חיבור מינויים ל-Apple מהמפעיל הסלולרי או מספק אחר ל-Apple ID

אם תוכנית המפעיל הסלולרי שלכם כוללת מינוי לשירות Apple, חברו את המינוי ל-Apple ID כדי לגשת לשירות.

כיצד לחבר מינוי ל-Apple ל-Apple ID

  1. המפעיל או הספק האחר עשויים לשלוח לכם הודעת טקסט, הודעת דוא"ל או קישור אחר כדי לחבר את המינוי. למדו מה לעשות אם אינכם מקבלים קישור מהמפעיל הסלולרי.

  2. פתחו את הקישור.

  3. פעלו לפי השלבים שמופיעים במסך כדי להתחבר באמצעות ה-Apple ID ולקשר את המינוי שלכם. אם מופיעה הודעה שלפיה 'מינוי זה נמצא בשימוש עם Apple ID אחר', פנו לתמיכה של Apple כדי לבטל את הקישור של ה-Apple ID שלכם.

    • אם ברשותכם טלפון עם SIM כפול, תוכלו לחבר את מינוי Apple בקו ברירת המחדל שלכם.

אם אינכם מקבלים קישור מהמפעיל הסלולרי או מהספק האחר

כל מפעיל סלולרי או ספק אחר עשוי ליישם דרך אחרת שנועדה לעזור לכם לחבר את המינוי ל-Apple ID. נסו לפתוח את היישום שעבורו מיועד המינוי. אם אינכם בטוחים כיצד לחבר את המינוי, פנו למפעיל הסלולרי או לספק האחר לקבלת תמיכה.

אם המינוי שלכם הוא ממפעיל סלולרי

  1. פתחו את היישום 'הגדרות' ב-iPhone או ב-iPad.

  2. הקישו על שמכם.

  3. הקישו על 'מינויים'.

  4. גללו עד שתראו את שם המפעיל, והקישו עליו.

  5. אם עדיין אינכם מוצאים כפתור או קישור לחיבור המינוי, פנו אל המפעיל הסלולרי.

אם כבר יש לכם מינוי מ-Apple

אם נרשמתם כמנויים ל-Apple Music, ל-Apple One או למינוי אחר של Apple דרך Apple והמפעיל הסלולרי או הספק האחר, בטלו את אחד מהמינויים. תוכלו לבטל את המינוי דרך Apple. לחלופין, תוכלו לבטל את המינוי דרך המפעיל הסלולרי או הספק האחר.

מינויים לשירותי Apple מוצעים דרך מפעילים סלולריים מסוימים וספקים אחרים, והם זמינים רק במדינות ובאזורים מסוימים. פנו למפעיל הסלולרי או לספק האחר לקבלת מידע נוסף.

מידע על מוצרים שאינם מיוצרים על ידי Apple, או על אתרי אינטרנט עצמאיים שאינם נמצאים תחת פיקוח של Apple ולא נבדקו על ידה, מסופק ללא המלצה או הבעת תמיכה. Apple אינה אחראית לבחירה, לביצועים או לשימוש באתרי אינטרנט או במוצרים של צד שלישי. Apple לא מתחייבת לגבי מידת הדיוק או האמינות של אתרי אינטרנט של צד שלישי. פנו לספק לקבלת מידע נוסף.

Published Date: