבצע נקישה על פרק כף היד שלכם ומשמיע התראה. ההתראה מתגברת, כדי שאתם או מישהו שנמצא בסמוך אליכם תוכלו לשמוע אותה. אם אינכם מעוניינים לחייג לשירותי החירום, הקישו על 'ביטול'. כשהספירה לאחור מסתיימת, ה-Apple Watch יוצר קשר באופן אוטומטי עם שירותי החירום וכן עם אנשי הקשר שלכם לשעת חירום.

כאשר השיחה נענית, ה-Apple Watch משמיע הודעה קולית שמדווחת לשירותי החירום שהוא זיהה נפילה קשה, ומשתף את מיקומכם הנוכחי לפי ציון קווי אורך ורוחב2. אם הפעלתם בעבר את ההגדרה 'שיתוף במהלך שיחות חירום' תחת 'כרטיס רפואי', גם הכרטיס הרפואי שלכם ישותף באופן אוטומטי עם שירותי החירום. בפעם הראשונה שההודעה תושמע, השמע יהיה בעוצמה מלאה, אבל אחר כך עוצמת הקול תופחת כדי שאתם, או מי שנמצא בקרבתכם, תוכלו לשוחח עם מי שהשיב. השמעת ההודעה תימשך עד שתקישו על 'עצירת הודעה מוקלטת' או עד שהשיחה תסתיים.

יש לוודא שהאפשרות 'זיהוי ענידה' מופעלת עבור השעון כדי שהוא יוכל לחייג באופן אוטומטי לשירותי החירום: פתחו את האפליקציה 'הגדרות' ב-Apple Watch, הקישו על 'קוד גישה', ואחר כך ודאו שהאפשרות 'זיהוי ענידה' מופעלת.

מתי מתועדות נפילות

נפילות מתועדות באופן אוטומטי באפליקציה 'בריאות', אלא אם אתם משיבים שלא נפלתם כשה-Apple Watch מציג בפניכם את השאלה. כדי לבדוק את היסטוריית הנפילות, פתחו את האפליקציה 'בריאות' ב-iPhone והקישו על הכרטיסיה 'עיון'. הקישו על 'נתונים אחרים' ולאחר מכן על 'מספר נפילות'.

הפעלה או השבתה של 'זיהוי נפילה'

 1. פתחו את האפליקציה Watch ב-iPhone והקישו על הכרטיסיה 'השעון שלי'.

 2. הקישו על 'חירום SOS'.

 3. הפעילו או השביתו את התכונה 'זיהוי נפילה'. אם התכונה 'זיהוי נפילה' מופעלת, אפשר לבחור מבין האפשרויות 'פעיל תמיד' או 'פעיל רק במהלך אימונים'.

   ios-16-iphone-13-pro-watch-emergency-sos

אם הזנתם את גילכם כשהגדרתם את ה-Apple Watch, או שהזנתם אותו ביישום 'בריאות', ואתם בני 55 ומעלה, התכונה הזו מופעלת באופן אוטומטי. ודאו שגילכם הנכון מופיע בכרטיס הרפואי ובפרופיל הבריאות שלכם. התכונה 'זיהוי נפילה' זמינה רק לבני 18 ומעלה.

ה-Apple Watch לא יכול לזהות את כל הנפילות. השעון עשוי לזהות פעילות אינטנסיבית כנפילה ולהפעיל 'זיהוי נפילה'.

הגדרת הכרטיס הרפואי והוספת אנשי קשר לשעת חירום

 1. ב-iPhone, פתחו את 'הגדרות' והקישו על 'בריאות' > 'כרטיס רפואי'.

 2. הקישו על 'עריכה'.

 3. הזינו את תאריך הלידה שלכם ומידע נוסף הקשור לבריאותכם.

  ios-16-iphone-13-pro-settings-health-medical-id
 4. כדי להוסיף איש קשר לשעת חירום, הקישו על לחצן ההוספהלחצן ההוספה תחת אנשי הקשר לשעת חירום. הקישו על איש קשר וציינו את סוג הקשר ביניכם.

 5. כדי להסיר איש קשר לשעת חירום, הקישו על לחצן ההסרהלחצן ההסרה לצד איש הקשר ואז הקישו על 'מחק'.

 6. כדי להפוך את הכרטיס הרפואי לזמין ממסך הנעילה, הפעילו את האפשרות 'הצגה כשהמכשיר נעול'. במקרה חירום, הוא יספק מידע לאנשים שרוצים לעזור לכם. כדי לשתף את הכרטיס הרפואי שלכם עם צוותי חירום, הפעילו את האפשרות 'שיתוף במהלך שיחות חירום'. כשאתם מתקשרים או שולחים הודעת טקסט לשירותי החירום מה-iPhone או מה-Apple Watch, הכרטיס הרפואי משותף איתם באופן אוטומטי.

 7. הקישו על 'סיום'.

לא ניתן להגדיר שירותי חירום כאיש קשר לשעת חירום.

הגדרת תכונות חירום אחרות

1. באזורים מסוימים, ברגע ששיחת החירום נכנסת, מערכת החירום המקומית עשויה לדרוש קלט ידני, כגון "לחצו על 1 עבור...". במקרים נדירים אלה, המכשיר לא יכול לבחור באופן אוטומטי את אפשרות התפריט כדי להשלים את העדכון של שירותי החירום, אך אנשי הקשר לשעת חירום עדיין יעודכנו.

2. זמין בארצות הברית ובקנדה בלבד. כשאתם מחייגים לשירותי החירום או שולחים אליהם הודעת טקסט, המיקום שלכם והמידע המוצפן מהכרטיס הרפואי נשלחים ל-Apple. המיקום משמש כדי לקבוע אם יש תמיכה בשירות 'נתוני חירום מורחבים' באזור שלכם. אם יש תמיכה, Apple תעביר את המידע שלכם לשותף שיספק אותו לשירותי החירום. Apple לא יכולה לקרוא את המידע בכרטיס הרפואי שלכם. אם תשביתו את האפשרות 'שיחות חירום ו-SOS' תחת 'הגדרות' > 'פרטיות' > 'שירותי מיקום' > 'שירותי מערכת', לא ניתן יהיה לבצע בדיקה זו, והמידע בכרטיס הרפואי לא ישותף. שליחת הודעות טקסט אל שירותי החירום אינה זמינה בכל המדינות או האזורים.

Published Date: