הגדרת ה-AirPods החלופיות או מארז הטעינה

כשאתם מקבלים את ה-AirPods החלופיות, פעלו לפי שלבים אלה כדי להשתמש בהן שוב.

הגדרת ה-AirPods או מארז הטעינה

  1. שימו את שתי ה-AirPods במארז הטעינה.

  2. חברו את המארז לחשמל, סגרו את המכסה והמתינו 20 דקות.

  3. פתחו את המכסה ובדקו את נורית המצב. היא אמורה להבהב בצבע כתום.

  4. לחצו לחיצה ממושכת על כפתור ההגדרה בחלקו האחורי של המארז למשך 15 שניות עד שנורית המצב תהבהב בצבע לבן.

    airpods-setup-button-tech-spec
  5. עברו אל מסך הבית ב-iPhone, ב-iPad או ב-iPod touch.

  6. פתחו את המארז – כשה-AirPods בתוכו – והחזיקו אותו קרוב ל-iPhone, ל-iPad או ל-iPod touch. הנפשת הגדרה מופיעה במסך.

  7. הקישו על 'התחבר' ולאחר מכן הקישו על 'סיום'.

מידע נוסף

החליפו את ה-AirPods או את מארז הטעינה.

Published Date: