macOS High Sierra

Järjestelmän kuvakirjaston yleiskatsaus

Kun käytät Kuvat-ohjelmaa ensimmäistä kertaa, luot uuden kirjaston tai valitset käytettävän kirjaston. Tästä kirjastosta tulee automaattisesti järjestelmän kuvakirjasto. Vaikka Kuvat-ohjelmassa voi olla useita kuvakirjastoja, järjestelmän kuvakirjasto on ainoa, joka voi käyttää iCloud-palveluita, mukaan lukien iCloud-kuvakirjasto, iCloud-kuvajako ja Oma kuvavirta. Lisäksi jotkin Applen ja muiden valmistajien ohjelmat käyttävät järjestelmän kuvakirjastoa Mediaselaimella.

Järjestelmän kuvakirjasto tallennetaan oletuksena Macin Kuvat-kansioon, mutta voit siirtää sen toiseen paikkaan Macilla tai tallentaa sen ulkoiselle tallennuslaitteelle.

VAROITUS: Jos Kuvat-kirjasto on tallennettu ulkoiselle asemalle, älä tee asemasta varmuuskopioita Time Machinella. Kuvat-kirjaston oikeudet voivat olla ristiriidassa Time Machine -varmuuskopion oikeuksien kanssa.

Voit halutessasi luoda lisää kirjastoja ja tallentaa niitä mihin tahansa Macille tai ulkoiselle tallennuslaitteelle. Muista kuitenkin seuraavat asiat:

  • Voit käsitellä vain yhden kirjaston kuvia samaan aikaan. Jos haluat käsitellä toisen kirjaston kuvia, sinun on vaihdettava kyseiseen kirjastoon.

  • Jos vaihdat muuhun kirjastoon kuin järjestelmän kuvakirjasto, tekemäsi muutokset eivät tule näkyviin iCloud-kuvakirjastossa, koska iCloud-kuvakirjasto synkronoi vain järjestelmän kuvakirjaston muutokset. Jos luot muita kirjastoja, varmista, että ne varmuuskopioidaan Time Machinella.

  • Voit vaihtaa toiseen kirjastoon ja asettaa sen järjestelmän kuvakirjastoksi. Jos asetat uuden järjestelmän kuvakirjaston, iCloud-palvelut on laitettava uudelleen päälle Kuvat-asetuksissa. Kun laitat iCloud-kuvakirjaston päälle uuden järjestelmän kuvakirjaston asettamisen jälkeen, iCloudissa olevat kuvat yhdistetään uuden järjestelmän kuvakirjaston kuvien kanssa. Kun uuden järjestelmän kuvakirjaston sisältö on lähetetty iCloudiin, kirjastoja ei voida enää erottaa, joten kannattaa harkita tarkkaan ennen järjestelmän kuvakirjaston vaihtamista.

Oletuksena kaikki Kuvat-ohjelmaan tuodut tiedostot tallennetaan nykyiseen kuvakirjastoon. Voit halutessasi asettaa Kuvat jättämään tuomasi tiedostot niiden alkuperäisiin sijainteihin (esim. tallennuslaitteelle) ja olemaan sijoittamatta niitä kirjastoon. Jos haluat lisätietoja, katso Tiedostojen tallennuspaikan vaihtaminen Kuvat-ohjelmassa.

VAROITUS: Jotta et vahingossa poista tai vahingoita Kuvat-kirjastoa, älä muokkaa kirjaston sisältöä Finderissa.

Avaa Kuvat