macOS High Sierra

Finderin selaaminen

Käytä VoiceOver-komentoja tai eleitä Finder-ikkunoiden avaamiseen ja niissä liikkumiseen ja käytä Finder-oikoteitä työskentelyyn tiedostojen ja kansioiden kanssa.

Varmista ennen aloittamista, että näppäimistökohdistus ja VoiceOver-kohdistin on synkronoitu. Jos haluat lisätietoja, katso: Kohdistimen seurannan ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä.

Huomaa: VO tarkoittaa käyttämääsi VoiceOver-muuntonäppäintä.

Finder-ikkunan avaaminen

Tee jokin seuraavista:

 • Siirry Dockiin painamalla VO-D tai kaksoisnapauttamalla ohjauslevyn alareunan lähettyviltä. Siirry Finderiin, joka on Dockin ensimmäinen kohde. Jos Finder-ikkuna ei ole jo auki, paina rivinvaihtoa.

 • Siirry valikkoriville painamalla VO-M tai kaksoisnapauttamalla ohjauslevyn yläreunan lähettyviltä ja siirry sitten Finder-valikkoon käyttämällä nuoli oikealle -näppäintä.

 • Avaa Ohjelmavalitsin painamalla VO-F1-F1 tai kaksoisnapauttamalla ohjauslevyn vasemman reunan lähettyviltä. Valitse Ohjelmavalitsimesta Finder.

  Voit myös käyttää macOS:n oikotietä pitämällä komento-näppäintä painettuna ja painamalla sarkainta toistuvasti, kunnes kuulet ”Finder”.

Finder-ikkunan selaaminen

 1. Liiku Finder-ikkunassa painamalla VO-nuoli oikealle tai VO-nuoli vasemmalle, kunnes kuulet ”työkalupalkki”, ja käytä sitten työkalupalkkia.

 2. Paina työkalupalkissa VO-nuoli oikealle, kunnes kuulet ”näytä valintaryhmä” ja käytä sitten säädintä. Paina VO-Nuoli oikealle, kunnes kuulet näkymän (kuten Kuvake tai Luettelo), jota haluat käyttää.

 3. Kun olet valinnut näkymän, lopeta valintaryhmän katselun ja valikkorivin käyttäminen ja liiku sitten ikkunassa painamalla VO-Nuoli oikealle, kunnes kuulet ”sivupalkki”.

 4. Käytä sivupalkkia ja siirry alaspäin kohdeluettelossa painamalla VO-Nuoli alas. Kun kuulet haluamasi kohteen, siirry siihen näkymäselaimessa painamalla VO-J, jolloin voit käyttää kohdetta.

  Jos käytät VoiceOver-eleitä ja haluat siirtyä, pidä sormea ohjauslevyllä samalla kun painat ctrl-näppäintä.

 5. Liiku ja valitse kohde, jonka haluat avata käyttämäsi näkymän menetelmällä:

  • Kuvakenäkymä: Käytä kohteisiin liikkumiseen nuolinäppäimiä.

  • Luettelonäkymä: Liiku luetteloriveillä alaspäin painamalla VO-Nuoli alas. Laajenna ja pienennä kansio painamalla VO-\. Siirrä VoiceOver-kohdistinta rivillä ja kuule kohteen tietoja painamalla VO-Nuoli oikealle. Voit myös kuunnella koko rivin kerralla painamalla VO-R.

  • Palstanäkymä: Voit liikkua luettelossa alaspäin, kunnes löydät haluamasi kansion tai tiedoston käyttämällä Nuoli alas -näppäintä. Voit siirtyä alivalikoihin painamalla Nuoli oikealle -näppäintä.

  • Cover Flow -näkymä: Voit selata yläosan kohteita ja liikkua automaattisesti vastaavien alaosan luetteloiden riveillä painamalla vasenta tai oikeaa nuolinäppäintä.

 6. Kun löydät tiedoston tai kansion, jonka haluat avata, avaa se Finder-oikotiellä komento-O tai komento-nuoli alas.

  VoiceOver ilmoittaa, jos olet valinnut aliaksen, tiedoston tai kansion, jota sinulla ei ole lupa avata.

Finder-oikoteiden käyttäminen

 • Voit avata valitun kohteen painamalla Komento-O tai Komento-Nuoli alas.

 • Voit siirtyä valitun kohteen ylemmälle tasolle (kuten kansioon, joka sisältää valitsemasi alivalikon), painamalla Komento-Nuoli ylös.

 • Jos haluat lisätä valitun kohteen Finderin sivupalkkiin, paina Ctrl-Komento-T.

 • Jos haluat lisätä valitun kohteen Dockiin, paina Ctrl-Vaihto-Komento-T.

Voi kätkeä väliaikaisesti Finder-ikkunan työkalupalkin ja sivupalkin ikkunassa liikkumisen helpottamiseksi. Kun haluat kätkeä tai nähdä työkalupalkin, paina Optio-Komento-T. Kun haluat kätkeä tai nähdä sivupalkin, paina Optio-Komento-S.