macOS High Sierra

Kuvat-kirjaston varmuuskopioiminen

Vaikka käyttäisit iCloud-kuvakirjastoa, on tärkeää varmuuskopioida kirjasto paikallisesti jollakin seuraavista menetelmistä:

  • Time Machinen käyttäminen: Kun olet ottanut Time Machinen käyttöön, se varmuuskopioi Macin tiedostot automaattisesti. Jos menetät Kuvat-kirjastossa olevia tiedostoja, voit palauttaa ne Time Machine -varmuuskopiosta. Jos haluat lisätietoja Time Machinen käyttöönotosta, avaa Time Machine Ohjelmat-kansiosta ja katso Ohje-valikkoa.

    VAROITUS: Jos Kuvat-kirjasto on tallennettu ulkoiselle asemalle, älä tee asemasta varmuuskopioita Time Machinella. Kuvat-kirjaston oikeudet voivat olla ristiriidassa Time Machine -varmuuskopion oikeuksien kanssa.

  • Kirjaston kopioiminen käsin ulkoiselle tallennuslaitteelle: Luo kopio vetämällä Kuvat-kirjasto (oletuksena Macin Kuvat-kansiossa) tallennuslaitteelle.

Jos sinulla on useampi kuin yksi kuvakirjasto, varmuuskopioi ne kaikki.

Tärkeää: Jos jotkin kuvatiedostoista ovat kuvakirjaston ulkopuolella (tunnetaan nimellä viitatut tiedostot), niitä ei varmuuskopioida kirjaston mukana. Varmuuskopioi nämä tiedostot erikseen. Jotta kaikkien kuvatiedostojen varmuuskopioiminen kerralla olisi helpompaa, voit koota viitatut tiedostot kirjastoon. Jos haluat lisätietoja, katso Tiedostojen tallennuspaikan vaihtaminen Kuvat-ohjelmassa.