מידע על תוכן האבטחה של iCloud for Windows 10.8

מסמך זה מתאר את תוכן האבטחה של iCloud for Windows 10.8.

מידע על עדכוני אבטחה של Apple

מטעמי הגנה על לקוחותינו, Apple לא מפרסמת בעיות אבטחה, לא דנה בהן ולא מאשרת את קיומן עד שחקירה בנושא מתבצעת ויש גרסאות חדשות או תיקונים זמינים. הגרסאות העדכניות רשומות בדף עדכוני אבטחה של Apple.

מסמכי האבטחה של Apple מתייחסים לפגיעויות לפי CVE-ID, ‏כאשר הדבר ניתן.

למידע נוסף אודות אבטחה, עיינו בדף אבטחת מוצרי Apple.

iCloud for Windows 10.8

הופץ ב-30 באוקטובר 2019

Graphics Driver

זמין עבור: Windows 10 ואילך דרך ה-Microsoft Store

השפעה: אפליקציה עלולה להצליח להפעיל קוד שרירותי עם הרשאות מערכת

תיאור: בעיית השחתת זיכרון טופלה באמצעות טיפול משופר בזיכרון.

CVE-2019-8784: וסילי וסילייב ואיליה פינוגייב מ-Webinar, LLC

libxslt

זמין עבור: Windows 10 ואילך דרך ה-Microsoft Store

השפעה: מספר בעיות ב-libxslt

תיאור: מספר בעיות של השחתת זיכרון טופלו באמצעות שיפור אימות הקלט.

CVE-2019-8750: התגלה על-ידי OSS-Fuzz

WebKit

זמין עבור: Windows 10 ואילך דרך ה-Microsoft Store

השפעה: עיבוד תוכן אינטרנטי בעל מבנה זדוני עלול לגרום ל-Scripting אוניברסלי בין אתרים

תיאור: בעיה לוגית טופלה באמצעות ניהול מצבים משופר.

CVE-2019-8813: חוקר אנונימי

WebKit

זמין עבור: Windows 10 ואילך דרך ה-Microsoft Store

השפעה: עיבוד תוכן אינטרנט בעל מבנה זדוני עלול להוביל להפעלת קוד שרירותי

תיאור: מספר בעיות של השחתת זיכרון טופלו באמצעות טיפול טוב יותר בזיכרון.

CVE-2019-8710: התגלה על-ידי OSS-Fuzz

CVE-2019-8766: התגלה על-ידי OSS-Fuzz

CVE-2019-8782: צ'ו-לונג לי מ-LINE+ Security Team

CVE-2019-8783: צ'ו-לונג לי מ-LINE+ Graylab Security Team

CVE-2019-8811: סו-יון פארק מ-SSLab ב-Georgia Tech

CVE-2019-8814: צ'ו-לונג לי מ-LINE+ Security Team

CVE-2019-8816: סו-יון פארק מ-SSLab ב-Georgia Tech

CVE-2019-8819: צ'ו-לונג לי מ-LINE+ Security Team

CVE-2019-8820:‏ סמואל גרוס מ-Google Project Zero

CVE-2019-8821:‏ סרגיי גלזונוב מ-Google Project Zero

CVE-2019-8822:‏ סרגיי גלזונוב מ-Google Project Zero

CVE-2019-8823:‏ סרגיי גלזונוב מ-Google Project Zero

WebKit Process Model

זמין עבור: Windows 10 ואילך דרך ה-Microsoft Store

השפעה: עיבוד תוכן אינטרנט בעל מבנה זדוני עלול להוביל להפעלת קוד שרירותי

תיאור: מספר בעיות של השחתת זיכרון טופלו באמצעות טיפול טוב יותר בזיכרון.

CVE-2019-8815:‏ Apple

תודות נוספות

CFNetwork

אנחנו מבקשים להודות ללילי צ'ן מ-Google על הסיוע.

WebKit

ברצוננו להודות ל-Dlive מ-Xuanwu Lab של חברת Tencent, למין-ג'ונג קים מ-Information Security Lab, האוניברסיטה הלאומית צ'ונגנאם, לג'יי-צ'ול ריו מ-Information Security Lab, האוניברסיטה הלאומית צ'ונגנאם בדרום קוריאה, לג'י-יי ג'אנג מצוות Codesafe בחברת Legendsec של Qi'anxin Group על הסיוע.

הערך עודכן ב-31 באוגוסט 2020

WebKit

ברצוננו להודות ל-Dlive מ-Xuanwu Lab של חברת Tencent, למין-ג'ונג קים מ-Information Security Lab, האוניברסיטה הלאומית צ'ונגנאם, לג'יי-צ'ול ריו מ-Information Security Lab, האוניברסיטה הלאומית צ'ונגנאם בדרום קוריאה, לג'י-יי ג'אנג מצוות Codesafe בחברת Legendsec של Qi'anxin Group על הסיוע.

הערך נוסף ב-31 באוגוסט 2020, עודכן ב-11 באוגוסט 2020

מידע על מוצרים שאינם מיוצרים על ידי Apple, או על אתרי אינטרנט עצמאיים שאינם נמצאים תחת פיקוח של Apple ולא נבדקו על ידה, מסופק ללא המלצה או הבעת תמיכה. Apple אינה אחראית לבחירה, לביצועים או לשימוש באתרי אינטרנט או במוצרים של צד שלישי. Apple לא מתחייבת לגבי מידת הדיוק או האמינות של אתרי אינטרנט של צד שלישי. פנו לספק לקבלת מידע נוסף.

Published Date: