macOS High Sierra

Karttojen lisääminen kuvakirjaan

Voit lisätä karttoja kuvakirjoihisi näyttääksesi, missä kirjan kuvat on otettu. Voit lisätä omat paikkasi karttaan ja muuttaa kartan ulkoasua.

Avaa Kuvat

Kartan lisääminen tai poistaminen

 1. Klikkaa sivupalkissa Projektit-kohdan alla kirjaa.

 2. Kaksoisklikkaa sivua, jolle haluat lisätä kartan.

 3. Klikkaa työkalupalkin Valinnat-painiketta .

 4. Tee jokin seuraavista:

  • Lisää kartta: Valitse kartan sisältävä sivuasettelu.

   Asetteluvalinnat-ikkuna, jossa näkyvät kartta-asettelut.
  • Poista kartta: Valitse toinen sivuasettelu.

Kartan muokkaaminen ja sijainnin muuttaminen

 1. Klikkaa sivupalkissa Projektit-kohdan alla kirjaa.

 2. Kaksoisklikkaa sivua, joka sisältää kartan, ja valitse kartta.

  Tärkeää: Varmista, että valitset kartan etkä sivua.

 3. Klikkaa työkalupalkin Valinnat-painiketta .

 4. Tee jokin seuraavista:

  • Muuta kartan tyyliä: Klikkaa Kartta-ponnahdusvalikkoa ja valitse Normaali, Hybridi tai Satelliitti.

  • Näytä tai kätke kartassa olevien kuvien tekstinimiöt: Valitse Näytä merkkinimiöt -valintaneliö tai poista sen valinta.

   Kartta kirjassa, ja Valinnat-painike sen alla. Karttavalinnat-ikkuna näkyy sen oikealla puolella.
  • Lähennä tai loitonna karttaa: Vedä Kartan Zoomausliukusäädintä.

  • Muuta kartan sijaintia kehyksessä: Vedä karttaa ylös- tai alaspäin tai vasemmalle tai oikealle.

Kartan paikkamerkkien lisääminen, poistaminen ja uudelleen nimeäminen

Kun olet lisännyt kartan kirjan sivulle, kuviin liittyvät sijainnit näkyvät kartalla automaattisesti. Voit lisätä uusia sijainteja ja paikkamerkkejä karttaan.

 1. Klikkaa sivupalkissa Projektit-kohdan alla kirjaa.

 2. Kaksoisklikkaa sivua, joka sisältää kartan, ja valitse kartta.

  Tärkeää: Varmista, että valitset kartan etkä sivua.

 3. Klikkaa työkalupalkin Valinnat-painiketta .

 4. Tee jokin seuraavista:

  Kartta kirjassa, ja Valinnat-painike sen alla. Karttavalinnat-ikkuna näkyy sen oikealla puolella.
  • Lisää uusi paikkamerkki: Klikkaa lisäyspainiketta (+). Paikkamerkki tulee näkyviin. Laita osoitin paikkamerkin päälle ja paina, kunnes punainen ympyrä suurenee, ja vedä se haluamaasi paikkaan. Kaksoisklikkaa paikkamerkin nimeä ja kirjoita sijainnin nimi tai kuvaus.

  • Lisää sijainti karttaan käsin: Ctrl-klikkaa karttasijaintia ja valitse Lisää nasta. Kartalle tulee näkyviin merkki ja sijainti näkyy Paikat-luettelossa. Kaksoisklikkaa uuden sijainnin nimeä ja kirjoita nimi tai kuvaus.

  • Poista paikkamerkki: Valitse paikan nimi Paikat-luettelossa klikkaamalla (klikkaa nimeä, ei valintaneliötä) ja klikkaa sitten poistopainiketta (-).

  • Näytä tai kätke paikkamerkki: Valitse paikan nimen vieressä oleva valintaneliö tai poista sen valinta.

  • Karttasijainnin nimeäminen uudelleen: Kaksoisklikkaa sijainnin nimeä Paikat-luettelossa ja kirjoita uusi nimi.