מחיקת תמונות ב-iPhone או ב-iPad

אתם יכולים למחוק תמונה אחת או סרטון אחד, או מספר תמונות בבת אחת. אתם יכולים גם לשחזר פריטים שמחקתם בטעות.

לפני שאתם מוחקים

ודאו שגיביתם את התמונות והסרטונים שאתם רוצים לשמור. כשאתם משתמשים ב'תמונות iCloud' ומוחקים תמונה או סרטון במכשיר אחד, הם נמחקים מכל המכשירים האחרים שבהם אתם מחוברים באמצעות אותו Apple ID. למדו איך למחוק תמונות וסרטונים ב'תמונות iCloud‏'

כדי לבדוק כמה שטח אחסון נותר במכשיר, עברו אל 'הגדרות' > 'כללי' > 'אחסון ב-[מכשיר]'. למדו עוד על ניהול האחסון של תמונות במכשיר.

מחיקת תמונות או סרטונים

כשאתם מוחקים תמונות וסרטונים, הם מועברים לאלבום 'נמחקו לאחרונה' למשך 30 יום. לאחר 30 יום, הם יימחקו לצמיתות.

אם אתם משתמשים ב'תמונות iCloud' ומוחקים תמונות וסרטונים ממכשיר אחד, התמונות והסרטונים יימחקו גם בשאר המכשירים.

אם אתם מוסיפים תמונות ל-iPhone או ל-iPad על-ידי חיבור המכשיר למחשב, לא תוכלו למחוק אותן ישירות מהמכשיר באפליקציה 'תמונות'. אם הלחצן 'פח אשפה'No alt supplied for Image מופיע באפור כשאתם מנסים למחוק תמונה מה-iPhone או מה-iPad, ייתכן שתיאלצו להפסיק את סנכרון התמונות מהמחשב. למדו איך להפסיק את סנכרון התמונות מהמחשב.

כיצד למחוק תמונה בודדת

iPhone המציג את האפשרות 'מחק תמונה'
 1. פתחו את 'תמונות'.

 2. בכרטיסיה 'ספריה', הקישו על 'כל התמונות' ובחרו את התמונה או הסרטון שברצונכם למחוק.

 3. הקישו על הלחצן 'פח אשפה'No alt supplied for Image, ולאחר מכן הקישו על 'מחיקת התמונה'.

כיצד למחוק מספר תמונות

iPhone המציג מספר תמונות שנבחרו באפליקציה 'תמונות'
 1. פתחו את 'תמונות'.

 2. בכרטיסיה 'ספריה', הקישו על 'כל התמונות' ולאחר מכן הקישו על 'בחר'.

 3. כדי לבחור יותר מתמונה אחת, הקישו על כמה תמונות או החליקו את האצבע על פני כמה תמונות.

 4. הקישו על הלחצן 'פח אשפה'No alt supplied for Image, ולאחר מכן אשרו כדי למחוק את הפריטים.

ב-iOS 16.1‏, iPadOS 16.1 ואילך, תוכלו להקים 'ספריית תמונות משותפת ב-iCloud‏' כל אחד יכול למחוק, להוסיף או לערוך פריטים בספריה המשותפת. אם מישהו אחר מוחק תמונה או סרטון מהספרייה המשותפת, גם הם לא יופיעו עוד עבורך. רק האדם שהוסיף את התמונה או הסרטון לספריה המשותפת יכול למחוק או לשחזר אותם לצמיתות מהתיקייה 'נמחקו לאחרונה'. יש לכם 30 יום לקבל תמונה או סרטון בחזרה מהאלבום 'נמחקו לאחרונה'.

מחיקת כפילויות של תמונות וסרטונים

 1. באפליקציה 'תמונות', הקישו על 'אלבומים'.

 2. הקישו על האלבום 'כפילויות' תחת 'כלי עזר'.

 3. הקישו על 'מיזוג' כדי לשלב את הכפילויות.

 4. הקישו על 'למזג [מספר] פריטים' כדי לאשר.

בעת מיזוג כפילויות של תמונות, הטלפון משלב את איכות התמונה הגבוהה ביותר ונתונים רלוונטיים כדי לשמור תמונה אחת בספריה. הכפילויות האחרות עוברות לאלבום 'נמחקו לאחרונה'.

האלבום 'כפילויות' זמין ב-iOS 16‏, iPadOS 16.1 ואילך. תהליך זיהוי הכפילויות מתרחש באופן אוטומטי ועשוי להימשך זמן מה.

שחזור תמונות או סרטונים שנמחקו

 1. פתחו את 'תמונות' והקישו על הכרטיסיה 'אלבומים'.

 2. הקישו על האלבום 'נמחקו לאחרונה' תחת 'כלי עזר'.

 3. ב-iOS 16 וב-iPadOS 16.1 ואילך, השתמשו ב-Face ID או ב-Touch ID כדי לפתוח את נעילת האלבום 'נמחקו לאחרונה'.

 4. הקישו על 'בחר'.

 5. בחרו את התמונה או הסרטון שברצונכם לשמור והקישו על 'שחזר'. אם ברצונכם לשחזר את כל התמונות והסרטונים באלבום, הקישו על 'שחזר הכל'.

 6. הקישו על 'שחזר תמונה' כדי לאשר את הפעולה.

אם מחקתם תמונה או סרטון בטעות, לרשותכם 30 יום להשיב אותם מהאלבום 'נמחקו לאחרונה'. כשאתם משחזרים תמונות וסרטונים, הם מוחזרים לספריה.

למדו מה לעשות כשתמונה או סרטון חסרים

הגדרת האלבום 'נמחקו לאחרונה' למצב לא נעול כברירת מחדל

 1. פתחו את האפליקציה 'הגדרות'.

 2. הקישו על 'תמונות'.

 3. השביתו את 'השתמש/י ב-Face ID'.

ב-iOS 16‏, iPadOS 16.1 ואילך, Face ID או Touch ID נדרשים כדי להציג כברירת מחדל את האלבומים 'מוסתרים' ו'נמחקו לאחרונה'. אם תשביתו את האפשרות 'השתמש/י ב-Face ID', האלבום 'מוסתרים' גם לא יהיה נעול כברירת מחדל. למדו איך להסתיר תמונות.

מחיקת תמונות לצמיתות

 1. פתחו את 'תמונות' והקישו על הכרטיסיה 'אלבומים'.

 2. הקישו על האלבום 'נמחקו לאחרונה'.

 3. ב-iOS 16 וב-iPadOS 16.1 ואילך, השתמשו ב-Face ID או ב-Touch ID כדי לפתוח את נעילת האלבום 'נמחקו לאחרונה'.

 4. הקישו על 'בחר'.

 5. בחרו את התמונה או הסרטון הרצויים והקישו על 'מחק'. אם ברצונכם למחוק את כל התמונות והסרטונים באלבום, הקישו על 'מחק הכל'.

 6. הקישו על 'מחק תמונה זו' כדי לאשר את הפעולה.

כשאתם מוחקים תמונה מאלבום זה, לא ניתן להחזיר אותה.

Published Date: