macOS High Sierra

Yleiset komennot

Käytä näitä komentoja toimintoihin, kuten VoiceOverin laittamiseen päälle tai pois päältä, ohjeiden lukemiseen tai asetusten muuttamiseen. VO tarkoittaa käyttämääsi VoiceOver-muuntonäppäintä.

Huomaa: Kun VoiceOver on päällä, voit syöttää VoiceOver-komentoja käyttämällä fn- ja numeronäppäimiä VoiceOver-muuntonäppäimen kanssa vaihtoehtona toimintonäppäinten (F1–F12) käyttämiselle. Jos esimerkiksi haluat avata VoiceOver-työkalun, voit painaa ctrl-optio-fn-8 (sen sijaan, että painaisit ctrl-optio-F8).

Jos käytät toimintonäppäimiä (F1–F12), saatat joutua pitämään fn-näppäintä painettuna riippuen siitä, miten olet asettanut toimintonäppäimien toiminnot Näppäimistöasetuksissa.

Kytke VoiceOver päälle tai pois päältä

Komento-F5

Lukitse ja avaa VoiceOver-muuntonäppäin

VO-;

Avaa VoiceOver-työkalu

VO-F8

Aloita Näppäimistö-ohje

VO-K

Avaa VoiceOver-ohjevalikko

VO-H

Avaa VoiceOver-pika-aloitus

VO-Komento-F8

Avaa VoiceOverin verkko-ohje

VO-?

Lue nykyisen kohteen ohjetagi

VO-Vaihto-H

Lue nykyisen kohteen VoiceOver-vihje

VO-Vaihto-N

Avaa Komennot-valikko

VO-H-H

Avaa hakukomentovalikko

VO-Vaihto-F

Sulje valikko tai roottori, keskeytä toiminto tai poistu tilasta

Esc tai Fn-sarkain

Käske VoiceOveria jättämään huomioimatta seuraavaksi painamasi näppäin tai näppäinyhdistelmä

VO-Tab

Avaa monisanaisuusroottori

VO-V

Valitse sitten asetus painamalla Nuoli vasemmalle- tai Nuoli oikealle -näppäintä. Käytä Nuoli ylös- ja Nuoli alas -näppäimiä, kun haluat vaihtaa asetuksen tasoa.

Lisää VoiceOver-kohdistimessa olevan kohteen suurennusta.

VO-}

Vähennä VoiceOver-kohdistimessa olevan kohteen suurennusta.

VO-{

Kätke tai näytä väliaikaisesti VoiceOver-kohdistin sekä tekstitys- ja pistekirjoituspaneelit

VO-Komento-F11

Kätke tai näytä pelkkä tekstityspaneeli

VO-Komento-F10

Muuta tekstityspaneelin kokoa tai siirrä sitä

VO-Vaihto-F10

Paina uudelleen, jos haluat selata nämä toiminnot läpi. Muuta sitten paneelin kokoa tai siirrä sitä nuolinäppäimiä käyttämällä.

Kätke tai näytä pelkkä pistekirjoituspaneeli

VO-Komento-F9

Muuta pistekirjoituspaneelin kokoa tai siirrä sitä

VO-Vaihto-F9

Paina uudelleen, jos haluat selata nämä toiminnot läpi. Muuta sitten paneelin kokoa tai siirrä sitä nuolinäppäimillä.

Järjestä näyttökohteet (himmennä näyttö, korosta tekstitys- tai pistekirjoituspaneelia ja näytä VoiceOver-kohdistimessa oleva kohde näytön keskiosassa)

VO-F10

Paina uudelleen, kun haluat palata normaaliin näkymään.

Ota Numeronäppäimistöohjaus käyttöön tai poista se käytöstä

VO-Clear

Ota Näppäimistöohjaus käyttöön tai poista se käytöstä

VO-Vaihto-K

Ota ohjauslevyohjaus käyttöön tai poista se käytöstä

Paina VO-näppäimiä (Ctrl ja Optio) ja pyöritä kahta sormea myötäpäivään (päälle) tai vastapäivään (pois)

Kytke näyttöverho päälle tai pois päältä

VO-Vaihto-F11

Selaa roottorissa puheasetusten läpi (kuten puheääni, nopeus tai äänenkorkeus)

VO-komento-vaihto-nuoli oikealle tai VO-komento-vaihto-nuoli vasemmalle

Lisää tai vähennä nykyistä puheasetusta (kuten puheääntä, nopeutta tai äänenkorkeutta)

VO-komento-vaihto-nuoli ylös tai VO-komento-vaihto-nuoli alas