hallittu käyttäjä

Käyttäjät, joita hallitaan käyttörajoituksilla, voivat käyttää vain käyttäjää hallitsevan ylläpitäjän määrittämiä ohjelmia ja sisältöjä. Ylläpitäjä voi rajoittaa käyttäjän yhteystietoja ja verkkosivustojen käyttöä sekä asettaa aikarajoja tietokoneen käytölle.