macOS High Sierra

VoiceOver-komentojen liittäminen eleisiin

Voit muokata joitakin VoiceOver-eleitä liittämällä niihin tiettyjä VoiceOver-komentoja.

Huomaa: VO tarkoittaa käyttämääsi VoiceOver-muuntonäppäintä.

  1. Avaa VoiceOver-työkalu (paina VO-F8, kun VoiceOver on päällä), osoita Ohjaimet-kategoriaa ja osoita sitten Ohjauslevy.

  2. Varmista, että Ota ohjauslevyohjaus käyttöön -valintaneliö on valittuna, ja osoita Aseta komentoja.

  3. Osoita ponnahdusvalikkoa ja valitse muuntonäppäin, kuten Komento tai Vaihto, jota käytetään muokattujen eleiden kanssa.

  4. Käytä Ohjauslevyelekomennot-taulukkoa ja selaa Ohjauslevyele-saraketta alaspäin, kunnes kuulet eleen, jota haluat muokata. Jos haluat lisätietoja, katso: Sisältöalueiden ja ryhmien käyttäminen.

  5. Klikkaa Komento-sarakkeessa komentojen ponnahdusvalikkoa, selaa käytettävissä olevia komentoja, kunnes kuulet haluamasi komennon, ja paina sitten rivinvaihtonäppäintä.

    Käytä Muokatut komennot -valikkoa määrittäessäsi skriptejä ja Automator-työnkulkuja eleille.

VoiceOver sisältää joukon vakioeleitä, joita ei voida muuttaa.