tekstinkäsittelydokumentti

Tekstinkäsittelydokumentit, kuten raportit tai kirjeet, sisältävät enimmäkseen tekstiä. Näissä dokumenteissa on leipätekstialue, johon kirjoitetaan, ja teksti jatkuu sivulta toiselle. Uusia sivuja luodaan automaattisesti tarvittaessa.

Jos haluat nähdä, onko dokumentti määritetty sivunasettelua varten, valitse jotain tekstiä ja napauta sitten näppäimistön yläpuolella olevassa oikotiepalkissa Lisää-painiketta. Jos valittavissa oleviin vaihtoehtoihin kuuluu sivunvaihto, kyseessä on tekstinkäsittelydokumentti.