בדיקת נורת המצב וטעינת הסוללה ב-iPod shuffle

כשאתם מפעילים את iPod shuffle, תוכלו לבדוק לפי נורת המצב את רמת הטעינה המשוערת של הסוללה ופרטים אחרים.

בחרו את הדגם של ה-iPod shuffle שברשותכם.

iPod shuffle (דור רביעי)

כדי לבדוק את טעינת הסוללה, התבוננו בנורת המצב או השתמשו ב-VoiceOver.

בדיקת נורת המצב

נורת המצב כשה-iPod מחובר למחשב:

 • ירוק: טעינה גבוהה

 • כתום מלא: בטעינה

 • כתום מהבהב: המכשיר מסתנכרן עם iTunes או נמצא בשימוש ככונן

נורת מצב כאשר ה-iPod מנותק:

 • ירוק: 50% עד 100% טעינה

 • כתום מלא: 25% עד 49% טעינה

 • אדום: פחות מ-25% טעינה

שימוש ב-VoiceOver

 1. לבשו את האוזניות על האוזניים וחברו אותן ל-iPod shuffle.

 2. נתקו את ה-iPod shuffle מכל כבל USB.

 3. לחצו פעמיים על כפתור ה-VoiceOver. דרך האוזניות, VoiceOver מכריז על טעינת הסוללה המשוערת.

No alt supplied for Image

iPod shuffle (דור שלישי)

כדי לבדוק את טעינת הסוללה, התבוננו בנורת המצב או השתמשו ב-VoiceOver.

בדיקת נורת המצב

 • ירוק: 50% עד 100% טעינה

 • כתום: 25% עד 49% טעינה

 • אדום: פחות מ-25% טעינה

 • אדום מהבהב: טעינה בשיעור של פחות מ-1%

 • כתום מהבהב: המכשיר מסתנכרן עם iTunes או נמצא בשימוש ככונן

 • הנורה לא דולקת: אין טעינה או שהמכשיר כבוי (אם אתם מחברים אותו לחשמל ועדיין נורת המצב לא נדלקת, ייתכן שחיבור ה-USB רופף או שהמחשב כבוי)

iPod shuffle (דור שלישי)

שימוש ב-VoiceOver

 1. לבשו את האוזניות על האוזניים וחברו אותן ל-iPod shuffle.

 2. נתקו את ה-iPod shuffle מכל כבל USB.

 3. כבו והפעילו מחדש במהירות את המכשיר. דרך האוזניות, תשמעו הכרזה של VoiceOver לגבי הטעינה המשוערת של הסוללה.

במהלך ההפעלה, תתקבל הכרזה של VoiceOver באופן אוטומטי כשרמת הטעינה של הסוללה תגיע ל-10%. אם ה-iPod shuffle עומד לכבות בגלל סוללה כמעט ריקה, תשמעו שלושה טונים של צלצול פעמון.

iPod shuffle (דור שני)

יש שתי דרכים לבדוק את טעינת הסוללה:

 • אם המכשיר כבר פועל, ניתן לבדוק את טעינת הסוללה מבלי להפסיק את ההפעלה. כבו והפעילו מחדש במהירות את המכשיר, ואחר כך בדקו את הצבע של נורות המצב.

 • התבוננו בנורות המצב כשאתם מנתקים את ה-iPod shuffle.

זו המשמעות של נורות המצב:

 • ירוק: 31% עד 100% טעינה

 • כתום: 10% עד 30% טעינה

 • אדום: פחות מ-10% טעינה

 • אין נורה דולקת: אין טעינה*

 • הבהוב אחד בירוק ולאחריו שני הבהובים בכתום במשך 10 שניות: יש לבצע שחזור של המכשיר עקב שגיאה

iPod shuffle (דור שני)

iPod shuffle (דור ראשון)

כדי לבדוק את טעינת הסוללה, לחצו על הכפתור של מצב הסוללה והתבוננו בצבע של נורת המצב. זו המשמעות של הנורות:

 • ירוק: טעינה גבוהה

 • כתום: טעינה נמוכה

 • אדום: טעינה נמוכה מאוד

 • אין נורה דולקת: אין טעינה*

 • כתום מהבהב: המכשיר נמצא בשימוש ככונן

iPod shuffle (דור ראשון)

*אם אין טעינה בסוללה, ניתן לטעון ל-80% בתוך כשעתיים ול-100% בתוך כארבע שעות.

Published Date: