macOS High Sierra

Kohteiden klikkaus sanelukomennon avulla

Kun Parannettu sanelu on käytössä ja olet ottanut sanelun lisäkomennot käyttöön, voit käyttää komentoja (joita kutsutaan myös puhutuiksi komennoiksi) kohteiden klikkaamiseen käyttöliittymässä.

Huomaa: Ennen kuin voit käyttää sanelukomentoja, sinun on otettava Sanelu käyttöön.

Jos käytät sanelun avainlausetta, sinun on sanottava se ensin, esimerkiksi ”Tietokone, klikkaa Muokkaa-valikko” tai ”Tietokone, näytä numerot.”

  • Klikkaa-komennon käyttäminen: Sano ”Klikkaa” ja sen jälkeen valikon nimi tai kohteen nimi. Voit esimerkiksi avata Muokkaa-valikon sanomalla ”Klikkaa Muokkaa-valikko” ja avata sitten Merkki-ikkunan sanomalla ”Klikkaa Emoji-merkit ja symbolit”.

  • ”Näytä numerot” -komennon käyttäminen: Tämä komento näyttää kohteen vieressä valikossa, valintaikkunassa tai ikkunassa numeron, jotta voit klikata kohdetta sanomalla numeron. Tämä on erityisen hyödyllistä kohteille, joiden nimet on vaikea lausua tai joilla ei ole omaa nimeä.

    Sano ”Näytä numerot” ja sen jälkeen klikattavan kohteen numero, esimerkiksi ”neljä”. Numerot poistuvat automaattisesti, kun klikkaat kohdetta.

    Asetuspaneeli näyttää numeron kunkin sellaisen käyttöliittymäelementin vieressä, jota voit käyttää.

    Jos et valitse mitään, saat numerot poistumaan sanomalla ”Kätke numerot”.