למדו כיצד להפעיל מחדש את ה-iPod באופן כפוי

אם ה-iPod לא מגיב, נסו להפעיל אותו מחדש באופן כפוי.

הפעלה מחדש של ה-iPod touch באופן כפוי

פעלו בהתאם להוראות עבור הדגם שלכם:

iPod touch (דור שביעי)

לחצו לחיצה ממושכת על הכפתור העליון ועל כפתור הנמכת עוצמת הקול למשך 10 שניות לפחות, עד שתראו את סמל Apple.

הפעלה מחדש באופן כפוי של ה-iPod touch (דור שישי) וגרסאות קודמות

לחצו לחיצה ממושכת על הכפתור העליון ועל כפתור הבית למשך 10 שניות לפחות, עד שתראו את סמל Apple.

זקוקים לסיוע נוסף?

הפעלה מחדש של ה-iPod nano באופן כפוי

פעלו בהתאם להוראות עבור הדגם שלכם:

iPod nano (דור שביעי)

לחצו לחיצה ממושכת על כפתור מצב השינה ועל כפתור הבית עד שהמסך ייכבה. לאחר מכן, המתינו כמה שניות עד להפעלה מחדש של המכשיר. עדיין זקוקים לעזרה? חברו את ה-iPod לחשמל ואז נסו שוב.

iPod nano (דור שישי)

לחצו לחיצה ממושכת על כפתור מצב השינה ועל כפתור הנמכת עוצמת הקול למשך 8 שניות לפחות, או עד שתראו את סמל Apple. עדיין זקוקים לעזרה? חברו את ה-iPod לחשמל ואז נסו שוב.

iPod nano (דור חמישי) וגרסאות קודמות

החליקו בחוזקה את מתג הנעילה כדי להעביר אותו למצב לא נעול. לאחר מכן, לחצו לחיצה ממושכת על כפתור התפריט ועל הכפתור האמצעי (או כפתור הבחירה) למשך 8 שניות, או עד שתראו את סמל Apple.

זקוקים לסיוע נוסף?

הפעלה מחדש של ה-iPod shuffle באופן כפוי

למדו כיצד להפעיל מחדש את ה-iPod shuffle באופן כפוי או גלו כיצד לטעון את המכשיר. גלו איזה דגם יש לכם.

הפעלה מחדש של ה-iPod classic באופן כפוי

  1. החליקו בחוזקה את מתג הנעילה כדי להעביר אותו למצב לא נעול.

  2. לחצו לחיצה ממושכת על כפתור התפריט ועל הכפתור האמצעי (או כפתור הבחירה) למשך 8 שניות, או עד שתראו את סמל Apple.

עדיין זקוקים לעזרה?

Published Date: