הגבלת הגישה אל אנשי קשר במכשירים מנוהלים

למדו כיצד להשתמש ב'ניהול מכשירים ניידים' (MDM) לבחירת האפליקציות אשר יוכלו לגשת לאנשי קשר.

מאמר זה מיועד למנהלי מערכת.

השתמשו ב-MDM כדי לקבוע אם אפליקציות שאינן מנוהלות יוכלו לגשת אל אנשי קשר המשויכים למקורות מנוהלים. ההגבלות הכלליות הבאות חלות על אנשי קשר:

  • מסמכים ממקורות מנוהלים מופיעים ביעדים שאינם מנוהלים

  • מסמכים ממקורות שאינם מנוהלים מופיעים ביעדים מנוהלים

הגבלות אלו מונעות מאפליקציות שאינן מנוהלות גישה אל אנשי קשר מחשבונות מנוהלים, ומונעות מאפליקציות מנוהלות לשמור אנשי קשר באפליקציית 'אנשי קשר' המקומית.

פתרון MDM יכול לקבוע יוצאים מן הכלל לכללים אלה עבור אנשי קשר באמצעות ההגדרות הבאות:

  • אפשר לאפליקציות שאינן מנוהלות לגשת לאנשי קשר מנוהלים

  • אפשר לאפליקציות מנוהלות לשמור אנשי קשר באפליקציית 'אנשי קשר' המקומית

יעדים שאינם מנוהלים

  • אפליקציות שאינן מנוהלות

  • אנשי קשר וחשבונות דוא"ל

  • אחסון מקומי כמו אנשי קשר ופתקים 'ב-iPhone שלי'

מקורות מנוהלים

  • אפליקציות מנוהלות

  • חשבונות מנוהלים

קבלת עזרה נוספת

למידע נוסף על הגבלות עבור iOS ו-iPadOS.

Published Date: