שימוש ב-AirPods ובאביזרי Bluetooth אחרים עם Apple Watch

למדו כיצד ניתן לקשר ל-Apple Watch אביזרי Bluetooth כגון אוזניות, מדי דופק ועוד.

קישור אביזר Bluetooth

קישור אביזר Bluetooth עם Apple Watch
 1. העבירו את אביזר ה-Bluetooth למצב קישור לפי ההוראות שהגיעו איתו.

 2. ב-Apple Watch, הקישו על 'הגדרות' > ‏Bluetooth. ה-Apple Watch יחפש אביזרי Bluetooth בקרבת מקום.

 3. בחרו את אביזר ה-Bluetooth.

 4. אם תתבקשו, הזינו מפתח התחברות או קוד PIN.

ביטול הקישור של אביזר Bluetooth

 1. ב-Apple Watch, הקישו על 'הגדרות' > ‏Bluetooth.

 2. הקישו על לחצן המידעאייקון מידע על Apple Watch לצד האביזר.

 3. הקישו על 'שכח התקן זה'.

האפשרויות 'התנתקות' ו'שכח התקן זה' ב-Apple Watch

התחברות ל-AirPods

כשאתם מגדירים AirPods באמצעות ה-iPhone, הן מחוברות בו-זמנית הן ל-Apple Watch והן ל-iPhone, ומושמעים בהן צלילים מכל אחד מהמכשירים באופן אוטומטי. למדו כיצד להגדיר AirPods וכיצד להשמיע מוזיקה ב-Apple Watch.

קבלת עזרה

מה לעשות אם אינכם מצליחים לחבר את אביזר ה-Bluetooth או שלא ניתן לחבר אותו מחדש:

 1. אם מופיע האייקון של 'מצב טיסה''מצב טיסה' בפני השעון, סימן ש'מצב טיסה' פועל. ב-Apple Watch, הקישו על 'הגדרות' > 'מצב טיסה' ולאחר מכן כבו את 'מצב טיסה'.

 2. ודאו שהאביזר טעון במלואו ומופעל.

 3. אם האביזר מופיע כשאתם מקישים על 'הגדרות' > ‏Bluetooth ב-Apple Watch, אך אינכם מצליחים לחבר אותו, בצעו את השלבים שתוארו למעלה כדי לבטל את הקישור של האביזר.

 4. נסו לקשר שוב את האביזר.

אם אתם זקוקים לעזרה בחיבור של אביזר Bluetooth ל-Apple Watch או בשימוש באביזר כזה ביחד עם ה-Apple Watch, פנו ליצרן.

Published Date: