tekstin valitseminen

Jos teksti on taulukkosolussa, sinun täytyy napauttaa solua ennen kuin voit valita tekstin.

  • Sanan valitseminen: Kaksoisnapauta sitä.

  • Kappaleen valitseminen: Napauta kappaletta kolmesti.

  • Kohdan valitseminen luettelosta: Napauta sen luettelomerkkiä, numeroa tai kirjainta.

  • Tekstialueen valitseminen: Kaksoisnapauta sanaa ja säädä tekstialuetta suuremmaksi tai pienemmäksi siirtämällä kahvapisteitä. Vedä kappaleen lopun yli, jotta mahdolliset muotoilumerkit (nimeltään näkymättömät) tulevat mukaan.

    Kahvapisteet valitun sanan molemmissa päissä.

Huomaa: Jos napautat paikanvaraajatekstiä, koko tekstialue valitaan.

iPadilla voit liikuttaa lisäyskohtaa myös vetämällä kahta sormea näppäimistöllä tai valita sanan napauttamalla kerran näppäimistöllä ja kappaleen napauttamalla kahdesti.