macOS High Sierra

Ohjausnäppäinten käyttäminen pistenäytöllä

Monissa pistenäytöissä on ohjausnäppäimiä pistekirjoitussolujen yläpuolella. Voit käyttää niitä VoiceOver-kohdistimen siirtämiseen. Yleensä tietyn kohteen yläpuolella pistekirjoitusrivillä olevaa ohjausnäppäintä painetaan VoiceOver-kohdistimen tai valinnan siirtämiseksi kyseiseen kohteeseen.

Ohjausnäppäimen painaminen säätimen päällä siirtää VoiceOver-kohdistimen kyseiseen säätimeen. Jos VoiceOver-kohdistin on jo säätimen päällä, ohjausnäppäimen painaminen suorittaa säätimen oletustoiminnon. Jos esimerkiksi haluat osoittaa painiketta, siirrä VoiceOver-kohdistin painikkeen päälle painamalla ohjausnäppäintä ja osoita painiketta painamalla ohjausnäppäintä uudelleen. Sinun ei tarvitse koskettaa tietokoneen näppäimistöä lainkaan. Kun luet tai selaat tekstiä ja painat ohjausnäppäintä, VoiceOver-kohdistin siirtyy kyseiseen sijaintiin tekstissä.

Voit painaa myös tilamerkin yläpuolella olevaa ohjausnäppäintä, jos haluat saada solun jokaisen pisteen laajennetun pistekirjoituskuvauksen näkyviin. Kun haluat poistua kuvauksesta, paina mitä tahansa muuta ohjausnäppäintä.