macOS High Sierra

Saa apua näppäimillä, oikoteillä ja eleillä

Kun käytät näppäimistöohjetta, voit kuulla nopeasti näppäimen VoiceOver-komennon. Jos esimerkiksi painat ctrl-optio-D, kuulet ”ctrl-optio-D Siirry Dockiin Siirtää VoiceOver-kohdistimen Dockiin.

Voit käyttää näppäimistöohjetta ohjaimien, päivitettävien pistenäyttöjen ja VoiceOver-eleiden kanssa. Kun käytät näppäimistöohjetta, et voi käyttää näppäimistöä, pistenäyttöä tai ohjauslevyä muihin tehtäviin.

Huomaa: VO tarkoittaa käyttämääsi VoiceOver-muuntonäppäintä.

Käynnistä näppäimistöohje painamalla VO-K, tee sitten jokin seuraavista:

  • Kuule näppäimen tai pistekirjoitusnäppäimen nimi: Paina näppäintä.

  • Kuule näppäimen VoiceOver-komento: Paina ctrl-optio tai caps lock -näppäintä ja näppäintä.

  • Kuule eleen nimi ja VoiceOver-komento: Käytä elettä.

  • Kuule näppäimen tai eleen vaihtoehtoiset toiminnot: Kuulet näppäimen mahdolliset vaihtoehtoiset toiminnot painamalla ctrl-optio-näppäinyhdistelmää tai caps lock -näppäintä yhtäaikaisesti muuntonäppäimen (kuten vaihto) kanssa ja painamalla sitten näppäintä.

Voit sulkea näppäimistöohjeen painamalla VO-K, Esc tai Fn-sarkain.

Jos sinulla on ongelmia normaalin QWERTY-näppäimistön käytössä, kokeile käyttää Dvorak-asettelua, joka on mahdollisimman helppokäyttöinen näppäinasettelu.