אם אתם לא מצליחים לקשר Apple Pencil ל-iPad

למדו מה לעשות אם אינכם מצליחים לקשר את ה-Apple Pencil.

ipados-17-ipad-pro-connect-apple-pencil

לפני שמתחילים

אם אתם מקשרים Apple Pencil (דור ראשון) ל-iPad (דור עשירי), ודאו שברשותכם המתאם הנדרש מסוג USB-C ל-Apple Pencil וכן כבל תואם, כגון כבל טעינה USB-C.

קשרו את ה-Apple Pencil

אם אינכם מצליחים לקשר את Apple Pencil ל-iPad

 1. חיבור ה-Apple Pencil ל-iPad:

  • עם Apple Pencil Pro או Apple Pencil (דור שני): מרכזו את ה-Apple Pencil במחבר המגנטי.

  • עבור Apple Pencil (דור ראשון) ו-iPad (דורות שישי עד תשיעי): הסירו את המכסה וחברו את ה-Apple Pencil למחבר Lightning ב-iPad.

  • עם Apple Pencil (דור ראשון) ו-iPad (דור עשירי): הסירו את המכסה וחברו את ה-Apple Pencil וכבל USB-C למתאם ה-USB-C ל-Apple Pencil. חברו את הקצה השני של הכבל ל-iPad.

 2. הפעילו מחדש את ה-iPad ונסו שוב לקשר.

 3. עברו אל 'הגדרות' > Bluetooth, ואז ודאו כי Bluetooth מופעל.

 4. באותו מסך, אתרו את Apple Pencil במקטע 'המכשירים שלי'. אם אתם מאתרים אותו, הקישו על לחצן המידע . לאחר מכן הקישו על 'שכח התקן זה'.

 5. חברו את Apple Pencil ל-iPad והקישו על הלחצן 'קשר' כשזה יופיע לאחר כמה שניות.

 6. אם הלחצן 'קשר' לא מופיע, המתינו דקה אחת בזמן טעינת ה-Apple Pencil. לאחר מכן נסו לחבר את ה-Apple Pencil שוב והמתינו עד שיופיע הלחצן 'קשר'.

 7. אם ה-Apple Pencil Pro או ה-Apple Pencil (דור שני) עדיין לא מצליחים לייצר קישור, הסירו את הכיסויים מה-iPad ואז נסו שוב לקשר.

 8. אם הלחצן 'קשר' עדיין לא מופיע, פנו לתמיכה של Apple.

מידע נוסף

Published Date: