מידע על תאריך הרכישה או על תאריך פקיעת התוקף של הסכם AppleCare

אם אתם מעוניינים לעדכן ברישומים שלנו מידע בנוגע לרכישה או להסכם שלכם, אנחנו כאן כדי לעזור.

מידע נוסף על הפרטים שנמסרו

הבנת המגבלות של מערכת הכיסוי של Apple ("מערכת") יכולה לעזור למנוע בעיות. המידע הכלול במערכת נועד לעזור ללקוחות לקבוע אם שירות עבור המוצרים שלהם מכוסה במסגרת תנאי האחריות המוגבלת של Apple או במסגרת תנאי חוזה שירות מורחב של Apple, כגון AppleCare+‎ ו-AppleCare Protection Plan.

עבור לקוחות שהמוצרים שברשותם מכוסים במסגרת חוקים או תקנות להגנת הצרכן במדינה, באזור או במחוז שבו נרכשו, ייתכן שכיסוי השירות המתואר במערכת אינו משקף את כל הזכויות והסעדים שמספקים חוקים ותקנות אלה להגנת הצרכן. אלה עשויים לכלול את זכותם של לקוחות בקליפורניה ובתחומי שיפוט אחרים להארכת תקופת האחריות לפי מספר הימים השלמים שבהם המוצר לא היה בידי הלקוחות, עקב תיקונים במסגרת האחריות. כדי לחשב את מספר הימים שבהם תקופת האחריות תוארך, Apple עשויה לדרוש מהלקוחות לשלוח את הקבלה המקורית המעידה על רכישת המוצר ואת התיעוד המתייחס לשירותי תיקונים. יש לשים לב כי המידע במערכת אינו משקף תוכניות נוספות אחרות שעשויות להאריך את הכיסוי של Apple, כגון אלה המתוארות בדף Exchange and Repair Extension Programs

המידע בנוגע לכיסוי השירות המתואר במערכת מבוסס על פרטי תאריך הרכישה הזמינים ל-Apple. אם רכשתם את המוצר ממשווק מורשה של Apple או ב-Apple Store, אזי תאריך הרכישה המשוער עשוי להיות שגוי, בהתאם למועד שבו רשמתם את המוצר או אם אכן רשמתם אותו. אם אתם סבורים שהמידע אינו מדויק, עדכנו את המידע על-ידי פנייה ל-Apple באמצעות הקישור המתאים בדף זה. ייתכן שמידע שנשלח לאחרונה וכיסוי אחריות לשירותי תיקונים לא ישתקפו ברישומי המערכת. הלקוחות אינם רשאים להשתמש במערכת למטרה אסורה או בלתי חוקית, או לשדל את הביצוע של פעילות בלתי חוקית או פעילות אחרת המפרה את הזכויות של Apple או של אחרים.

החוק להגנת הצרכן

אחריות מוגבלת לשנה של Apple‏1,‏ AppleCare Protection Plan וההטבות של AppleCare+‎ הן בנוסף לזכויות המוענקות במסגרת החוק להגנת הצרכן. לפרטים, לחצו כאן.

אם אתם סבורים שיש לכם עילה מוצדקת לתביעה במסגרת החוק להגנת הצרכן, פנו אלינו.

שמירת הקבלה על הרכישה והוכחת הכיסוי במקום בטוח

שמרו את הקבלה המעידה על רכישת המוצר, ואם רלוונטי, את מסמך הוכחת הכיסוי של AppleCare, במקום בטוח. ייתכן שתתבקשו לספק עותק שלהם, אם קיימת שאלה לגבי עמידת המוצר בתנאים לקבלת כיסוי שירות במסגרת האחריות או במסגרת חוזה השירות של AppleCare. כשאתם פונים לקבלת שירות, Apple עשויה לבקש מכם להגיש את הקבלה המקורית המעידה על רכישת המוצר כדי לוודא שאתם זכאים לשירות במסגרת האחריות, גם אם כבר רשמתם את המוצר. האחריות תהיה זהה בלי קשר לשאלה אם רשמתם את המוצר.

מידע נוסף על עדכון הרישומים של Apple

אם תאריך פקיעת התוקף של הכיסוי שגוי

אם תאריך פקיעת התוקף המשוער של התמיכה הטכנית בטלפון, האחריות המוגבלת או הסכם AppleCare עבור המספר הסידורי שלכם שגוי, פנו אלינו. תצטרכו לשלוח ל-Apple את הקבלה המקורית המעידה על רכישת המוצר כדי שנוכל לעדכן את תאריך הרכישה שלכם. קבלה על רכישה הכוללת את מספר הקבלה, תיאור המוצר, תאריך הרכישה המקורי, המחיר ופרטי המשווק מהווה הוכחת רכישה חוקית.

על מנת לעדכן את תאריך הרכישה, שלחו ל-Apple את הוכחת הרכישה

אם הסכם AppleCare שלכם חסר

אם רכשתם הסכם AppleCare, למשל AppleCare Protection Plan, והוא אינו מופיע בתוצאות שלכם, ייתכן שתצטרכו לרשום את הסכם AppleCare.

רישום הסכם AppleCare

מידע נוסף על הכיסוי של Apple למוצר שברשותכם

לא כל תוכניות AppleCare זמינות בכל המדינות או האזורים.

מידע נוסף על אפשרויות השירות העומדות לרשותכם

Apple מציעה אפשרויות שונות לשירות עבור מוצרים, ביניהן הבאה לספק שירות, שליחה בדואר ושירות חלפים בשיטת עשה זאת בעצמך. הזמינות תלויה במוצר ובמדינה או באזור שבהם השירות מבוקש.

  • תוכלו לעבור ישירות אל דף בדיקת הכיסוי הזינו את המספר הסידורי כדי להציג את אפשרויות השירות הזמינות.

  • מצאו מדריכים למשתמש, הורדות, עצות לפתרון בעיות ועוד באתר התמיכה של Apple.

1. בטורקיה, המכשיר שברשותכם מכוסה במסגרת האחריות המוגבלת של Apple למשך שנתיים.

Published Date: